Nordjyske turismevirksomheder tager bæredygtighed til næste niveau

En række af Nordjyllands største virksomheder inden for turisme og attraktioner stræber mod at videreudvikle deres arbejde med CSR og bæredygtighed. Indsatsen bringer nye muligheder, der vil glæde virksomhederne selv såvel som lokalsamfund og gæster.

Aalborg Zoo er en af de nordjyske turismevirksomheder, der har valgt prioritere bæredygtighedsindsatsen..

11.06.2014

Sponseret

Deloitte

Bæredygtig turisme har i flere år været et fremstående punkt på agendaen i Nordjylland. Regionen byder på utallige grønne muligheder og oplevelser, og en stor del af de nordjyske turisme- og attraktionsvirksomheder har investeret i bæredygtige løsninger. En gruppe af disse har valgt at tage skridtet videre med ambitioner om at opnå en mere strategisk tilgang til deres CSR-indsats.

Det sidste halve år har Aalborg Lufthavn, Skallerup Seaside Resort, Nordsøen Oceanarium og Aalborg Zoo derfor deltaget i et projekt, der sætter fokus på de bæredygtige aspekter af deres forretning. Målet er at skabe en mere struktureret og værdiskabende tilgang til arbejdet med CSR. Projektet er iværksat af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) NordDanmark, som er et erhvervsnetværk med formål om at styrke nordjyske virksomheders konkurrenceevne gennem en målrettet bæredygtighedsindsats. ”De fire virksomheders arbejde er et godt eksempel på den vej, vi gerne vil i Nordjylland – nemlig den bæredygtige vej. Vi mener, at bæredygtighed og grøn omstilling er med til at skabe udvikling, vækst og jobs i Nordjylland,” udtaler Rådmand Lasse P.N. Olsen, Aalborg Kommune, og medlem i styregruppen for NBE.

Forskellige tilgange og fælles udfordringer

Vejen mod en mere strategisk tilgang til bæredygtighed og CSR har krævet en stor del refleksion fra deltagernes side, hvilket Bahare Haghshenas fra Deloitte, som har kørt projektet for turismegruppen, har været vidne til: ”Som led i forløbet har de fire virksomheder blandt andet skulle tage stilling til, hvor deres strategiske fokusområder ligger, og ikke mindst hvad ambitionerne er inden for disse. Det har givet anledning til nogle øjenåbnende øjeblikke for dem alle

Med en gruppe af virksomheder, der alle har rødder i samme branche, er der mange ligheder i forhold til muligheder og udfordringer, men der er også forskelle at spore i gruppen: ”Hver virksomhed har sin egen individuelle tilgang til CSR, som tager afsæt i den enkelte virksomheds værdier og kerneforretning, og det skinner igennem i deres valg af fokusområder. Et særligt fællestræk er dog gældende for turismegruppen, nemlig udfordringen med at få det bæredygtige engagement til at bide fast hos kunden eller gæsten,” afslører Bahare Haghshenas og slår samtidig fast, at det i hvert fald ikke er interesse eller engagement fra virksomhedernes side, der mangler.

At drage nytte af dynamikken imellem virksomhederne og de muligheder, det kan bringe med sig, har da også været en intenderet hensigt med projektets opbygning, fortæller Miljøchef Michael Damm fra Aalborg Kommune, der er iværksætter af NBE: ”Vores intention med at samle flere virksomheder i grupper er at skabe partnerskaber, så virksomhederne kan inspirere og sparre med hinanden. Gruppearbejdet har betydet, at strategier ikke bare hører til på en støvet hylde på direktørens kontor, men i stedet er noget, der giver mening i hverdagen for den enkelte medarbejder.” Michael Damm påpeger samtidig, hvordan virksomhedernes forskellighed kan og skal omsættes til en styrke for regionen: ”Selvom virksomhederne har forskellige produkter og markeder, har de alligevel nogle af de samme udfordringer inden for bæredygtighed. Derfor giver det mening at slå kræfterne sammen og finde løsningerne sammen – og det mener vi, er en af vejene frem til et mere bæredygtigt Nordjylland

Bæredygtighed er kernen i Aalborg Zoo

Tilbuddet om at deltage i projektet kom som en kærkommen mulighed for at forbedre og bygge videre på det eksisterende bæredygtighedsarbejde for Aalborg Zoo. Den bæredygtige tankegang er nemlig grundlæggende for Aalborg Zoo som virksomhed, samfundsaktør og arbejdsplads: ”Da vi hørte om projektet var vi i Aalborg Zoo slet ikke i tvivl om, at vi ønskede at deltage. Miljømæssig bæredygtighed, dyrevelfærd, forskning og innovative kvalitetsoplevelser for havens gæster er blandt vores nøgleværdier,” siger Christina Elong Møller, HR-chef i Aalborg Zoo.

Med bæredygtighed allerede dybt forankret i organisationen har deltagelsen i projektet både bekræftet Aalborg Zoo i sin grundfilosofi og bidraget med nye betragtninger og idéer: ”Gennem projektet og NBE er det blevet synligt for os, at vi i dag allerede tænker og agerer ud fra grundprincipperne i CSR. Samtidig har det inspireret os til at arbejde på at skabe større intern såvel som ekstern synlighed af vores forskellige initiativer, der hører under CSR-paraplyen. Vores engagement i netværket og projektet har endvidere givet os en fælles intern tilgang at drøfte CSR ud fra, og det har i høj grad afmystificeret CSR-begrebet for os,” fortæller Christina Elong Møller. Aalborg Zoo har netop igangsat en større kortlægningsproces, der skal skabe overblik over bæredygtige initiativer i alle havens afdelinger for på den måde at vurdere, om alle steder har det ønskede fokus og om der er områder, der skal styrkes.

For at markere projektets foreløbige afslutning afholdte NBE et fællesmøde for alle deltagende virksomheder og andre partnere, som endnu en mulighed for at dele erfaringer og reflektere over processen og det videre bæredygtighedsarbejde.

21.11.2022Deloitte

Sponseret

Supply Chain Sustainability – How to ensure real progress?

07.11.2022Deloitte

Sponseret

En fjerdedel af verdens arbejdskraft er truet af klimaforandringer

22.10.2022Deloitte

Sponseret

Join Deloitte’s Supply Chain Panel

15.04.2019Deloitte

Sponseret

Nyt innovationsprogram for SMVer skal udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i 3D-print

26.03.2019Deloitte

Sponseret

How can you implement the SDGs in your business?

20.03.2019Deloitte

Sponseret

Råd til en vellykket ansættelse af flygtninge på din arbejdsplads