Ni affaldsfraktioner fra hver husstand kræver intelligent logistik

Alle erfaringer viser, at affaldet skal hentes tættere på borgerne, hvis man vil øge genanvendelsen. Desværre medfører flere affaldsfraktioner hos husstandene også, at kvaliteten af det indsamlede affald falder. Efterfølgende sortering er nødvendig, men åbner samtidig for en intelligent logistik.

Fra forsøg i samarbejde med AffaldPlus’ seks ejerkommuner ved vi, at desto tættere indsamlingen kommer på borgerne, desto mere genanvendeligt affald får vi ind, men samtidig øges risikoen for fejlsorteringer. Genbrugsvejlederen er der ikke til at spørge til råds, som det er tilfældet på genbrugspladsen, og det vil være forskelligt fra husstand til husstand, hvor engagerede og korrekte borgerne er mht. at sortere deres affald.

Hvad man vinder på kvantitet, sætter man til på kvalitet: Glas indsamlet i kubeordninger er renere end glas indsamlet ved husstandsindsamling, – men der er mere af det. Papir indsamlet på genbrugspladsen er renere end papir indsamlet ved husstandsindsamling, – men der er mere af det.

Husstandsindsamling kræver eftersortering
Et nyligt gennemført forsøg med indsamling af plast i to AffaldPlus-kommuner viste, at man i områder, hvor der i forvejen husstandsindsamledes plast, kunne øge mængden 10 % ved hjælp af øget kommunikation om ordningen. Men kvaliteten faldt, – også selvom kommunikationen netop handlede om, hvilken type plast borgerne skulle sortere.

Læren er, at når der husstandsindsamles, er det nødvendigt at sortere affaldet bagefter, - ellers kan det ikke afsættes til genanvendelse. Derfor er det nærliggende at arbejde med centralsortering af flere fraktioner på én gang. Altså at lade borgerne blande fraktioner, som er relativt lette at sortere mekanisk efterfølgende, - nu, da det alligevel skal sorteres.

Flere typer affald i samme beholder
Ved at erfaringsudveksle med andre kommuner er AffaldPlus og vores ejerkommuner nået frem til, at det er muligt at indsamle i alt ni fraktioner i blot to affaldsbeholdere, der skal tømmes i alt 39 gange om året! Det kan lade sig gøre ved at indsamle kildeopdelt, frem for kildesorteret. Det giver nogle gevaldige logistiske fordele.

De fraktioner, der må blandes sammen, er småt pap og papir, samt metal, glas og hård plast. På den måde kan affaldet indsamles i to stk. to-kammerbeholdere med henholdsvis restaffald og madaffald i den ene beholder, og pap/papir og metal/glas/plast i den anden beholder. Småt elektronikaffald og batterier indsamles i en pose på låget. Se i øvrigt artiklens billede.

5 gode grunde til at blande (noget af!) affaldet
Set i forhold til en kildesorteret indsamling, hvor der ville være behov for syv affaldsbeholdere, opnår borgeren (og miljøet) med kildeopdeling at kunne:

  • Nøjes med to affaldsbeholdere udenfor huset (mod syv ved kildesortering)
  • Nøjes med at sortere i fire fraktioner inde i huset (mod syv ved kildesortering). De fleste sorterer i forvejen i tre fraktioner, nemlig restaffald, papir og glas. Nu må plast og metal lægges sammen med glasset. Derfor vil det eneste nye være en spand til madaffald, og den kommer kommunen med.
  • Nøjes med at holde styr på i alt 39 tømmedatoer, hvis borgerne selv skal stille affaldsbeholderne ud til afhentning (mod 82 ved kildesortering)
  • Spare godt 1.000 kr./år i renovationsgebyr i forhold til en kildesorteringsordning med 7 beholdere (også selv om der skal bruge penge på centralsortering)
  • Mere end halvere transportarbejdet og dermed trafikbelastningen fra skraldebiler på det lokale vejnet og CO²-belastningen.

Ved både kildeopdelt og kildesorteret indsamling opnår borgeren at få hentet ni fraktioner genanvendeligt affald lige ved døren. I dag har borgeren en formel pligt til at bringe dem alle på nær rest- og madaffald til den nærmeste genbrugsplads.

Udfordringen for AffaldPlus, ved den kildeopdelte indsamling, er bagefter at få adskilt de kildeopdelte fraktioner ved centralsortering. Det er dog lykkedes i et samarbejde med lokale aktører, så lange transporter undgås.

Denne artikel er del af et tema:

Tema om affald

11.05.2021AffaldPlus

Sponseret

AffaldPlus’ bæredygtighedsrapport 2020

04.11.2020AffaldPlus

Sponseret

AffaldPlus lancerer første bæredygtighedsrapport

06.05.2020AffaldPlus

Sponseret

Sorø Bioenergi nærmer sig første spadestik

26.08.2019AffaldPlus

Sponseret

Flamingo skal nu blive til letbeton

21.08.2019AffaldPlus

Sponseret

HHX og HTX i Slagelse er den første ”Skole, der gi’r affald nyt liv”

25.06.2019AffaldPlus

Sponseret

PlusByg for virksomheder – nyt liv til genbrugelige materialer