Oprensning af kviksølv forløber efter planen

Pilotprojektet, der skal fjerne kviksølv fra Høfde 42 ved hjælp af termisk opvarmning, er nu over halvvejs gennem opvarmningen.

Billede: Region Midtjylland.

22.11.2018

Sponseret

Krüger

Høfde 42 på Harboøre Tange ud til Vesterhavet er især kendt for forureningen, der stammer tilbage fra 50’erne og 60’erne. Blandingsforureningen indeholder pesticidrester og kviksølv, som er svært skadelig for mennesker, dyr og miljø. Netop nu forsøger man i et pilotprojekt at rense jorden for pesticider og kviksølv ved hjælp af konduktiv termisk opvarmning – også kaldet In-Situ Thermal Desorption – ISTD. Projektet støttes af MUDP – Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Og pilotprojektet går godt.

– Projektet er nu mere end halvvejs igennem opvarmningen, og vi kan se, at forureningsstofferne opfører sig som forventet, forklarer Maiken Faurbye, der er afdelingschef i Krüger.

Varmelegemer opvarmer den forurenede jord til adskillige hundrede grader, så forureningsstofferne fordamper. Ved hjælp af vakuum suges den fordampede forurening op af jorden.

– Vi har opsamlet både kviksølv og pesticidstoffer i vores behandlingsanlæg foruden nedbrydningsprodukter fra pesticiderne, fortæller Maiken Faurbye. Foreløbig svarer observationerne til laboratorieforsøgene, hvor 95 pct. af pesticiderne blev destrueret under opvarmningen. Når vi afslutter forsøget senere på året, måler vi forureningsindholdet i jorden for at se, om forureningen er fuldstændig elimineret.

Projektet er det første af sin art i verden, og det giver gode perspektiver for fremtidig oprensning af kviksølv i Danmark og udlandet, for metoden er ofte både et billigere og bedre alternativ miljømæssigt i forhold til at køre jorden væk til ekstern rensning. Kviksølvforurening er yderst skadelig for mennesker og miljø, men har hidtil været et problem med få eller ingen løsningsmuligheder.

12.04.2023Krüger

Sponseret

Krüger Veolia skal i FEED study afklare al vandbehandling i det første anlæg til at producere grønt brændstof til flyindustrien

14.02.2023Krüger

Sponseret

Krüger og Krüger Kaldnes vinder stor kontrakt i Norge

23.11.2022Krüger

Sponseret

Indvielse af Ulfborg Renseanlæg, der nu har fordoblet kapaciteten

21.11.2022Krüger

Sponseret

Danmarks første højhusvandværk leverer nu blødgjort vand til 100.000 borgere

18.11.2022Krüger

Sponseret

Hjørring Vandselskab går til kamp mod klimagasserne

06.10.2022Krüger

Sponseret

Power2X kan blive det nye grønne eventyr for Danmark