Mærsk sætter impact assessment på dagsordenen

Onsdag d.19. marts afholdt CSR Forum i samarbejde med Copenhagen Business School et arrangement om virksomheders social impact. I den forbindelse var Mærsk inviteret til at holde et oplæg om deres arbejde med at måle deres økonomiske ’impact’ i Kina.

24.03.2014

Sponseret

Deloitte

John Kornerup Bang, leder af Positioning & Strategic Risk Management hos Mærsk, og Majbritt Greve, der er erhvervs ph.d. hos Mærsk, var inviteret for at fortælle om Mærsks nyeste skud på CSR-stammen en såkaldt impact assessment. Med analysen er Mærsk en del af en nyere praksis blandt en række globale virksomheder som blandt andet også indbefatter Coca Cola og Standard Chartered Bank, der også arbejder strategisk med at måle sine påvirkninger i de samfund, de er en del af. For Mærsk handler Kina-studiet således om at måle og kvantificere, hvilke påvirkninger virksomhedens økonomiske investeringer i shipping og logistik i Kina har på kinesisk handel og vækst.

Én af de vigtigste erfaringer fra Kina-studiet er, at det kan være en udfordring at afgrænse og beslutte udgangspunktet for målingen. Hvordan og med hvilke kriterier udvælges analysens parametre, og hvordan afvejer man positive imod negative effekter? Denne type spørgsmål står frem, særligt når vi taler om at skabe transparens, legitimitet og relevans af undersøgelserne.

Der blev således heller ikke lagt skjul på, at et impact assessment kræver en stor investering fra virksomhedens side. Men samtidig kan analysen skabe et solidt fundament for strategiske og kommercielle beslutninger. For det første i kraft af at kunne styre kommercielle prioriteringer, idet resultaterne kan guide strategiske indsatser og forretningsudvikling i virksomheden. Og for det andet, fordi analysen kan være et stærkt kommunikationsredskab, der kan understøtte virksomhedens formidling af, hvordan den skaber værdi for samfundet og virksomhedens bundlinje med sine aktiviteter.

21.11.2022Deloitte

Sponseret

Supply Chain Sustainability – How to ensure real progress?

07.11.2022Deloitte

Sponseret

En fjerdedel af verdens arbejdskraft er truet af klimaforandringer

22.10.2022Deloitte

Sponseret

Join Deloitte’s Supply Chain Panel

15.04.2019Deloitte

Sponseret

Nyt innovationsprogram for SMVer skal udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i 3D-print

26.03.2019Deloitte

Sponseret

How can you implement the SDGs in your business?

20.03.2019Deloitte

Sponseret

Råd til en vellykket ansættelse af flygtninge på din arbejdsplads