Op ad skyttegraven - og ind i kampen

Det er nu fire år siden, at Rana Plaza ulykken i Bangladesh kostede mere end 1.100 tekstilarbejdere livet. Ulykken har siden skabt heftig debat, og på mandag den 15. maj afholder DIEH rundbordssamtale om virksomheders samfundsansvar i globale værdikæder.

Det er nu efterhånden fire år siden, at vi for alvor fik øjnene op for de arbejdsforhold, som mange tekstilarbejderes arbejder under. Øjenåbneren kom d. 23 april 2013, da 1137 tekstilarbejdere, hvoraf de fleste var syersker, på tragisk vis mistede livet da Rana Plaza fabrikken kollapsede i Bangladesh. Det var en tragisk begivenhed, som med rette bragte en lang række velkendte problemstillinger i tekstilindustrien frem i lyset; samtidig var den skelsættende i måden, den skabte en fælles forståelse for de forhold, som mange arbejdere har i fattige produktionslande og betydningen af virksomheders samfundsansvar.

Siden Rana Plaza har der været et særligt fokus på tekstilindustrien i Bangladesh og behovet for at håndhæve respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder. Der er bl.a. søsat en lang række initiativer med det formål at skabe bedre forhold på tværs af industrien med danske og internationale virksomheder, NGO’er og fagbevægelse. Blandt andet har DIEH, Dansk Erhverv, 3F, ETI-UK og IEH Norge indgået et treårigt samarbejde i et Danida-finansieret projekt for at skabe social dialog og kapacitetsopbygge arbejdere og arbejdsgivere på tekstilfabrikker i Bangladesh til gavn for op mod 15.500 tekstilarbejdere.

Gode initiativer men lang vej igen
I DIEH tror vi på, at multi-stakeholder samarbejde baner vejen for mere etisk handel og social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling i blandt andet tekstilindustrien. Men det kræver engagement og et langt sejt træk at transformere en industri og skabe forandring, forståelse og ikke mindst håndhævelse af basale menneske- og arbejdstagerrettigheder blandt de mænd og kvinder, der er beskæftiget i industrien. Det er dog ikke nok i sig selv at samarbejde. Ifølge DIEHs seneste statusopgørelse på etisk handel eksisterer problemerne ikke kun på fabriksgulvene. I en ny undersøgelse om indkøbsprakssiser påpeger en lang række leverandører, at de ofte føler sig nødsaget til at acceptere ordrer fra indkøbere til langt under produktionsprisen for ikke at miste terræn – indkøbspraksisser, som presser arbejdsgivere unødigt, og som i sidste ende spænder ben for en mere bæredygtig udvikling blandt arbejdere. For at skabe langsigtet udvikling, der løfter bunden, sikrer en samfundsansvarlig kerneforretning og fremmer konkurrencedygtigheden blandt danske virksomheder, er der behov for et holistisk blik på problemerne for at skabe løsninger som fremmer etisk handel til gavn for mennesker og miljø.

Behov for debat og transparens
Bæredygtig udvikling i tekstilindustrien er en svær størrelse, som fylder i debatten om etik og virksomheders samfundsansvar. Det er en debat, som vi i DIEH ønsker at skabe transparens omkring med det formål at tage bestik af, hvad vi har lært fire år efter Rana Plaza tragedien, hvilke muligheder og udfordringer tøjbranchen står overfor, og ikke mindst hvordan virksomheder og organisationer kan samarbejde om at accelerere en ansvarlig tøjproduktion, der styrker konkurrencedygtigheden blandt danske virksomheder uden at kompromittere arbejdere og leverandører.

Af den grund, har DIEH i samarbejde med Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst, Dansk Erhverv og Mellemfolkeligt Samvirke inviteret medlemmer og relevante interesserede fra virksomheder, NGO’er, fagbevægelsen, offentlige instanser og brancheorganisationer til rundbordssamtale om virksomheders samfundsansvar d. 15 maj kl. 13:00 – 16:00. På mødet får vi besøg af Troels Børrild, seniorrådgiver, Mellemfolkeligt Samvirke, Morten Lehmann, CSR-chef, Dansk Erhverv, Anne Katrine Blirup, CSR Manager, DK Company, Helene Regnell, CSR-chef, Dansk Supermarked, Jesper Nielsen, afdelingsleder, 3F, Pia Odgaard, CSR-chef, Dansk Mode & Textil og Karin Buhmann, Mæglings- og Klageinstitutionen. Målet med rundbordsmødet er, at centrale interessenter kan dele erfaring og viden. Mødet vil bidrage med input til Dialogforums videre arbejde med fremme af ansvarlige globale værdikæder og den nødvendige fremadrettede indsats for at fremme ansvarlige produktions- og konkurrenceforhold i tekstilbranchen. På grund af stor interesse er mødet nu lukket for tilmeldinger.

15.02.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Nomineret til Verdens Bedste Indkøber i 2023

16.11.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Region Midtjylland kåret som ’Verdens Bedste Indkøber 2023’

29.09.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Due diligence: Selv en lille virksomhed kan gøre en stor forskel

19.09.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Hvem skal vinde prisen som Verdens Bedste Indkøber 2023?

13.09.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Danske virksomheder går sammen om ansvarlig sojadyrkning i Brasilien

21.06.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

De største danske sojaaktører øger ambitionerne for klodens skove og naturområder