Maskiner graver ud: Snart flyder vandet igen frit i Lerbjerg Skov

Tre ødelagte skovmoser er allerede vækket til live med gode resultater i Lerbjerg Skov på Sjælland. Nu får de sidste af skovens moser livgivende vand tilbage efter flere hundrede års fravær. Det sker som en del af en stor indsats for at forvandle skoven til et naturligt og bedre levested for dyr, planter og svampe.

Lilla, gule og blå planter blomstrer langs søer og skovmoser, hvor der før var mørkt og tørt. Igen summer bier, svirrefluer og sommerfugle.

Det er resultatet, når mørk og tør plantage forvandles til naturlig og våd skovbund igen, og en kilometer dybe grøfter bliver mere naturlige vandløb.

Det begynder med store gravemaskiner, som rykker ind i Lerbjerg Skov i efteråret. Her stopper de dræn og genskaber vandløb.

Det er en del af en stor indsats, som forvandler Lerbjerg Skov til en skov med flere naturlige levesteder til skovens dyr, planter og svampe.

I mange år ledte dræn og dybe grøfter ellers regnvandet væk fra skoven for at kunne plante nåletræer til tømmerbrug.

Men når gravemaskinerne er færdige, bliver vandet i skoven og får lov at risle frit. Det giver flere levesteder til planter og insekter, blandt andre truede og sjældne sommerfugle.

Her kommer flere små bække, der risler stille gennem skovbunden, flere pytter med vand og mere fugtig skovbund. Her kommer igen til at vokse vilde planter som desmerurt, fladkravet kodriver, hjortetrøst og kær-tidsel. Det er vigtige planter for bier, sommerfugle og svirrefluer.

En del af de plantede nåletræer dør, når moserne genopstår. De får lov at blive stående og rådne. Det er til stor gavn for skovens spætter, svampe og insekter, som finder føde og boliger i træ, der rådner. Her bliver også igen plads og lys til blomstrende urter og dermed flere insekter i de mere naturlige moser.

Gode resultater allerede
Efterårets arbejde er det sidste af den del af natur-indsatsen, der giver skoven vandet tilbage. Det første klarede vi i efteråret 2022, hvor vi genoprettede tre ødelagte skovmoser.

Allerede første forår så vi de første gode resultater.

Vilde planter blomstrer igen i moserne. Det gælder blandt andre trævlekrone, kær-ranunkel, eng-forglemmigej og græsbladet fladstjerne. De vokser kun, hvor naturen er god. Den smukke fugl, vibe, ynglede endda i to af moserne.

Naturplanen og arbejdet i skoven laves sammen med Nationalpark Skjoldungernes Land og Lejre Kommune.

Læs mere her.

21.12.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Grøn julegave fra 18.315 danskere: Trine, Camilla og Christian er med til at give en hel skov

19.12.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Sjælden vestjysk skov købt af 18.315 danskere som gave til naturen

13.10.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Truet flue får endnu bedre levesteder i Vejle Ådal

10.10.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Maskiner graver ud: Snart flyder vandet igen frit i Lerbjerg Skov

02.10.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

500 borgere med til at skabe nye naturoplevelser

29.09.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Sensation i Vadehavet: Truet fugl er tilbage i genoprettet natur