Ny undersøgelse: Cirkulær økonomi skaber job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet

Danske virksomheder vil i stigende grad arbejde med cirkulære forretningsmodeller som inkluderer genbrug og genanvendelse. Det vil skabe nye arbejdspladser, hvor en del vil gå til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Det forventer 35 branche- og klyngeorganisationer i en ny undersøgelse

22.03.2021

Sponseret

CABI

Bedre udnyttelse af ressourcer og mindre affaldsmængder. Cirkulære forretningsmodeller, hvor fx restprodukter genbruges i ny produktion, eller hvor ellers kasserede effekter får nyt liv, har fået godt fat i danske virksomheder i takt med, at bæredygtighed og miljøhensyn fylder mere og mere på dagsordenen.

Videnshuset Cabi har for Erhvervsstyrelsen og Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål foretaget en undersøgelse blandt 27 brancheorganisationer og otte klyngeorganisationer. Den viser, at organisationerne forventer, at der bliver skabt nye arbejdspladser i takt med, at flere virksomheder overgår til cirkulære forretningsmodeller.

Cabi: Potentiale for mennesker fra kanten

Undersøgelsen viser også, at organisationerne i en vis grad forventer, at cirkulære forretningsmodeller vil øge virksomheders muligheder for at inkludere og ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Organisationerne er også blevet spurgt om deres forventninger til inklusion og rekruttering af mennesker fra kanten ved overgangen til cirkulære forretningsmodeller. Her lander branche- og klyngeorganisationernes vurdering på 1,3 ud fra en skala fra 1 til 3, hvor 3 er ”i høj grad”.

Ingen organisationer forventer, at cirkulære forretningsmodeller svækker virksomhedernes muligheder for at rekruttere blandt mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

”Organisationerne kan se mulighederne ved omstillingen til cirkulær økonomi. Det er et godt udgangspunkt for at indfri potentialet for, at mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet kan komme i job. Virksomheder, som arbejder cirkulært, tager allerede et ansvar for miljøet, og det indikerer for mig, at de måske også er indstillede på at tage socialt ansvar i deres rekruttering,” siger seniorkonsulent hos Cabi, Marianne Lyngberg Nilsson.

De adspurgte organisationer forventer desuden, at der i forbindelse med overgangen til cirkulære forretningsmodeller især vil blive skabt opgaver i forbindelse med sortering og adskillelse af materialer. Samtidig er det også her, de fleste forventer, at der kan skabes job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Især bygge- og anlæg samt industrien forventer nye arbejdspladser.

Pumpegigant og cykelværksted arbejder begge cirkulært

Cabi har for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål i 2020 også udgivet et notat, som viser, hvordan fem virksomheder helt konkret arbejder med cirkulære forretningsmodeller samtidig med, at de skaber job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Det gør fx pumpegiganten Grundfos, affaldsselskabet ARGO og cykelværkstedet Buddha Bikes.

Cirkulær økonomi og job til mennesker fra kanten er også et tema på Cabis årskonference, som afholdes virtuelt den 24. marts. Ved samme lejlighed uddeles CSR People Prize, der går til virksomheder, som tager et særligt socialt ansvar. I år uddeles en særpris til en virksomhed, der netop har den dobbelte dimension af socialt ansvar ved at arbejde cirkulært og samtidig skaber job til udsatte.

”CSR People Prize er en fejring af virksomheder, der tager et socialt ansvar ud over det sædvanlige og som arbejder med bæredygtighed i deres forretning. Også når det handler om mennesker. Vi vil gerne inspirere andre virksomheder, og det gør vi ved at fremhæve de gode eksempler, der sætter nye standarder for socialt ansvar,” siger Marianne Lyngberg Nilsson.

”Med årets særpris vil vi sætte særligt fokus på virksomheder, der formår både at passe på miljøet og ser mulighederne i mennesker, der ikke står forrest i køen til job,” fortsætter hun.

Konference med fokus på bæredygtig ledelse

Cirkulær økonomi er et af de tre hovedtemaer på Cabis årskonference 2021 Bæredygtig ledelse – Vejen til 2030. CSR People Prize uddeles i tre kategorier, hvor CSR People Særpris i år har fokus på cirkulær økonomi og job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. De nominerede virksomheder i den kategori er:

• Fischer Lighting
• Råt&Godt
• Special Minds i Kolding.

Kontakt:
• Seniorkonsulent Marianne Lyngberg Nilsson, Cabi: 4113 7281 / man@cabiweb.dk

FAKTA – Analyse og notat om cirkulær økonomi
• Brancheanalyse: Cirkulær økonomi og arbejde til flere – Download her
• Notat: Cirkulær økonomi og arbejde til flere – Download her

FAKTA – CSR People Prize
• Formålet med CSR People Prize er at vise, hvordan virksomheder kan gøre en særlig indsats for udsatte mennesker, og vise potentialet i ledige uden for arbejdsmarkedet.
• Med CSR People Prize hyldes de virksomheder, der gør en særlig indsats for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og som via konkrete initiativer viser, at de via partnerskaber lykkes med at skabe nye veje til social inklusion.
• CSR People Prize er samtidig et eksempel på, hvordan Verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst kan indfries i praksis til inspiration for andre virksomheder.
Læs mere om konferencen og prisuddelingen

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:
• Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
• Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
• Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

 

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi 2021

Omstillingen til cirkulær økonomi er nødvendig, tillokkende - og kompliceret. CSR.dk ser på, hvad vi ved om emnet i 2021 og hvad de gode råd er. 

Nævnt i denne artikel:

22.09.2023CABI

Sponseret

ESG-dokumentation: Hvad pokker gør jeg lige?

13.09.2023CABI

Sponseret

Her er vinderne af CSR People Prize 2023

05.07.2023CABI

Sponseret

Nominerede til CSR People Prize 2023: Seks frontløber virksomheder, der gør en forskel for arbejdsmarkedets mest udsatte

16.06.2023CABI

Sponseret

8 sociale nøgletal, der styrker din ESG-score i dag

16.06.2023CABI

Sponseret

Scor højt på socialt ansvar – og få en konkurrencefordel

Virksomheder kan allerede nu score højt på S’et i ESG

12.06.2023CABI

Sponseret