Produktlancering: NV Embedded® - En fleksibel løsning. Naturligt intelligent.

For første gang i 10 år kan den globale clean-tech virksomhed, WindowMaster, denne måned præsentere en ny, moderne løsning, der løfter barren for fremtidens indeklimakontrol.

NV Embedded.

For første gang i 10 år kan den globale clean-tech virksomhed, WindowMaster, denne måned præsentere en ny, moderne løsning, der løfter barren for fremtidens indeklimakontrol. Med fokus på IoT (Internet of Things) samt fleksibel CTS-integration og feltbus kommunikation, byder den nye løsning på helt nye funktioner, der løser de problemer, der tidligere har forhindret bygningsejere, arkitekter, ingeniører og facadebyggere i at vælge et mere miljøvenligt og økonomisk alternativ til mekanisk ventilation i bygninger.

Flere års udvikling er nået til vejs ende; WindowMaster løfter nemlig denne måned officielt sløret for deres nyeste opfindelse. NV Embedded® er næste generation af indendørs klimakontrol baseret på automatisk naturlig ventilation. De seneste år har virksomheden været meget aktiv i forhold til produktudvikling med ikke mindre end tre nye vinduesmotorer der er blevet sendt på markedet inden for blot et år. Men det er første gang i 10 år, at et nyt styresystem frigives, og glæden er svær at overse:

Det har været en spændende rejse de sidste par år, og jeg er stolt over, at vi endelig kan sende den nye løsning på markedet. NV Embedded® er helt klart designet med fremtiden for øje, da systemet opfylder alle krav i forhold til teknologi, installation, bæredygtighed, fleksibilitet og brugervenlighed” udtaler Nicolaj Rasmussen Shabtai, Chief Product Officer hos WindowMaster.

Løsning er bygget på 28 års erfaring og virksomhedens afprøvede teknologi med vinduesautomatik, som er implementeret i talløse bygninger verden over. Det nye system er specifikt designet til at kunne bruges i alle bygningstyper, da løsningen ikke kræver nogen specifik feltbus teknologi, men både kan benytte BACnet, Modbus og KNX alt afhængig af den foretrukne CTS-integration. Som et resultat af denne udvikling er NV Embedded® både fleksibel og skalerbar. Ydermere er det muligt at benytte en smart cloud løsning med NV Embedded®, som lader bygningsadministratoren tilgå både historisk og realtidsdata om bygningens indeklima uafhængig af tid og sted.

Hvad der herudover adskiller NV Embedded® fra eksisterende løsninger på markedet er flytning af den software, der gør systemet i stand til automatisk at kontrollere indeklimaet gennem for eksempel motoriserede vinduer, solafskærming, opvarmning/køling og mekanisk assisteret hybrid ventilation baseret på input fra sensorer, der monitorerer CO2, indendørs- og udendørs temperaturer, vindhastighed- og retning samt luftfugtighed.

Tidligere var den intelligente software placeret i en tildelt pc eller i et kontrolpanel, der kommunikerede med MotorControllerne, som igen styrede vinduets motorer, der åbner og lukker vinduerne. Med NV Embedded® har WindowMaster integreret intelligensen i deres MotorControllere. Dette overflødiggør dermed behovet for yderligere kontrolenheder, og brugere kan tilgå oplysninger om systemet og bygningens indeklima eller ændre indstillingerne fra en hvilken som helst enhed eller via en nyudviklet app.

Næste generation af indeklimakontrol – IoT og smarte bygninger

Antallet af såkaldte smarte komponenter og systemer der bliver installeret i bygninger stiger hurtigt, og der er en generel forventning om, at denne trend vil accelerere yderligere i de kommende år. Derfor, for at reducere kompleksiteten for bygningsejere og facility managers, er det yderst vigtigt at forbinde og udveksle data mellem komponenterne for at sikre, at bygningen fungerer som den er designet til.   

Smart bygningsteknologi der benytter cloudbaserede løsninger, gør det muligt at tilgå bygningsdata i realtid og faciliterer avanceret analyse, hvilket er brugbart for kontinuerlig monitorering, fjernstyring af systemerne, prædiktiv analyse og data-drevne beslutninger.

NV EmbeddedÒ er udviklet ud fra præmissen, at IoT giver værdi til samtlige parter relateret til en bygning fra ejeren til slutbrugeren. Ved at opbevare data i ’skyen’ eller i CTS-systemet, og ved at lade brugere kontrollere indeklimaet med en app, er det nu gjort muligt direkte at ændre mikroklimaer forskellige steder i bygningen, og facility manageren eller en anden bygningsansvarlig kan hurtigt monitorere og kontrollere hele bygningens HVAC. Og ved at lade bygningens operationelle systemer levere mere akkurat og brugbar information, kan systemerne optimeres, hvilket i sidste ende resulterer i forbedrede forhold for bygningens brugere.

Ved at byde moderne teknologier velkommen tager WindowMasters system ’smarte bygninger’ til nye højder ved at tilgodese samtlige interessenters prioriteter og behov.

En fleksibel løsning skræddersyet til fremtiden

I takt med at flere og flere HVAC produkter kommer på markedet, får ingeniører, arkitekter, entreprenører og facadebyggere flere systemer at holde styr på; noget der potentielt kan skabe forvirring og øge risikoen for fejl.

WindowMaster har adresseret denne problematik ved at udvikle en alt-i-en løsning, hvor MotorControlleren og komfortventilation kører på samme enhed. Herudover vil den fleksible CTS-integration åbne nye døre for virksomheden:

For at WindowMaster kan vokse i markedet, var vi nødt til at rette blikket fremad og identificere det uopfyldte potentiale inden for intelligent bygningsautomation. Med fleksibel CTS-integration og det faktum, at systemet ikke er afhængig af en specifik feltbus teknologi, åbner NV Embedded® op for et spændende nyt samarbejde med CTS-leverandører”, siger Erik Boyter, WindowMasters CEO.

En anden vigtig ting der gør systemet relevant for fremtidige byggeprojekter, er dets evne til markant at reducere bygningers energiforbrug og dermed minimere CO2 niveauet sammenholdt med bygninger der benytter traditionel mekanisk ventilation. Bestræbelserne på at nedbringe energiforbruget i bygninger er en stigende tendens, som også reflekteres i branchen for vinduesautomatik. Brugen af automatisk naturlig ventilation som et bæredygtigt middel til at ventilere bygninger er stigende på globalt plan. Dette er noget WindowMaster har oplevet gennem de seneste 25 år, siden virksomheden startede ud som en af de første til at udvikle og levere indendørs klimakontrolsystemer med naturlig ventilation.

Den nye NV Embedded® til kontrol af indeklimaer kommer til at bestå af et antal MotorControllere og dertilhørende USB-nøgler. Det er disse USB-nøgler der indeholder NV licensen, der kræves for at kunne aktivere det ønskede antal ventilationszoner, såvel som sensorer, vejrstationer og vinduesmotorer. Det er en komplet og skalerbar pakke, der er designet til simpel installation.

Nye funktioner tilføjes løbende til systemet baseret på input fra markedet, og vil let kunne integreres i den eksisterende NV EmbeddedÒ løsning via simple software opdateringer.

De første betaprojekter har været i drift i cirka et år, og de første kundeforsendelser er planlagt til Q4 2018.

Læs mere om NV Embedded®

24.05.2022WindowMaster

Sponseret

WindowMaster sætter klare mål for miljøaftryk

12.08.2019WindowMaster

Sponseret

Dansk cleantech virksomhed barberer 69% af plasticforbruget

02.04.2019WindowMaster

Sponseret

Vi støtter fortsat FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

07.03.2019WindowMaster

Sponseret

Donation til et skoleprojekt i Indien

07.03.2019WindowMaster

Sponseret

WindowMaster afslører baggrunden for sponsoratet af AGF

23.11.2018WindowMaster

Sponseret

Nyt whitepaper løser paradoks i byggeindustrien