Interview: En grønnere vognpark – Kaj Madsen Fjelstrup A/S

Fragtfirmaet Kaj Madsen Fjelstrup har satset stort. De har nemlig investeret et større millionbeløb i 30 nye ret specielle lastbiler. Det specielle ved de nye biler er, at de kører på LNG (Liquified Natural Gas), fremfor diesel, hvilket gør at de udleder 20% mindre CO2 end en traditionel diesel lastbil. Derved har de gjort deres vognpark grønnere.

Kaj Madsen har investeret i 30 LNG lastbiler i 2020 ©kajmadsen.dk.

I en konkurrencepræget sektor, hvor mange venter på at andre skubber til udviklingen, er sådan et sats imponerende og Green Network tog derfor en snak med Jens Andersen fra vores partnervirksomhed Kaj Madsen Fjelstrup. Vi ville nemlig gerne blive klogere på hvad satsningen har betydet. Både de positive effekter samt hvilke udfordringer de har mødt på vejen.

”LNG var den mest oplagte mulighed som erstatning for diesel.”

Jens Andersen, CEO

Hvordan spiser man en CO2-elefant? Man inviterer både kunder og leverandører til middag
Da vi spurgte Jens Andersen, hvorfor valget var faldet på LNG-lastbilerne var bevæggrunden ikke udelukkende økonomisk, men også miljømæssigt:

”Det er helt naturligt for os at tænke på miljøskånsomme løsninger, da vores virke har et betydeligt klimaaftryk. Gennem langvarigt samarbejde med både kunder og leverandører har vi en fælles ambition om at spise CO2-elefanten. Til det, er der behov for investeringsvillighed i nye teknologier.”

Det er med andre ord langvarige samarbejder, hvor hvert led i værdikæden fra kunder til leverandører spiser hver deres del af elefanten, som skal lede til at transportsektoren kan nedbringe sit CO2-udslip. Og nu har Kaj Madsen altså serveret første ret.

Dyrere at købe, men billigere at køre
Udover at lastbilerne er skånsomme for miljøet, støjer de også mindre, hvilket specielt chaufførerne sætter pris på. Indkøbet var dog dyrere end tilsvarende konventionelle lastbiler, men ved at inddrage andre faktorer end blot indkøbsprisen, opnår man en rentabel investering. Jens Andersen uddyber regnestykket:

”De var væsentlig dyrere end sammenlignelige diesellastbiler i både indkøb og service, men kilometerproduktionen er tilsvarende billigere grundet lavere afgiftssatser på LNG. Ligeledes har vi hævet løbetiden med 1 år for at få en rentabel investering.”

Her ses ledelsen. Fra venstre: Jens Peder Jensen, Jens Andersen og Andreas Fristoft. ©kajmadsen.dk .

Infrastrukturen vokser og interessen stiger
Investeringsvilligheden har allerede ledt til stor interesse fra både kunder og kollegaer i sektoren. Kunderne vil se miljørigtige løsninger og kollegerne er interesseret i det operationelle samt effekten på miljø og service. Men som Jens også bemærker: ”om det har givet øget omsætning er umiddelbart ikke konstateret, men vi har dog ikke mistet noget.”

Hvorfor man netop valgte LNG hos Kaj Madsen Fjelstrup og om de største udfordringer i forbindelse med indkøbet fortæller Jens bl.a. at: ”LNG var den mest oplagte mulighed som erstatning for diesel. De største udfordringer har været det manglende netværk af tankstationer i Tyskland. Dette er dog blevet væsentligt udbygget i indeværende år.” Der er altså allerede gang i udviklingen af infrastruktur som kan lede til endnu større brug af LNG-lastbiler.

Til slut spurgte vi Jens Andersen til de vigtigste erfaringer de har opnået og hvordan partnerskabet med Green Network giver værdi i deres videre arbejde:

”Al den bekymring vi havde, da vi underskrev købsaftalen, har vist sig grundløs, og det har helt sikkert givet os mod på mere beredvillighed når nye produktionsmetoder byder sig. Det er også super vigtigt for os, at vi har en ressourcebank, hvor vi kan ‘hæve’ hjælp, erfaringer og ideer samt muligheden for at netværke med andre brancher.

27.01.2021Green Network

Sponseret

Nyt landsdækkende partnerskab skal formidle viden om bæredygtig udvikling med fokus på bundlinjen

22.10.2020Green Network

Sponseret

Nye rapporteringskrav – hvad ønsker virksomhederne?

05.10.2020Green Network

Sponseret

Interview: En grønnere vognpark – Kaj Madsen Fjelstrup A/S

05.03.2020Green Network

Sponseret

Green Network lancerer værktøj til FNs Verdensmål rettet mod SMV’er

20.02.2019Green Network

Sponseret

Erfaringer efter 25 års arbejde med bæredygtighed

30.11.2018Green Network

Sponseret

Interview m/ Lærke Skaksen, CSR Responsible ved Lidl Danmark: Det fik jeg ud af CSR Træning med Green Network