Dansk cleantech virksomhed barberer 69% af plasticforbruget

Byggebranchen sviner. Det har der aldrig været tvivl om. Og med stigende fokus på branchens ansvar i klimaproblematikken er det blevet endnu mere tydeligt, at der skal sadles om og gives plads til innovative, bæredygtige løsninger - både når det gælder materialer, arbejdsgange og holdning til affald.

Da plasticdebatten for få år siden begyndte at rase globalt, erkendte ledelsen i danske WindowMaster, at den var nødt til at ændre virksomhedens adfærd, når det kommer til plastic. Og i det hele taget komme ind i klimakampen så hurtigt som overhovedet muligt.

Byggebranchen, som WindowMaster leverer løsninger til, var – og er – nemlig i stigende grad kommet i søgelyset som klimasynder. F.eks. har den grønne tænketank Concito konkluderet, at produktion af byggematerialer udgør 10-15% af den samlede udledning af drivhusgasser, og her er transport ikke medregnet.

”Vi ønsker bestemt ikke at være en del af de foruroligende statistikker, og derfor har vi lanceret en række initiativer, der kan mindste vores miljøfodspor. Vores succes med at reducere vores plasticforbrug har gjort os beviste om, at der er mange ting, man kan gøre anderledes og bedre, hvis vi blot investerer vores tid og kræfter i nye initiativer,” siger administrerende direktør for WindowMaster, Erik Boyter.

Den markante reduktion af plastic blev en realitet for WindowMaster efter en intern undersøgelse af virksomhedens plasticforbrug. Her fandt man, at det var plastic fra produktemballage, der var den store synder, og at det faktisk kunne reduceres betragteligt. Det skyldes, at WindowMaster’s produkter meget sjældent står udenfor på en byggeplads, som det er tilfældet med andre byggematerialer, hvilket er årsag til den omfattende plasticemballering. De skal normalvis kunne tåle at stå ude i både regn og sne, og ofte i længere perioder ad gangen.

WindowMaster påbegyndte projektet med at reducere plastic i 2016, og i slutningen af 2018, var det lykkedes virksomheden at komme hele 69% af plastikforbruget til livs. Foruden det plastic, der har emballeret pakkerne udefra, er WindowMaster desuden stoppet med at bruge de små ”flamingo-peanuts”, der normalvis ligger inde i pakker med skrøbeligt gods. Desuden har virksomheden fundet nye måder at pakke på, så flere enheder kan være i samme pakke. Dermed er både transport-udledninger og det fysiske pakkemateriale blevet nedbragt.  

Bæredygtige fremskridt dokumenteres

Siden 2016 har WindowMaster været en del af UN Global Compact og leverer således hvert år en rapport, hvor der redegøres for de fremskridt, virksomheden har gjort i forhold til UN Global Compact’s 10 Principper og herunder, mere specifikt, en række af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (UN Sustainable Development Goals), der er relevante at forbedre.

UN Global Compact’s principper dækker over temaerne klima, menneskerettigheder, anti-korruption og arbejdsforhold.

”For os har det været et naturlig skridt at blive en del af UN Global Compact. Vi mener, at alle virksomheder indenfor branchen må tage ansvar og forsøge at gøre det bedre. Først og fremmest fordi vi er nødt til at passe bedre på vores klode. At agere bæredygtigt er ikke bare en luksus, man kan vælge til eller fra, hvis man fortsat vil drive en forretning i morgen. Det er afgørende for, at vi kan fortsætte med vores virke og i øvrigt gøre det med god samvittighed og med tilfredse medarbejdere og kunder,” siger Erik Boyter.

”WindowMaster leverer indeklimaløsninger, der gør bygninger mere energieffektive og dermed mere bæredygtige - og det er vi selvfølgelig stolte af. Men det er jo ikke meget værd, hvis vi ikke forsøger at kigge indad og forbedre den måde, vi driver vores forretning på, for man kan altid gøre mere. Jeg synes, det er vigtigt, at man tager sin egen medicin,” slutter Erik Boyter.

Læs mere om WindowMaster’s CSR-politik

24.05.2022WindowMaster

Sponseret

WindowMaster sætter klare mål for miljøaftryk

12.08.2019WindowMaster

Sponseret

Dansk cleantech virksomhed barberer 69% af plasticforbruget

02.04.2019WindowMaster

Sponseret

Vi støtter fortsat FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

07.03.2019WindowMaster

Sponseret

Donation til et skoleprojekt i Indien

07.03.2019WindowMaster

Sponseret

WindowMaster afslører baggrunden for sponsoratet af AGF

23.11.2018WindowMaster

Sponseret

Nyt whitepaper løser paradoks i byggeindustrien