MeetDenmark lancerer værktøjskasse til bæredygtige værdikæder

Virksomhederne i erhvervs- og mødeturismebranchen har fået en gedigen håndsrækning til at arbejde kvalificeret med bæredygtighed. Og andre må godt kigge med.

Foto: MeetDenmark

”Virksomheder i erhvervs- og mødeturismen vil i stigende grad opleve, at kunder og mødedeltagere stiller nye og større krav til møder. I en tid hvor klimaudfordringer, virtuelle muligheder, geopolitisk usikkerhed og nye arbejdskulturer præger samfundet er der behov for at fysiske møder skaber større værdi end deres klimamæssige, sociale og økonomiske omkostninger. Den nye værktøjskasse kan forhåbentligt være et bidrag til en bevægelse i den retning” siger MeetDenmarks sekretariatschef, Peter Dyhr Andreassen. 

Erhvervs- og mødeturismens nationale udviklingsselskab, MeetDenmark arbejder for at udvikle og styrke dansk erhvervs- og mødeturisme – bl.a. for at fremme den bæredygtige omstilling og dermed styrke Danmarks fremtidige konkurrenceevne som mødedestination. Netop arbejdet på tværs af industriens værdi- og leverandørkæder kan gøre en stor forskel.  

”Hvert år er millioner af mennesker fra ind- og udland til konferencer, kongresser, kurser, møder og events i Danmark. Ud over at skabe en betragtelig turismeøkonomisk effekt udgør de mange gæster et stort erhvervs- og samfundsmæssigt potentiale. Fx er erhvervs- og mødeturismen et gigantisk showroom for bæredygtige danske produkter, løsninger og måder at organisere sig på. Det potentiale skal vi dyrke,” fortsætter han. 

Det kan dog være en anseelig udfordring for den enkelte virksomhed at få overblik til at designe en indsats, der på en gang imødekommer krav og forventninger, er sammenhængende internt i virksomheden og skaber tydelig værdi for forretningen.

Fælles værktøjer og sprog for at optimere udbytte

Derfor har MeetDenmark over det seneste år udviklet en værktøjskasse med syv værktøjer, der skal lette virksomheder i branchens arbejde med bæredygtighed på tværs af værdi- og leverandørkæder. Den blev lanceret på en inspirationskonference d. 25. oktober 2023 Indholdet kan ses i faktaboksen til højre. 

”Hvis vi skal fremme den bæredygtige omstilling og udnytte erhvervs- og mødeturismens potentiale, tror vi på, at det vil være en fordel, at vi som branche har et fælles sprog og redskaber til dette arbejde,” siger Peter Dyhr Andreassen.  

”Vigtigheden af at understøtte branchens virksomheder understreges også af manglen på arbejdskraft. Det bliver meget ressourcekrævende hvis alle hver for sig skal opfinde deres egne dybe tallerkner. Så vi er gået efter at levere noget, der hjælper folk på vej – sammen,” fortsætter han. 

Så værktøjskassen er en samling af praktisknære redskaber, som virksomheder og organisationer kan benytte sig af til at udvikle, engagere, måle, rapportere og brande sig attraktiv overfor omverdenen.

Hver virksomhed skal beslutte, hvor den skal starte

Redskaberne i værktøjskassen kan bruges, uanset om man er ved begyndelsen af sin bæredygtighedsrejse eller allerede er langt fremme i processen. Der er ingen fast opskrift, i stedet kan redskaberne bruges og tilpasses efter den enkelte virksomheds behov.

”I bliver ikke en bedre virksomhed af at tage værktøjerne fra a til b. Det er et bibliotek, men hver virksomhed skal beslutte, hvor den skal starte,” sagde Lotte Hansen, stifter og direktør i Hansen & Ersbøll Agenda, der sammen med BDO Advisory har udviklet indholdet i værktøjskassen sammen med MeetDenmark.

”I stedet for en fast og lineær proces, har vi gjort os umage med, er at designe værktøjer, som opfordrer til proaktivt at samarbejde med omgivelserne. Hvis man går og venter på at ens kunde af sig selv kommer og siger, hvad de vil have, så er man allerede bagud. I stedet kan man allerede nu få begyndt på dialogen med kunder om, hvad de har i deres arbejdsplaner for de næste par år, og hvad det kan betyde for krav, de stiller til jer,” fortsætter hun. 

Både compliance og innovation

”Vi håber og tror, at værktøjskassen kan give virksomhederne i branchen ny viden og hjælp til at komme i gang eller videre, både ift. compliance og udvikling,” siger Peter Dyhr Andreassen fra MeetDenmark. 

Dette dobbelte fokus bakkes op af Dansk Erhvervs CSR-chef, Ellen Marie Friis Johansen, som også talte på inspirationskonferencen: 

”Arbejdet med bæredygtighed bliver helt sikkert kedeligt, hvis det handler om at tjekke regler og krydse ting af på lister. Men hvis man kan se, det skaber værdi for en selv og andre mennesker, så er det noget helt andet,” sagde hun. 

Værktøjskassens udvikling involverede test af værktøjerne i to testvirksomheder: Arp-Hansen Group og Odense Congres Center. 

Aktuelt gennemføres to projekter i hhv. Aarhus og København, hvor syv virksomheder skal teste værktøjskassen og arbejde innovativt med bæredygtighed i værdikæden. Det giver MeetDenmark mulighed for at evaluere og optimere indholdet, så hele branchen kan arbejde videre med at styrke den bæredygtige omstilling. 

Der er fortsat mulighed for at komme med på rejsen. MeetDenmark igangsætter således nye forløb først i det nye år. Læs mere og ansøg her:  https://www.wonderfulcopenhagen.dk/meetdenmark/temaer/baeredygtighed-v%C3%A6rdik%C3%A6den

Værktøjskassen

Værktøjskassen indeholder syv værktøjer målrettet aktører i erhvervs- og mødeturismebranchen, men kan dog sagtens inspirere og bruges i andre brancher i en tilpasset form. 

De syv er: 

Dialogværktøj - som hjælper virksomheder til at indgå i en dialog om bæredygtighed med leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere.

Væsentlighedsværktøj - et samlet dokument til at skabe overblik over alle de relevante bæredygtighedsemner og -aktiviteter i og omkring en virksomhed, det kan være vigtigt at forholde sig til. 

CSRD-rapporteringsværktøj – hjælper med at skabe overblik over de lovkrav om bæredygtighed, der pålægges store virksomheder, og som sandsynligvis vil blive presset ud i leverandørkæden. 

Code of Conduct – giver en skabelon til en aftale mellem virksomhed og leverandører og andre samarbejdspartnere, der forpligter disse til at arbejde med bæredygtighed. 

Input til medarbejderhåndbog – som har forslag til indholdet om bæredygtighed i dette medarbejderhåndbog, så denne kan sikre en bred forankring af arbejdet internt i virksomheden. [PD1] 

Bæredygtighedsrapport – hvor man finder en skabelon med input til de afsnit, der bør udgøre den årlige rapportering på bæredygtighedsarbejde. 

Værktøj til Due Diligence for bæredygtighed – som er en step-by-step guide til at arbejde med de seks trin, der udgør OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

Find værktøjerne her: https://www.wonderfulcopenhagen.dk/meetdenmark/temaer/vaerktoejskassen-til-baeredygtige-vaerdikaeder

01.12.2023MeetDenmark - Dansk Erhvervs- og Mødeturisme

Sponseret

MeetDenmark lancerer værktøjskasse til bæredygtige værdikæder

03.10.2023MeetDenmark - Dansk Erhvervs- og Mødeturisme

Sponseret

Ny guide hjælper jer med gode råd til bæredygtighedskommunikationen

21.06.2023MeetDenmark - Dansk Erhvervs- og Mødeturisme

Sponseret

Få hjælp til at sætte fokus på bæredygtighed i værdikæden

01.06.2023MeetDenmark - Dansk Erhvervs- og Mødeturisme

Sponseret

Flere erhvervsturismevirksomheder vil certificeres

21.12.2022MeetDenmark - Dansk Erhvervs- og Mødeturisme

Sponseret

Vil I øge konkurrenceevnen ved at arbejde med grøn omstilling?

24.11.2022MeetDenmark - Dansk Erhvervs- og Mødeturisme

Sponseret

Erhvervslivet skal sikre retning i mødeturismens bæredygtige omstilling