Ledere og konsulenter kickstarter grøn omstilling med kursus på Erhvervsakademi Aarhus

Rektorer, stålproducenter, rejseaktører og rådgivere mødes på Erhvervsakademi Aarhus for at kickstarte deres virksomheds grønne omstilling.

På Erhvervsakademi Aarhus bliver konsulenter og ledere klædt på til at identificere grønne tiltag i deres virksomheder..

Affaldssorterer vi godt nok? Hvordan sætter vi mål for CO2-udledningen af vores virksomheds indkøb og ressourceforbrug? Træffer vi nok grønne valg til, at det kan blive et konkurrenceparameter for os?

Den slags spørgsmål drøftes blandt deltagerne på diplomfaget ledelse og bæredygtighed. Her mødes erhvervsliv og organisationer for at opkvalificere sig til at arbejde lavpraktisk med den grønne omstilling. 

Gymnasium fra Djursland på skolebænken i Aarhus
Blandt deltagerne er tre ansatte fra Viden Djurs, der driver erhvervsskole og gymnasier på Djursland.

Med solceller på taget er VID Gymnasier i Grenaa og Rønde selvforsynende med varme og strøm. Som en af UNESCO’s 80 danske verdensmålsskoler tager VID Gymnasier allerede aktiv del i den grønne omstilling. For at sætte endnu mere strøm til udviklingen og skabe et organisatorisk løft deltog rektor Morten Bang Sørensen sammen to kolleger på kurset.

”Vi tilmeldte os for at få en fælles referenceramme omkring bæredygtighed og fordi vi har en ambition om at arbejde mere målrettet med bæredygtighed – konkret i driften af skolen og som et element i undervisningen til almen dannelse af vores elever,” fortæller rektor Morten Bang Sørensen, der har været glad for udbyttet.

”Vi fik en virkelig god introduktion til, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed både på det praktiske og strategiske plan. Det var interessant at møde andre virksomheder og opnå nye indsigter. Underviseren var god til hele tiden at knytte teorien til praksis og få os til at reflektere over, hvordan vi vil omsætte det til praksis.”

Stålfabrik med grønne ambitioner
Jens Peter Frimor er Project Manager & Head of QHSE Management hos stålvirksomheden CSK Steel. Thisted-virksomheden producerer og bygger stålkonstruktioner til bl.a. bygninger, broer, datacentre, fabrikker og lufthavne.

”Nu kommer jeg fra metalbranchen, og her er bæredygtighed et relativt nyt indsatsområde. Det er et komplekst emne og der er mange knapper at dreje på. Derfor har det været spændende for mig at høre, hvordan andre brancher og faggrupper takler det,” fortæller Jens Peter Frimor, der har en baggrund som smed og mere end ti års erfaring som leder i forskellige stålvirksomheder.

Hos CSK har Jens Peter Frimor de sidste tre år arbejdet på at synliggøre, hvor meget CO2 virksomheden udleder per kilo stål, de producerer. Han tilmeldte sig kurset for at blive opdateret og få inspiration til, hvordan andre virksomheder arbejder med den grønne omstilling.

Efteruddannet i miljøpåvirkninger
I øjeblikket læser Jens Peter Frimor en diplomuddannelse i ledelse sideløbende med sit job. Derudover har efteruddannet sig til DGNB-konsulent. Det gør ham i stand til at rådgive om og beregne bæredygtighed og miljøpåvirkning i byggebranchen.

”Som virksomhed vil vi gerne optimere produktionen, minimere CO2-udledningen og være gode til at rådgive vores kunder omkring bæredygtigt byggeri. Kurset bekræftede mig i, at vi er på rette vej med det nuværende set-up,” fortæller Jens Peter Frimor, der i sin afsluttende eksamensopgave skrev om, hvordan han ledelsesmæssigt involverer sine kolleger i arbejdet henimod en mindre forurenende produktion og klimaaftryk.

Organisatorisk handlekraft til at arbejde med grøn omstilling
En anden deltager på kurset er Sidsel Maria Westh-Hansen. Hun er PhD i arkæologi og arbejder som sekretariatsleder i Ecopark, et udviklingshus for 53 aarhusianske virksomheder og startups.

”Jeg vil gerne blive bedre til at anspore og hjælpe de virksomheder, vi har i huset, til at arbejde med den grønne omstilling,” siger hun og tilføjer.

”Mange virksomheder aner ikke, hvor eller hvordan de skal starte. Der er en jungle af værktøjer og meget, man skal sætte sig ind i. Efter at have taget kurset er jeg blevet mere bevidst om tilgangen og hvordan jeg ledelsesmæssigt taget fat.”

Fakta: Diplomfaget ’Ledelse og bæredygtighed’ kan tages som et enkeltstående kursus eller som del af en hel diplomuddannelse. Der er fire mødegange og en eksamen fordelt over to måneder. Faget er på 5 ECTS, hvilket svarer til en arbejdsbelastning på en måneds fuldtidsarbejde. 

Næste kursusstart er den 15. august 2022.

22.01.2024Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Ny efteruddannelse skal klæde virksomheder på til at opnå en B Corp-certificering

08.11.2023Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Kickstart din virksomheds grønne omstilling i Aarhus

02.11.2023Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Bliv uddannet i grøn omstilling i praksis på 3 måneder i Aarhus

29.05.2023Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Diplomfag hjælper ledere og konsulenter i gang med grøn omstilling

29.05.2023Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Ledige har succes med at løfte klimaindsats efter opkvalificering på Erhvervsakademi Aarhus

29.05.2023Erhvervsakademi Aarhus

Sponseret

Bjørn er omdrejningspunkt for grøn omstilling i emballagevirksomhed