Nyt landsdækkende partnerskab skal formidle viden om bæredygtig udvikling med fokus på bundlinjen

Green Network, CSR Forum og SDG Leadership står bag et nyt partnerskab, for udviklende og værdiskabende videndeling på tværs af - og i – virksomheder.

Vi tror på at den bæredygtige udvikling er en holdsport, der bygger på partnerskaber og fælles løsninger på tværs af virksomheder, sektorer og landsdele.

Green Network, CSR Forum og SDG Leadership er derfor gået sammen i et partnerskab om, at formidle brugbar viden om CSR/Sustainability/SDG, facilitere meningsfuld networking og sikre erfaringsudvekling på tværs via best practice i hhv. SME’er og MNC’er.

På den korte bane vil vi i første halvår af 2021, invitere til en gratis webinar-række, hvor vi sammen med vores medlemmer, vil etablere det fælles faglige sprog og den forståelsesramme, som vi på den længere bane, allesammen skal stå sammen på.

”CSR Forum og SDG Leadership har adgang til en stor vidensbank blandt sine medlemmer og et enormt stærkt netværk, specielt blandt de store danske virksomheder, som vi med vores blik for de små og mellemstore virksomheders udfordringer kan supplere og nuancere. På den måde kan vi sammen sikre at den nyeste og bedste viden bliver spredt bredt, og at der kan skabes forståelse for de nogle gange forskellige verdener virksomhederne opererer i.” Siger Susanne Lydholm direktør for Green Network om en af styrkerne i samarbejdet med CSR Forum.

Selvom både Green Network, CSR Forum og SDG Leadership er landsdækkende netværk er de fysisk forankret i hver deres landsdel.

”Ved lettere at kunne være til stede på begge sider af Storebælt gør vi det meget nemmere for vores medlemmer at mødes på tværs. Vi kan på den måde skabe helt nye netværk og styrke allerede eksisterende”, siger Karim Buus Drif, bestyrelsesformand i CSR Forum, om hvordan samarbejdet styrker medlemmers adgang til viden og netværk. Han fortsætter ”I første omgang vil vi koncentrere os om webinarer, for at skabe fælles sprog og forståelse, men vi glæder os enormt til også at kunne se vores medlemmer i øjnene og mødes til mere almindelige netværksmøder i både Vejle og København.”

I samarbejdet anderkender vi at alle virksomheder er forskellige. Vi vil dog løbende forsøge at finde ind til de snitflader, som forbinder på tværs. I vores første webinar-række ”Forretning for Fremtiden” har vi valgt, at lægge ud med af dele os op i to grupperinger efter virksomhedsstørrelse (Gruppering1: SMV’er og Gruppering2: Store virksomheder (99a)).

Find oversigten for de kommende webinarer her og tilmeld dig det første webinar ’Bæredygtighed i Værdikæden’ her

27.01.2021Green Network

Sponseret

Nyt landsdækkende partnerskab skal formidle viden om bæredygtig udvikling med fokus på bundlinjen

22.10.2020Green Network

Sponseret

Nye rapporteringskrav – hvad ønsker virksomhederne?

05.10.2020Green Network

Sponseret

Interview: En grønnere vognpark – Kaj Madsen Fjelstrup A/S

05.03.2020Green Network

Sponseret

Green Network lancerer værktøj til FNs Verdensmål rettet mod SMV’er

20.02.2019Green Network

Sponseret

Erfaringer efter 25 års arbejde med bæredygtighed

30.11.2018Green Network

Sponseret

Interview m/ Lærke Skaksen, CSR Responsible ved Lidl Danmark: Det fik jeg ud af CSR Træning med Green Network