Ny rapport fanger indkøbstendenser for seafood

Deloitte Sustainablity og Royal Greenland har i fællesskab udarbejdet ny rapport som forsøger at belyse de parametre inden for virksomheders samfundsansvar (CSR) og bæredygtighed, der betyder mest for indkøbere af fisk og skaldyr.

09.03.2015

Sponseret

Deloitte

Voksende fokus på bæredygtighed
Rapporten, ’Seafood and Sustainability - influences on the buying behavior of seafood purchasers’ fokuserer på seafood indkøbere og deres rolle som drivkraft for krav om bæredygtighed i industrien. Som beslutningstagere udvælger indkøberne sortimentet til butikker, restauranter og kantiner, og påvirker dermed seafood-industriens værdikæde. Vigtigheden af leverandørstyring, bæredygtig sourcing og en generel ansvarlig adfærd understreges i rapportens undersøgelse, der viser, at der kun er små regionale forskelle i betydningen af bæredygtighed i indkøbernes beslutningstagen.
 
”Undersøgelsen viser, at CSR og bæredygtighed er vigtige parametre for indkøberne globalt, på trods af mindre regionale forskelle. Fokus på bæredygtighed er langt større og langt mere udbredt end vi havde forventet inden vi startede analysen”, siger Anne Mette Christiansen, partner i Deloitte Sustainability.
 
Størstedelen af respondenterne i undersøgelsen svarer, at det er vigtigt, at leverandører kan garantere bæredygtigt fiskeri, dog med små regionale forskelle. Indkøbere i Nordeuropa finder bæredygtigt fiskeri vigtigere end f.eks. Central- og Sydeuropa gør. Det skyldes angiveligt, at virksomheder i Nordeuropa historisk set har arbejdet med bæredygtighed og miljø blandt andet grundet lovgivning, og at kunder derfor forventer certificerede fiskeprodukter og ansvarlighed i industrien i højere grad end i andre regioner.
 
Bæredygtigt fiskeri vinder indpas
Ud fra rapporten kan man konkludere, at bæredygtigt fiskeri er den vigtigste faktor for indkøberne, når de vælger leverandører. Dette skyldes blandt andet, at forbrugere i stigende grad lægger vægt på MSC-certificerede produkter. Altså skal leverandører i seafood-industrien tage CSR og bæredygtighed alvorligt, hvis de skal leve op til indkøbernes krav og forventninger.
 
Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med 152 respondenter fra Asien, Nordeuropa, Sydeuropa og Centraleuropa. Derudover er der lavet dybdegående interviews med respondenter, der repræsenterer de fire regioner. 

Download rapporten her.

21.11.2022Deloitte

Sponseret

Supply Chain Sustainability – How to ensure real progress?

07.11.2022Deloitte

Sponseret

En fjerdedel af verdens arbejdskraft er truet af klimaforandringer

22.10.2022Deloitte

Sponseret

Join Deloitte’s Supply Chain Panel

15.04.2019Deloitte

Sponseret

Nyt innovationsprogram for SMVer skal udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i 3D-print

26.03.2019Deloitte

Sponseret

How can you implement the SDGs in your business?

20.03.2019Deloitte

Sponseret

Råd til en vellykket ansættelse af flygtninge på din arbejdsplads