MILJØPROBLEMERNE SKAL LØSES INDEN SKRALDESPANDEN

Hvis vi for alvor skal gøre noget for miljøet, skal vi have proportionerne ind i debatten og ikke tro, at affaldsbranchen kan løse hele problemet. Det mener seniorforsker Anders Damgaard fra DTU, som forsker i affaldshåndtering.

- Af Birgitte Malm og Julie Kirkegaard.

Vores affaldsproblemer kan ikke alene løses i affaldssystemet. For selvom vi i Danmark har avancerede og miljøvenlige forbrændingsanlæg, så handler det i høj grad om, hvad der går forud for skraldespanden. Det handler om kvaliteten og mængden af affaldet, viser DTU’s forskning. 

”Vi kan ikke bare sige, at det klarer affaldssystemet – at det hele recirkulerer, og så er det fint. For det er ikke historien. Produkterne består ofte af flere materialer, som er svære at skille ad, og det gør det svært at genanvende. Og selv om materialer kan genanvendes, så bliver kvaliteten hurtigt dårligere, og processen belaster miljøet”, forklarer Anders Damgaard.

Politikerne elsker affaldssystemet
Anders Damgaard forklarer, at politikerne ofte er glade for affaldsområdet, fordi det er nemt at regulere og synligt for borgerne. Men det har en langt større effekt at fokusere på kvaliteten og omfanget af vores affald. Ifølge Anders Damgaard bør vi hjælpe forbrugeren og stille større krav til producenter. Det skal være nemmere at identificere, hvad der er godt at genanvende. Eksempelvis er der meget lidt spild i retursystemet, som det derfor vil give god mening at udbygge.

Samtidig vil højere krav til producenter af fx plastemballage kunne resultere i færre blandingsprodukter og dermed en langt bedre genanvendelse.

”Affaldsbranchen kan bortskaffe affald på den bedste måde. Og det er vi rigtig gode til i Danmark. Men den største udfordring er altså at ændre på, hvad og hvor meget folk smider ud,” siger Anders Damgaard.

Proportionerne skal ind i debatten
Der er intet, der tyder på, at vi inden for de nærmeste år får mindre affald i Danmark, men sammensætningen vil ændre sig. Ifølge Anders Damgaard får vi mere plast, mindre papir og meget mere pap – ikke mindst fra internetshopping. Men det er ikke nødvendigvis en miljøbelastning, som nogen påstår. 


”Tænk bare, hvad det sparer i varelagre, energi, drift af butik osv. Det gælder om at se miljøeffekter i et større perspektiv. Og ofte laver vi alt for simple konklusioner, når vi skal vurdere, hvad der er bedst for miljøet,” forklarer Anders Damgaard.

Vi er nødt til at se på hele cyklussen og alle miljøkonsekvenser. Vi skal ikke stoppe ved, hvor mange procent der bliver sendt til genanvendelse. For hvad sker derefter, hvad går tabt, hvad kan det genanvendes til, og hvor mange gange kan vi genanvende affaldet? 

”Vi snakker meget om de her grønne cirkler. Og for politikerne er det jo utrolig dejligt. Ressourcerne bliver ved med at køre rundt i et kredsløb. Men de her cirkler, de kører jo ikke af sig selv. De koster penge, kemikalier, el, vand og leder til en hel masse emissioner. Og det negligerer man. Vi skal passe meget på med at sætte lighedstegn mellem cirkulær økonomi og miljømæssig bæredygtighed,” siger Anders Damgaard og tilføjer, at det netop er det, han som forsker kigger på – hvad er gevinsten reelt? Og nogle gange er debatten i hans øjne ude af proportioner.

Som eksempel nævner Anders Damgaard plast, som vi bruger meget tid på at diskutere i Danmark i forhold til at blive fossilfrie. Men det er kun ca. 10 pct. af olieforbruget, der går til plastproduktion – og heraf er størstedelen industriplast, som allerede i dag bliver genanvendt. 

”Vi råber op, når vi brænder plast – men hvad med alle oliefyr og vores biler? Det vil batte meget mere at sætte ind der,” siger Anders Damgaard, men understreger, at vi selvfølgelig også skal gøre noget ved plastproblemet.

Godt at forbrænde affald
Et Danmark uden affald er urealistisk, og ifølge Anders Damgaard er det forfejlet at tro, at forbrænding af affald er dårligt for miljøet. Med de avancerede og miljøvenlige forbrændingsanlæg, vi har i Danmark, giver det nemlig god mening at producere varme og energi fra affald – især når alternativet på nuværende tidspunkt er olie eller gas. 

”Der vil være restaffald uanset hvad. Det kan godt være, at vi har nye teknologier om 100 år, der gør det muligt at genbruge alt. Men der er vi slet ikke nu. Og derfor skal vi ikke genanvende for genanvendelsens skyld, men når det giver mening miljømæssigt. Resten kan vi brænde og udnytte til energi,” siger Anders Damgaard og forklarer, at noget affald giver bedre miljøeffekt at brænde end at genbruge, fx papir af dårlig kvalitet.

Tit flytter vi bare rundt på de samme energibærere. Hvis vi fx flytter organisk affald fra forbrænding til bioforgasning, der bliver til energi, så skal vi fylde op med noget andet i ovnen. Derfor giver det ikke en stor miljøeffekt samlet set. 

”Det vil give 1.000 gange mere miljøeffekt, hvis folk spiser den mad, de køber. Miljøbelastningen er nemlig markant højere i produktionen af fødevarer end i bortskaffelsen. Og det gælder i øvrigt for de fleste produkter,” forklarer Anders Damgaard og afslutter: 

”Hvis vi for alvor vil løse vores miljøproblemer med affald, så er vi nødt til at sætte markant ind før skraldespanden. Det kræver langt mere af os, end at vi sorterer vores skrald – selvom det selvfølgelig også er vigtigt.”

Læs mere
I første nummer af Vestforbrændings magasin Genvind fokuserer vi på temaet "Fremtidens forsyning". Læs hele magasinet her (PDF)

22.04.2024Vestforbrænding

Sponseret

Nyt projekt: bedre sortering af affaldet i etageboliger

15.05.2023Vestforbrænding

Sponseret

Vi er nomineret til DAFs verdensmålspris

16.12.2022Vestforbrænding

Sponseret

Fra madaffald til biogas

27.08.2022Vestforbrænding

Sponseret

Vestforbrænding indsamler rekordstor mængde madaffald

25.01.2022Vestforbrænding

Sponseret

Fremtiden er grøn - og belagt med genbrug

31.10.2021Vestforbrænding

Sponseret

Grøn fjernvarme til flere i Lyngby