Nyt partnerskab: FSC Danmark og Troldtekt går i spidsen for mere dansk FSC®-certificeret skov

Kun 20 % af det danske skovareal er FSC-certificeret, og det vil FSC Danmark og Troldtekt lave om på. De to organisationer har søsat en række aktiviteter, der skal øge mængden af dansk dokumenterbart bæredygtigt træ gennem FSC.

FSC Danmark og Troldtekt i samarbejde for mere dansk FSC-certificeret skov.


I Danmark er ca. 125.873 ha skov FSC-certificeret, hvilket svarer til 1/5 af det samlede skovareal. Bag tallene gemmer sig primært statsskovene og så et par håndfulde kommuner og enkelte private skovejere. Hvis vi tæller lysåbne arealer med, er tallet 212.873 ha. FSC Danmark og Troldtekts tiltag for at øge det FSC-certificerede areal er særligt rettet mod det private skovbrug men også de offentlige.

”Vi er kommet til det punkt, hvor markedet i høj grad efterspørger bæredygtigt træ med tredjepartscertificering – også dansk træ. Med en ny og forbedret standard for FSC-certificering af dansk skov og et klart behov for FSC-træ i markedet, så har vi et rigtig godt afsæt for at øge udbuddet af dansk FSC-certificeret træ”, siger Søren Dürr Grue, direktør i FSC Danmark. FSC Danmark vil i løbet af 2019 arbejde målrettet på at informere skovbruget om FSC-skovcertificering og gå i dialog med skovbrugets interessenter. 

Dansk træ er en klar præference
Troldtekt er en af de producenter, der allerede aftager en stor mængde FSC-certificeret træ og som gerne vil indkøbe endnu mere. På grund af virksomhedens bæredygtighedsprofil vil Troldtekt gerne undgå at skulle importere fra Sverige og Norge.

”Træbyggeri vinder frem, og det samme gør efterspørgslen på vores FSC-certificerede produkter. Den kombination betyder, at der er behov for flere FSC-certificerede skove i Danmark. Derfor ser vi meget gerne flere FSC-certificerede skovarealer i Danmark, og vi vil bidrage aktivt til, at det sker”, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S.

Ny skovstandard med færre krav og fokus på praksis
Uanset om man afsætter sine produkter i Danmark eller udlandet dokumenterer FSC, at træ har en bæredygtig oprindelse. I den nye standard er der lavet en række forbedringer, som skal gøre FSC-certificering mere tilgængeligt for danske skovejere: 

”Den nye standard er mere praksisorienteret, sproget er optimeret og antallet af krav er reduceret. Samtidig har vi lavet en version af standarden for skove på under 250 hektar, der tager hensyn til skovbrugets størrelse og omfang. Vi skal huske, at halvdelen af det samlede skovareal udgøres af skovejendomme på under 100 ha.”, siger Søren Grue Dürr.

Proaktivt partnerskab
Partnerskabet består af en række aktiviteter og indsatse, der skal bidrage til, at flere danske skove bliver FSC-certificeret. Det skal ske gennem oplysning, dialog og et klart signal om behovet for mere dansk FSC-træ. Partnerskabsaktiviteterne omfatter blandt andet informationsmøder for skovbrugets organisationer og skovejere samt deltagelse i relevante arrangementer og konferencer omkring skovbrug. Samtidig har Troldtekt formuleret en målsætning om, at alt virksomhedens indkøb af rødgran inden 2024 er fra certificeret og bæredygtigt skovbrug herunder FSC. 

”Vi er især fokuseret på at sikre et godt kendskab til den nye FSC-standard, og hvordan kravene i den kan fungere i praksis. For at nedbryde eventuelle barrierer inviterer vi alle de relevante parter til en tæt og konstruktiv dialog,” siger Søren Dürr Grue. For Troldtekt handler det ikke bare om at stille krav, men også om at være med til at hjælpe skovbruget i mål: ”Med det her sender vi et klart signal til markedet, om at vi er parate. Samtidig er det også vigtigt, at vi har en god proces og indgår i et samarbejde med vores leverandører om at nå vores mål”, afslutter Peer Leth.

For mere info om partnerskabet for mere dansk FSC-certificeret skov download partnerskabsaftalen nederst på siden.

Læs mere om Troldtekt her.
Læs Troldtekts tema om mere træ i byggeriet og bæredygtighed her.

Læs mere om FSC her.

For mere information kontakt:

Søren Grue Dürr, FSC Danmark (FSC® F000208), soren@fsc.dk - 21 69 41 45
Tina Snedker Kristensen, Troldtekt A/S (FSC-C115450), tkr@troldtekt.dk – 87 47 81 24

02.03.2023FSC Danmark

Sponseret

FSC Danmarks årsdag og generalforsamling 2023

28.11.2022FSC Danmark

Sponseret

Åben høring om FSC’s standard for controlled wood-certificering og den tilhørende nationale risikovurdering

10.06.2022FSC Danmark

Sponseret

FSC giver 10 anbefalinger til at forbedre EU-initiativ for skovrydningsfrie produkter

08.06.2022FSC Danmark

Sponseret

Danmarks første FSC-certificerede offentlige byggeprojekt er nu indviet

22.03.2022FSC Danmark

Sponseret

Jysk kommune bliver den første af sin slags med FSC®-certifikat

07.12.2021FSC Danmark

Sponseret

Vi skal stille flere krav til vores forbrug. Men vi har brug for hjælp!