Når VI bliver til bæredygtighed - leverandørsamarbejdet gentænkt

Spørg ikke hvordan jeres virksomhed bliver mere bæredygtig. Spørg i stedet hvem I kan blive mere bæredygtige sammen med. For det er her løsningerne skal findes. Både for jer, jeres kunder og for jeres omgivelser.

Cirkulær økonomi - Leverandørsamarbejdet gentænkt.

Fælles skabes bæredygtighed

Virksomheder skaber lige nu fællesskaber på kryds og tværs af brancher og industrier. De udvikler hinandens forretninger og skaber nye løsninger, der både er miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.
Fællesskaberne skal ikke forveksles med velgørenheds fællesskaber, for i samarbejdet ser man både det forretnings- og det bæredygtighedsmæssige potentiale i at arbejde for cirkulære løsninger.

Leverandørsamarbejdet gentænkt

Traditionelt set har leverandører leveret produkter og ydelser til en kunde for en pris. Men sådan kommer det ikke til at se ud i fremtiden. For cirkulær økonomi handler om at samarbejde om at skabe et kredsløb, hvor det bliver muligt at genbruge og genanvende værdifulde materialer igen og igen frem for blot at producere, forbruge og smide væk.

På den måde skaber vi et værdisamfund sammen, hvor nutidens råvarer kommer morgendagens generationer til gavn. Bæredygtighed bliver til virkelighed gennem handlinger, når vi producerer og forbruger på en helt anden måde.  

Bliv en cirkulær samarbejdspartner

Hvorfor? Spørger I måske. Det korte svar er, at hvis I gerne vil være en mere bæredygtig virksomhed, så skal I se jer selv som en del af løsningen. Som en del af værdikæden.
Det gør I ved at sammentænke indkøb og affald.

I skal indkøbe bæredygtige produkter:

  • Der er genbrugsprodukter, som tidligere er anvendt og nu kan genbruges af jer.
  • Der er produceret af materialer, som kan genanvendes efter brug. Det kan eksempelvis være når plastic og metal fra aflagt IT kan omsmeltes til nye produkter. 

  • Der er produceret af genanvendte materialer. Altså eksempelvis når I køber knive, der er produceret ved, at man har omsmeltet gamle cykler.

Affald som ressource:

  • I skal identificere hvilke centrale aktører og leverandører, I kan gå i dialog med, når produkterne engang bliver til affald for jer. For I kan være med til at holde materialer og produkter i et økonomisk kredsløb ved at tilbyde jeres færdigbrugte produkter til relevante aktører, så de kan genbruges eller genanvendes til nye formål.
     

Fire anbefalinger til valg af B2B-leverandører

Der findes en række dygtige B2B-leverandører på det danske marked, der leverer bæredygtige produkter og løsninger. Og mange af dem tilbyder desuden at tage produkterne retur til genbrug eller genanvendelse, når jeres virksomhed ikke kan bruge dem mere. 

Når I kigger efter B2B-leverandører, kan I med fordel undersøge, om leverandøren opfylder et eller flere af disse kriterier. På den måde sikrer I en mere seriøs tilgang til bæredygtighed.

Vi anbefaler leverandører:

  1. Der i overvejende og stigende grad tilbyder bæredygtige produkter og løsninger

  2. Der har en forretningsidé baseret på bæredygtighed

  3. Der arbejder med cirkulære principper som grundlag for udviklingen af deres forretning

  4. Der kombinerer klima/miljø med social bæredygtighed

Der er i dag masser af muligheder for at agere mere bæredygtigt som virksomhed. Det gælder dog om at få øje på det potentiale, som rent faktisk er der – det vi kan starte med i dag, hvis vi beslutter os for det.
Nøgleordet her er at skabe det ved hjælp af fælles handling, for det er det som vil være med til at præge verden i en mere bæredygtig retning i de kommende generationer.

23.11.2021VoresBæredygtighed.dk

Sponseret

Når VI bliver til bæredygtighed - leverandørsamarbejdet gentænkt

11.11.2021VoresBæredygtighed.dk

Sponseret

Står frygten for greenwashing i vejen for den bæredygtige omstilling?