Professionshøjskole satser stort på FN’s verdensmål

Alle 20.000 studerende på VIA University College vil fremover blive undervist i cirkulær tænkning, bæredygtighed og FN’s verdensmål.

Fremover vil bæredygtighed, cirkulær tænkning og FN's verdensmål fylde meget mere for VIAs 20.000 studerende..

Lige nu er en otte meter høj isbjørn på vej mod Ilulissat i Grønland. Den er af papmache og er bygget af studerende fra pædagog-, lærer-, og sundhedsuddannelserne på VIA University College i samarbejde med psykisk sårbare i Grønland samt en italiensk kunstnergruppe. Isbjørnen symboliserer styrke, og projektet hører hjemme under FN’s verdensmål nummer tre: Sundhed og trivsel.
I Horsens arbejder studerende fra bygningskonstruktøruddannelsen på løsninger, der skal minimere spild på byggepladser og gøre det muligt at recirkulere restmaterialer. Her er det verdensmål nummer 12, ansvarligt forbrug og produktion, der er i brug.

Og for en uge siden satte en gruppe driftige, yngre landmænd sig på skolebænken for at videreuddanne sig til elitetropper inden for miljørigtigt landbrug. De arbejder med verdensmål nummer 15: Livet på land.

I alle dele af professionshøjskolen bliver der ikke kun tænkt på FN’s verdensmål men også arbejdet med dem i praksis. Og det er ikke uden grund, fastslår uddannelsesdekan Karen Frederiksen:

”Vi ser det som meget vigtigt, at alle vores studerende bliver dannede til at tænke i bæredygtighed, når de kommer ud og skal agere som professionelle i de mange forskellige brancher, som vi uddanner til. Det gælder både i det private erhvervsliv men mindst lige så vigtigt i de store velfærdsprofessioner, som vi uddanner allerflest medarbejdere til,” siger hun.

Faglig og personlig udvikling
VIA University College har knap 20.000 studerende fordelt på over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser. Dertil kommer 20.000 årlige kursister på efter- og videreuddannelse.

Med så mange forskellige uddannelser er det en udfordring at få indarbejdet bæredygtighed og verdensmål i alle afkroge af uddannelsesinstitutionen, medgiver Karen Frederiksen.

Derfor er der plads til at gå både formelt og uformelt til værks. Nogle undervisere er gået i gang på eget initiativ – med fx at bygge isbjørnen sammen med udsatte borgere for på den måde at lære de studerende om social bæredygtighed.

Andre har deltaget i skræddersyede kompetenceudviklingsforløb, hvor de får en dybere indsigt i selve verdensmålene og ny viden om alt fra bæredygtigt indkøb til forsvarlig genbrug af materialer og it.

Som en del af forløbet skal underviserne også udvikle et produkt, som de efterfølgende kan bruge direkte i deres undervisning.

Ifølge uddannelsesdekanen er der kø for at komme med på kompetenceudviklingsforløbet, og det forstår hun godt:

”Vi kan se at de medarbejdere, der har deltaget i forløbet, ikke kun flytter sig fagligt men også personligt. Det gælder uanset om det er en underviser fra sygeplejerskeuddannelsen, der får mere blik for, hvordan man også kan tænke bæredygtighed ind i omsorgsdelen af professionen, eller det er en underviser fra designuddannelsen, der har mere fokus på fremstilling og materialer,” fortæller hun.

Innovationslystne studerende
Når bæredygtighed og cirkulær tænkning bliver en del af hverdagen på så stor en uddannelsesinstitution, er potentialet til at rykke holdninger og vaner tilsvarende stort, vurderer Erik Rasmussen.

Han er stifter af Mandag Morgen og senest stifter af den internationale tænketank Sustainia, der beskæftiger sig med formidling af store og komplekse dagsordener. Derudover har han udgivet en lang rækker rapporter om bæredygtige løsninger i samarbejde med FN.

Ifølge ham er landets uddannelsesinstitutioner helt centrale, hvis vi skal nå de 17 verdensmål og 169 delmål, som 195 af verdens nationer er blevet enige om at indfri inden 2030. Altså om knap 4.000 dage.

”Det er på uddannelsesinstitutionerne, at verdensmålene for alvor møder fremtiden, og derfor er det enormt vigtigt at sætte ind her. På VIA University College oplever jeg et engagement, som jeg ikke har mødt andre steder.

Samtidig gør den bredde, som de mange uddannelser repræsenterer, det til en ekstra udfordring at få givet verdensmålene mening,” siger han.

Over de kommende måneder arrangerer Sustainia en række debatter på VIA University College. Sammen med Erik Rasmussen deltager forskellige meddebattører, der skal forsøge at gøre verdensmålene til holdninger og handlinger hos både studerende, medarbejder og andre, der har lyst til at lytte med.

”Det er en stor og spændende udfordring at omsætte verdensmålene fra det noget abstrakte FN-sprog til noget, der giver mening for unge mennesker.

Derfor håber jeg, at vi kan få tændt de studerendes innovationskraft og lyst til at gøre noget personligt, når vi møder dem til en anderledes måde at debattere på,” siger han.

Satsningen på bæredygtighed i alle uddannelser er også med til at sætte professionshøjskolen på verdenskortet. I sommer deltog studerende fra 11 forskellige lande i en fire uger lang sommerskole om FN’s verdensmål.

Og lige nu har den globale organisation Ellen MacArthur Foundation, som arbejder på at sætte cirkulær økonomi på dagsordenen blandt beslutningstagere i hele verden, taget initiativ til at få udnævnt VIA University College til netop et såkaldt ’Pioneer University’.

Den status har kun otte andre uddannelsesinstitutioner i verden, blandt andre University of Bradford, Arizona State University og University of Sao Paulo.

09.06.2020VIA University College

Sponseret

Sparer 3,2 tons CO2 om året: VIA har indgået aftale om 100 procent grøn strøm

07.01.2020VIA University College

Sponseret

Scandinavian Growth Creators skal skabe vækst og beskæftigelse

19.09.2019VIA University College

Sponseret

Du kan nå det endnu: Indspark ønskes fra produktions SMV'er om jeres eco-innovation eller tanker om.

28.03.2019VIA University College

Sponseret

Uddannelser og hospital går sammen om at skabe mere bæredygtig natur

28.03.2019VIA University College

Sponseret

48 kommuner efteruddanner sundhedsplejersker til bedre integration af flygtningefamilier

21.03.2019VIA University College

Sponseret

Professionshøjskole satser stort på FN’s verdensmål