Ny EU-lovgivning kræver særligt styr på CO2-regnskabet – IBM har løsningen

IBM’s ESG løsning Envizi hjælper virksomheder med at håndtere den nye EU CSRD-lovgivning. Fra 2026 skal alle virksomheder leve op til kravene, mens de 5.000 største danske virksomheder allerede næste år skal dokumentere ’udledninger fra aktiviteter i scope 1, 2 og 3’.

EU's nye rapporteringsdirektiv målrettet bæredygtighed – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) - kræver endnu bedre styr på regnskaberne for danske virksomheder fremover.

Store krav på vej
Det er et område, der hurtigt kan kræve mange dyre ekstratimer, medmindre man har et værktøj til rådighed, der kan automatisere dataindsamling og strukturere processen.
Til sommer kommer et lovkrav om, at man som virksomhed skal have styr på emmision impact – f.eks. rejser, transport, affald, produktion og alt andet med betydning for miljøet. Det skal kvantificeres og indarbejdes i den årlige regnskabsaflæggelse.
Derudover skal man have styr på, hvor farlige virksomhedens aktiviteter er. Hvis man f.eks. bruger en lille mængde farlige råstoffer, skal man kunne dokumentere, at de råstoffer bortskaffes på passende lovlig og ansvarlig måde.
De 5.000 største danske virksomheder skal leve op kravene allerede i 2024, og i 2025 er det så de mellemstores tur, mens det fra 2026 gælder ALLE virksomheder. Som mindre virksomhed, der indgår i de stores forsyningskæde, kan man forvente krav fra kunderne om detaljeret indsigt i produkters miljøbelastning.
Detaljeret ESG-rapportering bliver med andre ord snart umulig at undgå.

IBM i førersædet
Som følge heraf har IBM opkøbt en ledende virksomhed ’Envizi ESG Software Suite’, beretter Camilla Kampmann - salgsdirektør med ansvar for software hos IBM Danmark.
”Vores platform holder for det første styr på lovgivning for virksomheden – dvs. vi integrerer opdateret lovgivning i platformen. Og for det andet sørger vi for, at virksomhederne bruger de rigtige faktorer i regnskabet, dvs. vi sørger for, at ’formlen’ er rigtig. Her tager vi det juridiske ansvar ift., at man bl.a. har en opdateret emissionsliste,” forklarer Camilla Kampmann.
Hun tilføjer, at det naturligvis er op til virksomheden dernæst at lave regnskabet, men forudsætningerne - at data er retvisende - er altså på plads via Envizi-programmet.
”Du kan sige, at vi fjerner støjen, så du kan fokusere på din virksomhed. Vi sikrer, at det er revisionsbart på en række ESG-parametre – også ved f.eks. din elregning, hvor programmet sørger for, at alle data er korrekte og afspejler om strømmen, der blev forbrugt, var grøn eller sort.”

En løbende service
Et andet vigtigt aspekt er, at Envizi kortlægger, hvilke datapunkter man skal regne ind.
”F.eks. vil Envizi alarmere, hvis man bruger meget mere vand end normalt. Her kan være tale om et overforbrug, der opstår uforklarligt og uden grund, hvilket kan skyldes en vandskade eller lignende. Dvs. efter de nye regler er indfaset, får du gennemsigtighed i dine tal, hvilket kan være utrolig svært at opnå som bæredygtighedsansvarlig. Det bliver meget hurtigt meget komplekst,” påpeger Camilla Kampmann. Hun bemærker, at udsving kan opstå af gode grunde og med en god forklaring.
IBM gør desuden meget ud af at opdatere sine brugere løbende via en platform, der leveres som en service.
”Vi holder øje med lovgivningen og sender opdateringer ud, når der kommer ny regler. Således kan virksomhederne nemt indarbejde ny lovgivning og forordninger i systemerne og fokusere på at automatisere korrekt dataopsamling,” siger Camilla Kampmann.

Fakta: IBM Envizi

Drop regnearket og manuelle arbejdsgange. Automatisering og strukturel tilgang øger muligheden for godkendelse uden revisorpåtegning.

IBM Envizi ESG Suite tager udfordringerne og kompleksiteten ud af ESG-dataindsamling, -analyse og -rapportering. Dermed kan du udnytte værdien af data til at fremskynde dine processer.

Envizi, ESG SAAS-løsninger hviler på 3 principper.

  • Byg et datagrundlag ved at automatisere indsamlingen og konsolideringen af ESG-datatyper til et enkelt system af reviderbare data af finansiel kvalitet.
  • Strømlin rapportering og afsløringer med Envizis kraftfulde emissionsberegningsmotor og fleksible rapporteringsværktøjer for at opfylde interne og eksterne krav.
  • Fremskynd de-karbonisering ved at identificere muligheder for energi- og emissionsbesparelser og spor fremskridt på alle stadier af din rejse.

Se mere her: https://www.ibm.com/products/envizi

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Software er nøglen til god ESG

Oplysningskravene for ESG-relaterede emner stiger eksponentielt, og fortidens datapraksis er slet ikke den opgave voksen.  Derfor zoomer CSR.dk ind på ESG software. En god løsning kan hjælpe med både at opfylde kravene fra investorer, kunder, lovgivere, audit-selskaber og andre interessenter og med at skabe ny værdi for virksomheden med udgangspunkt i data.

15.05.2023Arrow ECS Denmark

Sponseret

Ny EU-lovgivning kræver særligt styr på CO2-regnskabet – IBM har løsningen

15.05.2023Arrow ECS Denmark

Sponseret

Udnyt din finans-løsning til esg-rapportering