Ny analyse: Det er klimavenligt at handle hos nemlig.com

Det er ikke kun bekvemt, men kan også være mere klimavenligt at handle dagligvarer online. Det viser en helt ny LCA-analyse af dagligvareindkøb i København, Holbæk, Odense, Svendborg og Aalborg udarbejdet af Force Technology for nemlig.com.

14.10.2022

Sponseret

Jakob Zeuthen, bæredygtighedschef i nemlig.com, nemlig.com

Siden 2010 har vi leveret dagligvarer til danskernes hoveddør, og på lige fod med de øvrige dagligvarekæder i Danmark, har vi søsat vores rejse for at nedbringe vores klimaaftryk, også når forbrugerne køber ind.

Til formålet har vi fået lavet en ny livscyklusanalyse (eller LCA), af vores klimapåvirkning, lavet af den danske rådgivningsvirksomhed Force Technology. Force er en anerkendt, uafhængig ekspert på området og har lavet analysen efter de anerkendte ISO 14040/14044, gældende standarder for udarbejdelse af LCA. Det er afgørende at sikre en pålidelig og videnskabeligt anerkendt tilgang til at opgøre klimabelastninger, hvis der skal sikres en acceptabel sammenlignelighed til andres forretninger og måder at få leveret varer på fx. ved at indkøbe i fysiske supermarkeder.

Analysen viser, at dagligvarer leveret til døren ikke alene er en belejlig, men kan også være en mere klimavenlig måde at gøre sine indkøb på sammenlignet med det at handle ind i fysiske dagligvarebutikker.

Analysen undersøger klimaaftrykket for levering af en uges forbrug af dagligvarer sammenlignet med et tilsvarende indkøb i den fysiske dagligvarehandel for forbrugere bosat i forskellige dele af Danmark e.g. København, Odense, Aalborg, Svendborg og Holbæk. I alle fem byer er det mere klimavenligt at købe sine dagligvarer online hos nemlig.com, hvis turen til den fysiske dagligvarehandel alternativt skulle foregå i bil. Analysen viser endda at selvom man transporterer sig via cykel eller til fods i store byer som København og Odense, så er nemlig.com et mere klimavenligt valg, end de fysiske supermarkeder. Det skyldes, at især driften af fysiske supermarkeder sætter så stort et klimaaftryk, at det overstiger de udledninger, der er forbundet med vores håndtering og transport ud til forbrugeren.

Onlinehandlen med dagligvarer har ændret forbrugeres adfærd i Danmark og onlinehandlens betydning vil forsat vokse og det er derfor vigtigt, at vi bliver i stand til at forstå de klimamæssige konsekvenser, der er ved den øgede handel. Derfor er det naturligt for os som markedsleder at komme på banen med denne nye analyse, så vi kan forstå, hvordan vi løbende skal forbedre vores egen forretningsmodel. Vi er ikke i mål endnu, men vi vil fortsat arbejde med at optimere vores virksomhed, så vi kan mindske vores klimaaftryk yderligere. Vi er fx i gang med at opdatere LCAen med vores nye varehus i Århus, der drives af solenergi og genanvender procesvarmen fra kølefaciliteter til opvarmning af kontorer. Vi skal også have vores madspild med. Det kun udgør en tredjedel af det madspild, der opstår i fysiske dagligvarebutikker. Madspild er en stor klimasynder, både nationalt og globalt og i dagligvarehandlen skal vi arbejde med på sigt helt at udrydde madspild for at afhjælpe sult og negative effekter på biodiversitet.  

Et centralt ønske for os med vores tilgang med ISO 14040/14044 er at få sat gang i en diskussion i den samlede dagligvarebranche, hvordan vi sammen hjælper forbrugerne til indsigt i fødevareforbrugets klimabelastning. Her er det ikke nok med den belastning, der knytter sig til den enkelte vare, det handler også om indkøbsmetoden. Hvis vi samtidig samarbejder om en fælles metode, der kan skabe sammenlignelighed mellem vores forretningsmodeller, så styrker det vores muligheder til at innovere og klimaforbedre os, hvilket forbrugerne kræver af os.

Der er mange metoder til at påvise en forbedring af klimapåvirkningen af ens forretning. Det er fint nok med Science based targets, køb af skov og andre investeringer som mål for klimaneutralitet eller sågar det at blive klimapositiv ude i fremtiden. Men spørgsmålet her er, hvordan støtter vi forbrugerne til at få indsigt i hvilken klimabelastning det medfører, når de køber ind forskellige steder. Dette er jo afgørende vigtigt, hvis forbrugerne skal komme ombord og kunne bidrage.

 

Lidt baggrund for analysen

Analysen tager højde for hele værdikæden - fra dagligvarerne ankommer til nemlig.coms varehus til de leveres foran hoveddøren til danske hjem. Det inkluderer transportudledninger og øvrige udledninger fra centrallagre, transport af varer til supermarkeder, supermarkeders energiforbrug, transportemballage, leveringer og affaldsbehandlinger. 

Rapporten er blevet udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Force Technology på nemlig.coms initiativ og er har været underlagt eksternt peer review af tre uafhængige fagprofiler inden for beregninger af klimaaftryk fra henholdsvis NIRAS, Danmarks Tekniske Universitet og Teknologisk Institut.

Energiforbruget for det gennemsnitlige supermarked er LCA analysen er baseret på Energistyrelsens (2017) nøgletal for den danske landsmedian for supermarkeder og varehuse mv. pr. omsætningskrone (Energistyrelsen, 2017). Force Technology vurderer, at de fysiske butikker løbende, og siden 2017, har investeret i energiforbedringer af deres butikker, mht. strømforbrug og har øget andelen af vedvarende strømkilder eller andre tiltag. Derfor er der taget forbehold for alderen på de offentlige data og det antages, at energiforbruget er reduceret i perioden med 20%, som er fratrukket energiforbruget i de fysiske butikker.

14.10.2022nemlig.com

Sponseret

Ny analyse: Det er klimavenligt at handle hos nemlig.com