Min ESG læringsrejse

Mange års praktiske erfaringer i kombination med en uddannelse inden for bæredygtig forretnings- og forandringsledelse blev startskuddet til Carina Hedemarks virksomhed ESG Management. Læs om hendes erfaringer og få hendes gode råd.

Carina Hedemark arbejder til dagligt som ESG-konsulent. Hun blev certificeret Sustainable Business Change Manager i 2021..

Når Carina Hedemark skal sætte ord på hvordan hendes praktiske læringsrejse med ESG startede, beskriver hun sig selv som ”hjemmegjort CSR professionel”.  Andre ville nok beskrive hendes læringsrejse for ”learning by doing”.

Inden hun begyndte at arbejde med CSR, havde Carina Hedemark gennem en årrække arbejdet med markedsføring og forretningsudvikling, og havde derfor stor erfaring med at omsætte kommercielle ambitioner til konkrete handlinger.

Alligevel havde Carina altid undret sig over de mange omkostninger og spild af ressourcer, der ofte var forbundet med processerne for at imødekomme kundernes krav.

Denne undren blev i 2017 til startskuddet på at etablere CSR i den internationale medicinalvirksomhed Orifarm, og efter at have taget den praktiske Sustainable Business Change Manager (SBCM) uddannelse i 2021, var Carina klar til at tage springet som selvstændig ESG-rådgiver.
 

BRED ANSVARLIGHEDSERFARING

Fra sin tid som CSR-chef fik Carina Hedemark oparbejdet en. Bred vifte af praktiske erfaringer med ansvarlighedsarbejdet: Helt fra den første snak om hvad CSR egentlig betyder for forretningen, til at udarbejde strategi og konkrete initiativer der imødegår ESG compliancekrav.

- Til at starte med satte jeg CSR internt på agendaen ved at afholde utallige workshops og oplæg for medarbejdere, ledelse og bestyrelse. Sidenhen blev det til udarbejdelse og implementering af politikker, governance modeller og væsentlighedsanalyser. Jeg har også skrevet flere CSR-rapporter, indsamlet data, lavet CO2-regnskab og forberedt assurance, forklarer Carina Hedemark.

Undervejs benyttede Carina Hedemark sig af den store værktøjskasse fra SBCM-uddannelsen til også at udarbejde en bæredygtighedsstrategi og roadmap for Orifarms CSR-indsats.
 

FORANDRINGSLEDELSE ER AFGØRENDE

En ting er at få styr på begreber og processer. En anden ting er at sikre buy-in internt i organisationen.

Især den sidstnævnte del har over tid udfordret Carina Hedemark, og derfor ved hun i dag at forandringsledelse er en lige så vigtig del af rådgivningsarbejdet som brugen af analyseværktøjer og strategiudvikling.

- Jeg har prøvet mig frem, lavet utallige U-vendinger, bygget på og taget fra og ikke mindst haft mange dialoger og snakke med medarbejdere og ledelse. Både for at blive klogere på virksomhedens forretningsmodel, CSR-impact, risci og muligheder, men også for at sikre intern forståelse og engagement, fortæller Carina Hedemark og fortsætter.

- Udover den forretningsstrategiske tilgang, havde SBCM-uddannelsen også et solidt fokus på change management-delen af at arbejde med CSR, hvilket jeg har stor glæde af i dag, når jeg rådgiver andre virksomheder. At jeg samtidig har banket på så mange døre, og har haft så mange dialoger med medarbejdere i hele forretningen giver mig i dag en god forståelse for mine kunders situation, spørgsmål og udfordringer, uddyber Carina.
 

FRA ESG COMPLIANCE TIL VÆRDISKABENDE FORRETNING

Når Carina Hedemark i dag rådgiver virksomheder, handler det først og fremmest om at hjælpe dem med at komme i gang med ESG og med at forberede sig på den nye CSRD-lovgivning.

Det kræver at ledelsen kommer med ombord for at sikre fokus og ressourcer til compliance-arbejdet.

- CSRD jo en stor administrativ byrde, som sætter meget høje krav til virksomheder. Det kræver, at der skal en del kompleks viden ind i virksomheder, som i dag hverken har ressourcer eller overskud til at tage en hel ny forretningsdisciplin ind, som ESG jo er, fortæller Carina Hedemark.

Men selvom fokus på den korte bane er på lovgivning og rapportering, har Carina Hedemark et skarpt øje for det langsigtede formål med compliance-øvelsen:

- Jeg er fan af ESG og den nye CSRD-lovgivning, også på trods af de meget omstændige opgaver, som det påligger virksomhederne. For det kræver at virksomhederne får ansvarlighed og bæredygtighed på deres forretningsagenda. Og når de alligevel SKAL gøre det – så bliver der også åbnet for, om det kan skabe nye forretningsmuligheder, nye produkter, og nye måder at gøre tingene på.

CARINAS 3 GODE RÅD

  1. Prøv dig frem – der findes ikke nogen lige vej til at finde løsninger. Du SKAL engagere dig, men vær tålmodig og brug tiden på at udbrede viden og uddanne dine kollegaer, dit netværk og dine ledere.

  2. Bæredygtighed er en stor og bred agenda og få har dyb viden om det hele. Så sørg for at have et godt NETVÆRK, som du kan sparre med og som kan udfordre dig. Og ikke mindst til at finde lige den specialist, som kan hjælpe dig men den specifikke opgave, som du lige står overfor.

  3. Sørg for at have orden på VÆRKTØJSKASSEN. Jeg har selv haft stor glæde af Sustainable Business Change Manager-uddannelsen, som har givet mig en rigtig stor base af viden og værktøjer, som jeg direkte kan anvende i mit arbejde i dag – til analyser, workshops og kommunikation. Sustainable Business Change Manager er en praktisk uddannelse med certificering for specialister, ledere og rådgivere, der ønsker viden og værktøjer til at sammenkoble forretning med bæredygtighed og forandringsledelse.

     

Sustainable Business Change Manager er en praktisk uddannelse med certificering for specialister, ledere og rådgivere, der ønsker viden og værktøjer til at sammenkoble forretning med bæredygtighed og forandringsledelse.

Programmet findes i tre formater (fysisk, hybrid, online), og udbydes på dansk og engelsk i alliance med Dansk Erhverv, Etisk Handel, B Corp Nordic og Henley Business School Danmark.

Mere på www.sustainablebusinesschangemanager.dk
og www.sustainablebusinesschangemanager.com

Denne artikel er del af et tema:

ESG uddannelse - kompetenceudvikling til tiden

Efterspørgslen på ESG-kompetencer er enorm i takt med at alle prøver at få deres kompetence-beredskab inden for arbejdet med bæredygtighed og ESG på plads i takt med at lovgivnings- og investorkrav stiger. Temaet viser en palette af uddannelsesmuligheder - med hovedfokus på hvordan man kan udvikle eksisterende medarbejdere.

13.09.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Ny virksomhed matcher virksomheder med erfarne bæredygtighedskonsulenter

07.06.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

6 veje til det bæredygtige forbrugerhjerte

31.05.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Uddannelse med certificering i Sustainable Business & Change Management

31.05.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Min ESG læringsrejse

11.04.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Min ESG-rejse fra A-Z

24.01.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Grøn logistik kræver data og tætte værdikædealliancer