Miljøchef hos møbelvirksomhed: Bæredygtighed er meget mere end CO2

Hos kontormøbelproducenten Kinnarps oplever produkt- og miljøchef Helle Blædel, at samtalen ofte kredser om CO2-udledning, når det gælder bæredygtighed.

Selvom hun medgiver, at det er et vigtig parameter, understreger hun, at bæredygtighed handler om meget mere, og hos Kinnarps har man bygget sin indsats op omkring 9 af FN’s 17 verdensmål.

– CO2 målet er vigtigt, fordi det siger noget om et produkts belastning på klimaet med brug af knappe ressourcer som f.eks. træ og metal, produktion, opvarmning af produktionsfaciliteter og transport. Men når vi taler om bæredygtighed, er der groft sagt 16 andre mål i ligningen, fortæller Helle Blædel.

Hun peger på, at man hos Kinnarps arbejder med bæredygtighed i alle led fra produktion af møbler til indretning af arbejdspladser og institutioner, og Helle Blædel finder det derfor ærgerligt, når CO2-tal tager opmærksomheden fra alt det andet, der indgår i bæredygtighed.

– Alle led i værdikæden er vigtige for at arbejde bæredygtigt. Vi arbejder meget med ”rene” materialer, certificerede ressourcer som træ, genbrug og cirkularitet af møbler samt bæredygtig energi og transport. Men vi har også fokus på social ansvarlighed hos vores underleverandører med en fair løn og ligestilling. Det handler om social ansvarlighed, som ikke altid er en selvfølge i 3. verdenslande, fortæller Helle Blædel.

Ifølge Helle Blædel er det vigtigt for Kinnarps, at møbelbranchen og dens kunder er klar over, at der er andre vigtige ting på spil for at opnå en bæredygtig udvikling i verden end ”blot” at fokusere på CO2-udledningen, selvom den er vital.

– Vi har fokus på kvaliteten i møblerne, som forlænger deres livscyklus. God ergonomis indflydelse på sundhed, samt hvordan møblet kan få et endnu længere liv ved løbende at blive repareret eller skilt ad del for del for at blive genanvendt i et nyt møbel – og til sidst indgå i en affaldsordning, der ikke forurener livet på land, siger Helle Blædel.

Kinnarps arbejde med følgende 9 verdensmål

Verdensmål nr. 3: God ergo­nomi har indflydelse på sundhed og trivsel

Verdensmål nr. 4: Bidrage til at lære folk om en sund og velfunge­rende arbejdsplads med udgangspunkt i holistisk ergonomi

Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi ved brug af trærester og bæredygtig transport med biodiesel og filttæpper

Verdensmål nr. 8: Social ansvarlighed hos underleverandører med krav til fair løn

Verdensmål nr. 9: Kvalitet og innovativ tænkning i udvikling, produktion og design af møbler, der forlænger deres livscyklus

Verdensmål nr. 10: Bidrage til en fremtid med mindre ulighed for underleverandører i 3. verdenslande

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug af ”rene” materialer og certificerede knappe ressourcer som træ, genbrug og cirkularitet af møbler og enkeltdele

Verdensmål nr. 13: Klimaindsats med bæredygtig produktion og transport med minimalt energiforbrug og minimal sCO2-udledning

Verdensmål nr. 15: Bæredygtig affalds­ord­ning, der ikke forurener livet på land

Læs mere om vores omfattende bæredygtighedsarbejde HER

17.03.2023Kinnarps A/S

Sponseret

Er møbler bæredygtige bare fordi de indgår i en cirkulær model?

31.10.2022Kinnarps A/S

Sponseret

Miljøchef hos møbelvirksomhed: Bæredygtighed er meget mere end CO2

20.10.2022Kinnarps A/S

Sponseret

Kinnarps bæredygtighedsrapport 2021

09.03.2022Kinnarps A/S

Sponseret

5 spørgsmål du bør stille din leverandør om bæredygtighed

05.10.2021Kinnarps A/S

Sponseret

Fra snorlige græsplæne til hjemsted for biologisk diversitet

17.03.2020Kinnarps A/S

Sponseret

KINNARPS præsenterer undersøgelse om arbejdsmiljø i klasseværelser