Midtvejsvalg 2018: Virksomheder opfordrer til at deltage i demokratiet

I dag er der midtvejsvalg i et historisk splittet USA. Fløjene for og imod præsident Trump er tegnet skarpt op, og det har fået amerikanske virksomheder til at indtage nye og markante roller i både valgkamp og -handling for at gøre en positiv forskel.

Outdoor-mærket Patagonia har lukket sine butikker og givet alle deres medarbejdere en lønnet fridag, så de kan stemme..

06.11.2018

Sponseret

Steffen Kallehauge, MäRK

Sammenlignet med Danmark er valgdeltagelsen i USA lav. Valgdeltagelsen ved præsidentvalgene ligger normalt omkring 60 %, mens særligt midtvejsvalgene er demokratisk udfordret af, at kun omkring 4 ud af 10 stemmeberettigede amerikanere får afgivet deres stemme. Det bliver dog spået, at valgdeltagelsen ved dagens midtvejsvalg vil nærme sig 45-50 %, hvilket ikke er set siden 1970’erne. Den umiddelbart optimistiske prognose dækker over en mobilisering skabt af den tiltagende politiske polarisering, der kendetegner det amerikanske samfund under Donald Trump. Med ringe udsigter til forsoning er USA delt mellem lige passionerede Trumpmodstandere og -sympatisører.

Det stærkt fragmenterede politisk landskab efterlader en befolkning uden stor tiltro til politikernes evner til at sikre en bedre fremtid. Særligt blandt de unge er mistilliden stærkt. En Deloitte-undersøgelse fra 2018 viser, at 71% af Millennials mener, at politikere har en negativ indflydelse på samfundet. Den dalende tillid til de traditionelle politiske aktører efterlader plads til nye ledere af samfundsudviklingen, og i lyset af blandt andet dette valg, synes virksomhederne at være et godt og progressivt bud. For modsat kløften i den politiske sfære, søger virksomhederne fælles fodslag i kampen for at styrke det amerikanske demokrati.

Virksomheder sikrer større valgdeltagelse

Efter sidste midtvejsvalg afdækkede en undersøgelse fra University of Florida, at mange amerikanere ikke fik stemt, fordi deres arbejde forhindrede det. Derfor har over 300 virksomhedsledere fra virksomheder som Dropbox, Paramount Pictures og Patagonia erklæret, at de ved årets midtvejsvalg vil arbejde aktivt for, at deres medarbejdere benytter deres stemme. Virksomhedernes konkrete initiativer er afstemt efter de behov, som deres medarbejdere har. Mens nogle virksomheder derfor giver deres medarbejdere et par lønnede eller ulønnede timer fri til at afgive deres stemme, gør Patagonia hele valgdagen til en betalt fridag med den naturlige konsekvens, at deres butikker er lukkede. Den fælles indsats har til hensigt at styrke amerikanernes deltagelse i demokratiet ved at opfodre til og muliggøre, at medarbejderne i højere grad prioriterer deres rolle som borger og vælger.

På listen over virksomheder finder man også kørselstjenesten Lyft, der udover indsatsen rettet mod egne medarbejdere også arbejder aktivt på at eliminere manglende transportmuligheder som en faktor, der afholder folk fra at afgive deres stemme.  Derfor tilbyder virksomheden 50 % rabat på transport til valgstederne i hele USA, samt fuldstændig afkrævningsfri transport på valgdagen til personer fra befolkningsgrupper, der demokratisk set er særligt underrepræsenterede, såsom afroamerikanere og borgere med handicap.

"Swipe the vote!"

En af de befolkningsgrupper, der ligeledes i valgsammenhæng glimrer ved sit fravær, er de unge. Ved sidste midtvejsvalg tilbage i 2014 var det under hver 5. unge amerikaner, der gjorde brug af sin stemme – et chokerende faktum, som tech-virksomhederne med stor udbredelse blandt Millennial-generationen nu har taget handling på. Blandt andet har Snapchat og Tinder i forbindelse med midtvejsvalget gjort det muligt for deres brugere at registrere sig som vælgere direkte via deres apps, ligesom appsene indeholder information om valget og kandidaterne med det formål at uddanne brugerne til bedre borgere. Ved at udnytte deres særlige indflydelse i relation til de unge mobiliserer og oplyser virksomhederne den gruppe, for hvem konsekvenser af valgresultatet er størst, med det håb, at de unge i større omfang griber muligheden for at forme den fremtid, der er deres.

07.02.2024MäRK

Sponseret

GIV ESG-KOMPETENCERNE ET LØFT I VIRKSOMHEDEN

16.03.2023MäRK

Sponseret

Forretning eller klima? Her er direktørens grønne dilemmaer

30.01.2022MäRK

Sponseret

Fem veje til forbrugerens bæredygtige hjerter

18.01.2022MäRK

Sponseret

Bliv klogere på bæredygtighedskommunikation

BÆREDYGTIG OMSTILLING – GU’ ER DET BESVÆRLIGT, MEN DET ER DET VÆRD

12.02.2021MäRK

Sponseret

25.01.2021MäRK

Sponseret

Når vi taler åbent om det, kommer forandringerne