Miljøministeren modtager 14.775 underskrifter for et EU-forbud mod eksport af plastikaffald

Magnus Heunicke (S) kan være med til at forhindre, at EU eksporterer plastikaffald til udsatte samfund uden for unionen. De mange tusinde danskere og Plastic Change bakker op om et forbud.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) og administrerende direktør i Plastic Change Louise Lerche-Gredal.. Foto: Plastic Change

Onsdag den 15. november mødtes miljøminister Magnus Heunicke (S) med Plastic Change og fik overrakt 14.775 underskrifter til støtte for et forbud mod eksport af plastikaffald ud af EU.

Overrækkelsen sker i forbindelse med det sidste og afgørende forhandlingsmøde om en ny affaldstransportforordning, som finder sted denne uge. Her forventes et fuldt EU-forbud mod eksport af plastikaffald at blive diskuteret og afklaret, og Danmark kan være med til at påvirke udfaldet.

Med underskrifterne i hånden er det netop, hvad Plastic Change opfordrer til.

- EU kan sætte en stopper for, at vores plastikaffald skader miljø og mennesker uden for EU. Vi - og ikke mindst de mange borgere, der har skrevet under - appellerer til, at Magnus Heunicke arbejder hårdt for at sikre et totalt forbud mod eksport af plastikaffald ud af EU, siger Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change.

Et omfattende problem

I dag eksporteres store mængder plastikaffald fra EU-landene til Tyrkiet, Malaysia, Indonesien og andre lande i det globale syd. Det er affald, som er svært at genanvende, forurener miljøet og er sundhedsskadeligt, når det afbrændes. 

- Uden et forbud mod eksport af plastikaffald vil EU blot lægge udfordringerne ved vores plastikaffald over på lande uden for unionen. Det er i direkte modstrid med det primære formål med forordningen, siger Anne Aittomaki og tilføjer:

- EU skal tage ansvar i stedet for at flytte problemet, for vi er blandt dem i verden, der genererer allermest affald. 

EU og Danmark bør indtage stærk position

Et forbud vil være en kæmpe sejr, mener Plastic Change. Både i forhold til at stoppe den udnyttende praksis med at sende EU’s plastikaffald væk og især i forhold til at tage konkrete skridt for at sikre målene for cirkulær økonomi i EU.

- Danmark bør arbejde for, at EU indtager en stærk position i det afsluttende arbejde med forordningen. Særligt i lyset af de aktuelle forhandlinger om en historisk FN-aftale mod global plastikforurening i Nairobi, Kenya, siger Anne Aittomaki fra Plastic Change.

Affaldstransportforordningen bliver forhandlet under såkaldte trilogforhandlinger i EU, hvor Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen sammen finder kompromisløsninger. Derfor er det endnu uklart, om forbuddet mod eksport af plastikaffald ud af EU vedtages, og hvor vidtrækkende det eventuelt bliver.

Fakta om affaldsekport:

I 2021 eksporterede EU 33 millioner ton affald til lande uden for unionen. 1,1 millioner ton var plastikaffald (Kilde: Eurostat).

07.06.2024Plastic Change

Sponseret

Hvis havet kunne fælde en tåre, ville den være af plastik

24.11.2023Plastic Change

Sponseret

PEPSICOs brandede emballager rammer som en boomerang ved retssag anlagt af staten New York

20.11.2023Plastic Change

Sponseret

En ambitiøs aftale mod plastikforurening blev modarbejdet og hindret under FN-møde

15.11.2023Plastic Change

Sponseret

Miljøministeren modtager 14.775 underskrifter for et EU-forbud mod eksport af plastikaffald

15.11.2023Plastic Change

Sponseret

Dansk NGO kæmper for at begrænse plastikproduktion under aktuelle FN-forhandlinger

24.10.2023Plastic Change

Sponseret

Erhvervsliv, NGO’er og forskere: Danmark skal have et nationalt system til genbrug af takeaway-emballage