Mærsk – smid skyklapperne og stop affaldstransporten

Gid virkeligheden var som Mærsk forestiller sig. At formålet med affaldstransport var at sikre ansvarlig genanvendelse. Det er imidlertid ikke tilfældet.

I sidste uge opfordrede Plastic Change endnu engang Mærsk til at stoppe transport af plastikaffald (CleanTechWatch den 15. marts 2022). Det gjorde vi også i februar 2021 sammen med 51 andre miljøorganisationer fra Basel Action Network

I den forgangne uge kom det nedslående svar endelig (ShippingWatch den 18. marts 2022). Mærsk har tilsyneladende ingen intentioner om at følge konkurrenten CMA CGM Group, som fra 1. juni 2022, ikke længere vil fragte plastikaffald rundt i verden. Mærsks begrundelse er, at et stop for transport af plastikaffald ”vil forhindre os (Mærsk) i at hjælpe ansvarlige virksomheder og organisationer med at fragte plastaffald og andet genbrugsmateriale til genanvendelse på ansvarlig vis”.

Gid virkeligheden var som Mærsk forestiller sig. At formålet med affaldstransport var at sikre ansvarlig genanvendelse. Det er imidlertid ikke tilfældet. Tværtimod. Hvert år eksporteres plastaffald fra verdens mest affaldsproducerende regioner (EU, UK og Nordamerika) til nogle af verdens mest udsatte områder. Lande der langt fra har den fornødne tekniske kapacitet til at håndtere affaldet forsvarligt, men tager imod det af økonomiske årsager, og hvor transporten ofte foregår ved hjælp af falske varedeklarationer. 

Netop af denne grund opfordrede den engelske affaldsindustri forleden til et globalt forbud mod eksport af plastaffald. Opfordringen kommer i erkendelse af, at gældende lovgivning ikke forhindrer engelsk plastaffald i at ende på åbne lossepladser i det globale syd. På nuværende tidspunkt eksporterer Storbritannien 60 % af deres indsamlede plastaffald. Opfordringen er et godt eksempel på en industri, der tager globalt lederskab og ansvar fremfor at forlade sig på gældende lovgivning, når denne helt åbenbart er utilstrækkelig. 

Mærsk bør spørge sig selv, hvorfor  ”ansvarlige” europæiske virksomheder skulle vælge at sende plastaffald til genanvendelse uden for EU, når EU, herunder særligt Tyskland er verdens førende inden for genanvendelse af plastik. Den eneste årsag til at plastaffald transporteres ud af EU er, at der er tale om en restfraktioner, som er værdiløse for de europæiske genanvendelsesvirksomheder.

Det var netop for at dæmme op for denne uhensigtsmæssige eksport af affald fra det globale nord til det globale syd, at Baselkonventionen pr. 1. januar 2021 blev udvidet til at omfatte forbud mod eksport af farligt plastaffald og plastaffald, der er svært at genanvende, fra EU til ikke-OECD-lande såsom Malaysia, Filippinerne og andre lande overvejende i det globale syd.

Trods Baselkonventionen transporteres der dog fortsat enorme mængder plastaffald ud af Europa, hvoraf en del foregår via kriminelle netværk,  der ifølge Global Initiative Against Transnational Organized Crime,  involverer komplekse netværk af mæglere, genanvendelsesvirksomheder, logistik- og shippingvirksomheder samt korrupte embedsmænd (ofte i havne). 

Hvad enten Mærsk uforvarende lægger skibe til kriminelle handlinger eller lovligt transporterer plastaffald fra Nordamerika og EU til det globale syd, bør rederiet overveje, om transporten kan forsvares ud fra såvel et etisk som et miljømæssigt synspunkt. Hertil må svaret tydeligvis være, at det kan det ikke. 

Det handler nemlig ikke alene om risikoen for øget plastikforurening i verdenshavene. Det handler i høj grad også om de landarealer, der ødelægges af affald, om luftforurening fra åbne afbrændinger og det handler om menneskers liv og sundhed i disse udsatte områder. 

Afslutningsvist fremhæver Mærsk, at de støtter Ocean Cleanup projektet, hvor ambitionen er at fjerne 90% af den plastik, der flyder i overfladen inden 2040. Held og lykke med det. Det svarer dog kun til ca. 3 % af den samlede plastikforurening i verdenshavene. Så meget desto mere grund er der til at tage ansvar for at slukke for hanen, og tage ansvar for plastaffaldet før det ender i miljøet. 

Derfor – smid skyklapperne Mærsk, og tag jeres del af ansvaret og stop transport af plastaffald. 

07.06.2024Plastic Change

Sponseret

Hvis havet kunne fælde en tåre, ville den være af plastik

24.11.2023Plastic Change

Sponseret

PEPSICOs brandede emballager rammer som en boomerang ved retssag anlagt af staten New York

20.11.2023Plastic Change

Sponseret

En ambitiøs aftale mod plastikforurening blev modarbejdet og hindret under FN-møde

15.11.2023Plastic Change

Sponseret

Miljøministeren modtager 14.775 underskrifter for et EU-forbud mod eksport af plastikaffald

15.11.2023Plastic Change

Sponseret

Dansk NGO kæmper for at begrænse plastikproduktion under aktuelle FN-forhandlinger

24.10.2023Plastic Change

Sponseret

Erhvervsliv, NGO’er og forskere: Danmark skal have et nationalt system til genbrug af takeaway-emballage