Ny dansk alliance går til kamp mod afskovning

Dansk dagligvarehandel, fødevareproducenter, organisationer og myndigheder lancerer sammen ny forpligtende indsats for at sikre ansvarlig import af soja til Danmark.

Produktion af soja beslaglægger globalt et areal på over 1 million kvadratkilometer. Dele af sojaproduktionen medfører negative miljømæssige og sociale konsekvenser, bl.a. i form af afskovning særligt i Sydamerika og deraf følgende konsekvenser for klima og biodiversitet, samt et højt forbrug af pesticider, der er mistænkt for at forårsage alvorlige, arvelige sygdomme og skader hos lokalbefolkningen. Danmarks årlige import af soja er på ca. 1,7 millioner tons om året, hvoraf kun ca. 20% anslås at være certificeret eller verificeret afskovningsfrit. 


For at sætte mere fart i udviklingen hen mod at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt, er dansk dagligvarehandel, fødevareproducenter, organisationer og myndigheder nu gået sammen og lancerer Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Alliancen er faciliteret af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).


- Soja er en vigtig proteinkilde, men vi kan ikke se til, mens produktion af soja og andre afgrøder foranlediger afskovning af regnskoven og forringelse af biodiversiteten i Sydamerika. Sojaproduktionen skal simpelthen ske ansvarligt og uden at bidrage til afskovning. Derfor er det glædeligt, at en gruppe visionære danske virksomheder og organisationer nu er gået sammen og udviser handlekraft – og alle andre er velkomne til at være med i denne vigtige alliance, siger direktør i DIEH Mikkel Stenbæk Hansen. 


En fælles indsats 

Den nye alliance er en fælles indsats for at bidrage til at komme problemerne bag sojaproduktionen til livs. De deltagende virksomheder forpligter sig til at offentliggøre en handlingsplan for ansvarlig soja, der beskriver, hvilke initiativer de vil gennemføre for at sikre fremdrift mod, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt. Derudover skal de årligt rapportere om fremdrift. 


WWF Verdensnaturfonden har bidraget til at etablere alliancen og deltager som støttemedlem. I Verdensnaturfonden er der begejstring over det nye initiativ:


- Hvis vi skal tackle klima- og biodiversitetsudfordringerne er det er vigtigt, at fødevareproduktion sker uden at bidrage til fældning af regnskov. Den nye danske soja-alliance er et kæmpe skridt i den rigtige retning, og det er stærkt, at den danske dagligvarehandel og de deltagende fødevareproducenter, organisationer og myndigheder nu går forrest i et forpligtende samarbejde, der skal sikre en mere bæredygtig produktion af danske fødevarer, siger Bo Øksnebjerg, som er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Alle danske aktører, der har mulighed for at fremme en ansvarlig produktion af soja, opfordres til at deltage i alliancen. Det gælder dels virksomheder, der anvender eller handler med soja, fx detailhandlen, food-service, foderproducenter, industrivirksomheder og fødevareproducenter, dels organisationer, der besidder relevant viden om problemstillingen vedr. ansvarlig produktion af soja. 


- Dansk Alliance for Ansvarlig Soja har en fælles vision om, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt. Deltagerne i alliancen arbejder alle for at nå dette mål. Der kan være flere måder at nå målet på, og nogle er allerede godt i gang, mens andre først skal til at begynde deres arbejde. Derfor har vi skabt fleksibilitet til, at de deltagende virksomheder selv kan vælge, hvordan de vil nå målet om ansvarligt produceret soja, således at alle, der vil afskovning til livs, kan være med, siger direktør i DIEH Mikkel Stenbæk Hansen. 


For mere information om Dansk Alliance for Ansvarlig Soja se DIEHs hjemmeside

Yderligere oplysninger: Dansk Initiativ for Etisk Handel: Direktør Mikkel Stenbæk Hansen, tlf. 2726 6416, e-mail: ms@dieh.dk 

Tal og fakta om dansk sojaforbrug og Dansk Alliance for Ansvarlig Soja:

  • Soja anvendes til forskellige formål i fødevareproduktion, herunder langt overvejende til dyrefoder til kød, æg og mejeriprodukter men også i mindre grad til færdigprodukter, som eksempelvis sojamælk eller sojabønner.
  • Den globale produktion af soja beslaglægger et areal på over 1 million kvadratkilometer og dele af sojaproduktionen medfører afskovning i Sydamerika
  • Danmarks årlige import af soja er på ca. 1,7 millioner tons om året, hvoraf kun ca. 20% anslås at være certificeret eller verificeret afskovningsfrit.
  • Initiativet har som mål at samle relevante danske aktører i et forpligtende samarbejde for at sikre fremdrift mod ansvarligt produceret soja.
  • Visionen for Dansk Alliance for Ansvarlig Soja er, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt, herunder produceret lovligt og ikke bidrager til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation.
  • Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) agerer sekretariat for alliancen.
  • Deltagere i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja tæller ved lanceringen:
  • Deltagende virksomheder:

  • Alle danske aktører, der har mulighed for at fremme en ansvarlig produktion af soja opfordres til at deltage i alliancen.

06.06.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Ny EU-lovgivning skal beskytte skove og biodiversitet under pres: Er din virksomhed forberedt?

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Key insights: The OECD – OCDE Forum on due diligence in the garment and footwear industry

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

CSRD sikrer handling og troværdighed

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Det bliver lovpligtigt for EU’s største virksomheder, at udvise due diligence

15.02.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Nomineret til Verdens Bedste Indkøber i 2023

16.11.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Region Midtjylland kåret som ’Verdens Bedste Indkøber 2023’