Odense Renovation

Odense Renovation tager sig af alle typer affaldshåndtering for Odenses borgere. Nogle typer affald kommer vi og henter på borgernes bopæl. Andre typer affald kommer ind via de otte genbrugsstationer.

Hos Odense Renovation lægger vi stor vægt på effektivitet og ressourcebevidsthed. Vores knap 200 medarbejdere søger konstant at udvikle serviceniveauet og en moderne og miljørigtig håndtering af affald.

Skraldemanden og personalet på genbrugsstationen er den synlige del af virksomheden, som dog også rummer en hel del andre funktioner. En række medabejdere sørger bl.a. for information til borgerne, rapportering til kommunen og miljøministeriet, udvikling af projekter og metoder til behandling af affald, plan- og skemalægning af vagt og kørsel og meget mere. Fælles for alle er, at de er med til at sikre et højt serviceniveau ud fra en miljøbevidst tankegang.

zirkel - et cirkulært genbrugsunivers 

I 2020 åbnede zirkel, et genbrugsunivers, som rummer en genbrugsbutik, et fælleslager for humanitære organisationer, hvor de kan hente ting til egne butikker, sorteringsaktivitet, hvor vi hjælper med jobafprøvning m.m., og et iværksætterområde, hvor iværksættere, der arbejder med genbrug og upcycling, kan benytte sig af stedets faciliteter og kompetencer.

Odense Nord Miljøcenter
Odense Renovation driver også Odense Nord Miljøcenter. Her behandles og deponeres affald ikke kun fra Odense Kommune, men fra flere steder i Danmark. Centret er et af Europas største og mest moderne behandlingscentre for affald.

Miljøcentret ligger ud til Odense Fjord, ca. 8 km fra Odense centrum. Placeringen er ideel på grund af de geologiske forhold, der giver en naturlig barriere mod forurening af grundvandet. Også med hensyn til infrastrukturen og eventuelle gener for det omkringliggende miljø er beliggenheden særdeles egnet til de aktiviteter, der foregår på et moderne affaldsbehandlingsanlæg.

Miljøcentret har et samlet areal på ca. 110 ha svarende til 110 fodboldbaner. Det forventes, at Miljøcentret kan rumme 10 mio. m3 affald. Odense Renovations mange genbrugsordninger, forbrændingsanlægget på Fynsværket samt lovgivningens løbende stramninger omkring mindsket produktion og øget genanvendelse af affald er med til at forlænge Miljøcentrets levetid. Centret forventes at kunne modtage affald indtil omkring år 2100.

Stige Ø
Odense Renovation udvinder også gas fra Stige Ø, der var byens losseplads fra 1967 til 1995. Siden 2007 er øen blevet brugt som rekreativt område, hvorfra man kan nyde den fantastiske udsigt. Gassen, som det nedgravede affald danner, pumpes op og omdannes til el og varme.

Afbrænding af gassen fra det organiske materiale på lossepladsen forsyner cirka 3.000 husstande med el og godt 900 husstande med varme om året.

Adresse

Snapindvej 21, 5200 Odense V,

Kontaktpersoner

Dorthe Lind

CSR-konsulent

Seneste nyt

23.02.2024Odense Renovation

Sponseret

Ny lys opfindelse på skraldebilerne

Et nyt lys på skraldebilerne i Odense Kommune skal øge sikkerheden for skraldemænd og andre trafikanter.

02.05.2023Odense Renovation

Sponseret

Odense Renovation CSR-rapport 2022 er klar

03.11.2022Odense Renovation

Sponseret

Genbrug og genanvendelse af valgplakater

16.08.2022Odense Renovation

Sponseret

Leg dig til grøn viden til årets Blomsterfestival

29.11.2021Odense Renovation

Sponseret

Cirkulær økonomi: Studerende skaber fremtidens grønne løsninger

10.05.2021Odense Renovation

Sponseret

Odense Renovations CSR-rapport nr. 11 er nu på gaden

22.03.2021Odense Renovation

Sponseret

Aflevér paller til direkte genbrug på genbrugsstationen

26.03.2019Odense Renovation

Sponseret

Elever præsenterede løsninger på fremtidens klimaudfordringer

Temaer som virksomheden deltager i

Relevante filer

Artikler virksomheden er nævnt i

03.11.2022Odense Renovation

Sponseret

Genbrug og genanvendelse af valgplakater

29.11.2021Odense Renovation

Sponseret

Cirkulær økonomi: Studerende skaber fremtidens grønne løsninger

22.03.2021Odense Renovation

Sponseret

Aflevér paller til direkte genbrug på genbrugsstationen

20.02.2019CSR.dk

Volvo leverer sine første fuldt ud elektriske lastbiler i Sverige