Nu er skovmoserne tilbage i Kollund Skov

Endelig er vandet tilbage i Kollunds Skovs oprindelige skovmoser mange år efter, de blev drænet. Nu kan de genskabte moser blive nye levesteder for mange arter, blandt andre den sjældne bjergsalamander.

En rigtig god nyhed for natur og klima er, at skovmoserne er tilbage i Kollund Skov efter mange års fravær. Vi har gendannet skovmoserne, som forsvandt for mange år siden, da man drænede og plantede nåleskov til tømmer.

Men nu kan skovmoserne igen udvikle sig naturligt med åbne vandflader, siv, pilekrat og elle- og birketræer. Det giver mange arter dyr og planter nye levesteder, blandt andre den sjældne bjergsalamander.

Vandet har standset nedbrydningen af tørvejorden og dermed udledning af CO2. Dermed gavner genopretningen af moserne også klimaet.

”Det bliver virkeligt spændende at følge, hvordan naturen udvikler sig, nu hvor vandet vender tilbage i disse områder. Det er en spændende kulmination på den genopretning, der begyndte for et par år siden med, at vi fældede de første områder med nåletræer,” siger Mads Jakobsen, som sikrer mere natur hos Den Danske Naturfond.

I sensommeren 2021 lukkede vi for grøfter og dræn, der ledte det naturlige vand væk. Grøfter og dræn blev etableret for mange år siden, da man ønskede at dyrke træ i området for at bruge det til tømmer. Men nu er vandet tilbage, hvor der før var tørt og mørkt.

“Områder med plantede nåletræer er generelt mindre artsrige end vilde skovnaturtyper, som for eksempel skovmoser. Derfor hjælper det mange vilde dyr og planter, når disse moser igen bliver til vild natur, hvor naturen kan udvikle sig som den vil,” siger Mads Jakobsen.

Naturfonden og Aabenraa Kommune har sammen genskabt de tidligere skovmoser i Kollund Skov ved den sønderjyske grænse.

Læs mere om Kollund Skov

21.12.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Grøn julegave fra 18.315 danskere: Trine, Camilla og Christian er med til at give en hel skov

19.12.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Sjælden vestjysk skov købt af 18.315 danskere som gave til naturen

13.10.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Truet flue får endnu bedre levesteder i Vejle Ådal

10.10.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Maskiner graver ud: Snart flyder vandet igen frit i Lerbjerg Skov

02.10.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

500 borgere med til at skabe nye naturoplevelser

29.09.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Sensation i Vadehavet: Truet fugl er tilbage i genoprettet natur