Podcast: Global Compact og Bæredygtig Business

Når vi taler om bæredygtighed, hvordan sikrer vi os, at vi har et fælles sprog og nogle objektive, videnskabelige kriterier for, hvor meget hver virksomhed skal reducere deres udslip, for at vi kan nå Parisaftalen? Det ved de en masse om i Global Compact.

Vært i Bæredygtig Business Steffen Max Høgh er som CSR-direktør helt med, når snakken falder på f.eks. ”Scope 1-2 og 3” og ”Science Based Targets”, for det praktiserer de allerede i Design- og indretningsvirksomheden HOLMRIS B8.

Men hvis DU gerne vil vide mere, skal du lytte til denne podcast. Her taler Steffen med Direktør Sara Krüger Falk og ansvarlig for klimainitiativer Joachim Marc Christensen fra Global Compact.

Global Compact er Danmarks største netværk for ansvarlighed i erhvervslivet. Som medlemsvirksomhed eller forening, forpligter man sig til at efterleve 10 principper inden for fælles temaer som Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Antikorruption. Og man skal årligt bekræfte eller genbekræfte, at man som virksomhed/forening stadig arbejder inden for disse 10 principper.

Hvordan hænger de 10 principper sammen med FN’s 17 Verdensmål?

En af Global Compacts store missioner er, at konkretisere Verdensmålene og give virksomhederne nogle værktøjer til at arbejde med menneskerettigheder, køn og diversitet etc. Som medlem af Global Compact bliver virksomhederne  tvunget til at tænke i helheder. De kan ikke kun fortælle en historie om ”grøn energi” uden også at tænke på transport og cement i for eksempel vindmøllehuse og produktionsforhold på fabrikker. Det hele hænger sammen.

Global Compact hjælper også medlemmerne med at få de rigtige redskaber til at kunne måle deres udledninger, så de bliver helt klar over, hvor de ligger, når det handler om bæredygtighed.

Hør mere i podcasten her og hør hvordan både mindre og større virksomheder kan blive medlem af Global Compact.

29.04.2024SustainBusiness

Sponseret

Bæredygtighedsbarometer 2024 for SMV’er

09.04.2024SustainBusiness

Sponseret

Sustainable Finance i Danske Bank

01.04.2024SustainBusiness

Sponseret

Podcast: “Not in my backyard” – med Mads Nyvold

20.03.2024SustainBusiness

Sponseret

Fremtidens værdikæder – med Alis Sindbjerg Hinrichsen

07.03.2024SustainBusiness

Sponseret

Er Kina ved at overtage verdensherredømmet?

19.02.2024SustainBusiness

Sponseret

Rundrejse i Danmark skal gøre klimajournalistikken bedre