MSC bidrager til biodiversitet og opfyldelse af bæredygtighedsmål

22. maj er FNs biodiversitetsdag og FNs biodiversitetsstrategi og Aichi-målene bruger MSC-certificering som en indikator for bæredygtig udnyttelse. MSC spiller en nøglerolle til at hjælpe virksomheder og regeringer med at nå FN's bæredygtighedsmål.

Linnéa Engström, programdirektør MSC Østersøregionen og Skandinavien. Fotocredit iStock/MSC.

FN har udpeget den 22. maj som international biodiversitetsdag for at øge bevidstheden om behovet for artsrigdom. Den omfattende udryddelse af arter der i dag finder sted, har yderligere styrket bevidstheden om hurtigst muligt at stoppe de eskalerende tab af biodiversitet. FNs biodiversitetsstrategi og Aichi-målene bruger MSC-certificering som en indikator for bæredygtig udnyttelse. MSC-standarden anbefales også af FN som en måde for virksomheder at nå de globale bæredygtighedsmål. MSC samler en global bedste praksis for bæredygtigt fiskeri og bidrager således til opfyldelsen af bæredygtighedsmål 2, 8, 12, 14 og 17 for at nævne nogle få.

I dag spiller MSC en nøglerolle i forhold til at hjælpe virksomheder og regeringer med at nå FN's bæredygtighedsmål ved at give vejledning om bedste praksis. Virksomheder sætter MSCs blå fisk på deres produkter, og forbrugerne køber produkterne, og på den måde skabes der et incitament for fiskerierhvervet til at få deres fiskerier certificeret.  

Da der i debatten kan opstå forvirring omkring forskellige klima- og miljøpåstande, spiller troværdige miljømærker en stadig vigtigere rolle. Et troværdigt miljømærke står for 1) fuld gennemsigtighed i processen, 2) involverer mange forskellige interessenter i certificeringen, 3) bygger på forskningsbaseret viden og 4) gennemføres af tredjepart, fx et uafhængigt revisionsfirma.

Vigtigheden af et holistisk perspektiv på økosystemer er noget, som MSC længe har arbejdet for. Vi arbejder på globalt plan og for en forvaltning af havne, der både bidrager til og sikrer havenes biologiske mangfoldighed og bæredygtigt fiskeri.

Et af de tre principper der ligger til grund for MSC-standarden beskæftiger sig med fiskeriet effekt på økosystemer. Denne effekt må ikke være irreversibel. Certificerede fiskerier har betingelser, der skal imødekommes i løbet af den femårige certificeringscyklus. Fiskeriet har således krav om at minimere og dokumentere enhver fangst af ETP-arter (truede, truede og beskyttede arter). Hvis fiskeriet ikke imødekommer dets betingelser, suspenderes det og mister sin certificering. Når gamle betingelser er opfyldt, åbnes ofte nye. Certificerede fiskerier bidrager således til forskning og udvikling inden for området.

Effekten af de certificerede fiskerier er, at truede arter og marine økosystemer er beskyttet over hele verden. Eksempler på arter er havfugle, hajer, skildpadder, marsvin og delfiner. Certificeret tunfiskerier har stort set elimineret deres bifangst af hajer. Øget forståelse af økosysteminteraktioner og samarbejde mellem forskere, myndigheder og fiskere er en anden vigtig og positiv effekt af en certificering.

I løbet af de mere end tyve år, MSC har eksisteret, og det certificerede fiskeri har arbejdet med de betingelser, der er knyttet til deres certifikater, har 95 procent af de certificerede fiskerier foretaget miljøforbedringer. Over 1.752 betingelser, der styrker og forbedrer fiskeriets bæredygtighed, er opfyldt. Alene siden 2017 har MSC-certificeret fiskeri gennemført 284 betingelser:

  • 126 forhold, der gavner særligt følsomme og beskyttede arter
  • 72 forhold, der gavner økosystemer og levesteder
  • 75 betingelser, der forbedrer fiskeriforvaltningen
  • 11 forhold, der forbedrer status for målbestandene

Opfyldelse af en betingelse kan medføre forbedringer af fiskeriet der tilgodeser flere miljømæssige forhold f.eks., kan en betingelse om lukning af et område have en positiv effekt for flere arter. MSCs strategiske forskerteam har analyseret fiskeriforbedringer mellem 2016 og 2019 og er nået frem til, at betingelserne der blev lukket i perioden, førte til:

  • 16 forbedringer, til gavn for havpattedyr
  • 33 forbedringer, til gavn for hajer og rokker
  • 8 forbedringer, til gavn for marine krybdyr
  • 44 forbedringer, til gavn for levesteder
  • 36 forbedringer, til gavn for havfugle

Da en certificering ikke fungerer i et vakuum, men er afhængig af forvaltningen af de eksisterende fiskeri- og havressourcer, afhænger danske fiskeres evne til at opfylde betingelserne og opretholde certificeringen og dermed få adgang til et større europæisk marked af god national havforvaltning.

MSCs vision er et hav, der bugner af liv, og vi er enige om, at bæredygtigt fiskeri er en vigtig del af løsningen for biodiversitet. Havet skal også kunne give os mennesker mad, både i dag og i fremtiden. Forbrugerne kan trygt vælge certificerede produkter med den blå fisk og dermed bidrage til kampen for øget biodiversitet.

Linnéa Engström, programdirektør MSC Østersøregionen og Skandinavien.

08.06.2023Marine Stewardship Council

Sponseret

Stop for overfiskeri kan hjælpe med at tackle underskud af næringsstoffer for millioner af mennesker verden over

14.11.2022Marine Stewardship Council

Sponseret

MSC giver Årets Guldfisk til LETZ SUSHI for arbejdet med at fremme bæredygtig fisk og skaldyr i restaurantverdenen.

25.10.2022Marine Stewardship Council

Sponseret

Ny MSC-fiskeristandard vil drive fremskridtet inden for bæredygtigt fiskeri, siger CEO

13.10.2022Marine Stewardship Council

Sponseret

MSC indfører strengere krav for certificeret tunfiskeri

20.09.2022Marine Stewardship Council

Sponseret

MSC´s bestyrelse godkender enstemmigt den nye fiskeristandard

08.06.2022Marine Stewardship Council

Sponseret

Et skift i den offentlige mening giver håb om fremskridt for havet