Kronik: Danskerne forventer etiske investeringer af deres bank og pensionsselskab

Bæredygtige og ansvarlige investeringer vil snart være en basal forventning fra kunderne til deres pensions- selskab og bank.

26.02.2019

Sponseret

Af Bahare Haghshenas, leder, Deloittes SDG services, og Anders Dons, Nordisk CEO, Deloitte, Deloitte

KRONIK - 4500 mia. kr. Så meget udgør danskernes fælles pensionsformue. Beløbet er det dobbelte af bnp og udgør et enormt potentiale for, at den almindelige dansker kan få indflydelse på den bæredygtige udvikling i virksomheder og samfund. Tænk, hvis disse store summer blev investeret ikke bare med afkast, men også med bæredygtighed for øje?

Men danskerne har endnu ikke helt fået øjnene op for såkaldt "impact investment". Spørger man i hvilke situationer, de kan få indflydelse på samfund, klima og miljø, så tillægger danskerne alle andre svarmuligheder højere potentiale end valg af pensionsselskab og bank.

Danskerne mener, at de har større indflydelse, når de stemmer til valget, køber mad, vælger rejseform, køber tøj, vælger transport til arbejdet, vælger job eller køber legetøj. Det viser en spørgeundersøgelse, der indgår i Deloittes nye rapport "Tillid og bæredygtige investeringer i bank og pension".

Kunder vil investere etisk

Kundernes lave forventning til finanssektoren er egentlig helt forståelig, for både i pensionsselskaber og banker møder kunderne i dag lav transparens, høj kompleksitet og både en oplevet og reelt lav mulighed for at påvirke beslutninger om bæredygtighed med deres investerede midler.

Men kunderne vil meget snart stille større krav. Spørgsmålet er kun hvor hurtigt. Vores undersøgelse viser, at næsten halvdelen af danskerne allerede nu mener, at det er afgørende, at deres opsparing investeres til gavn for samfund og miljø. Hele 37 pct. er endda villige til at acceptere et lavere afkast, hvis investeringen har dokumenteret positiv effekt på klima og miljø.

Især ældre, højtuddannede og kvinder foretrækker at investere bæredygtigt. Og netop disse kunder er utrolig attraktive for danske kapitalforvaltere så som banker og pensionsselskaber.

Alligevel er det altså fortsat flertallet af danskerne, der ikke vil gå på kompromis med afkastet. Men der sker hastige bevægelser i disse år. På blot et år er den estimerede globale værdi af impact investments næsten fordoblet til ca. 1500 mia. kr., viser en undersøgelse fra Global Impact Investing Network.

Blandt danske CEO's i både banker og pensionsselskaber hersker der da heller ikke tvivl om trenden. I vores undersøgelse svarer samtlige CEO's i pensionsselskaberne og 86 pct. af bankerne, at de har øget deres bæredygtige investeringer de seneste fem år og planlægger at udvide andelen af bæredygtige investeringer fremadrettet.

Dertil kommer, at de i høj grad også tror på en sammenhæng mellem bæredygtige investeringer og større langsigtede risikojusterede afkast. Majoriteten vurderer altså, at det reelt vil være en fordel for kunderne, at deres penge placeres bæredygtigt.

Øget transparens

Evidensen og troen på, at bæredygtige investeringsporteføljer på lang sigt vil være de bedste, er da også nu så klar, at selv en af verdens største kapitalforvaltere Black Rock i 2018 skiftede spor.

I Deloitte vurderer vi, at hvis vi ser ti år frem, så vil impact investment utvivlsomt være det stærkeste værditilbud fra pensionsselskaberne til kunderne.

Spørgsmålet for sektoren er derfor, hvem der først forstår at differentiere sig på området, og hvordan man kan accelerere sin udvikling.

Et af de første skridt bliver, at der skabes øget transparens omkring, hvor pengene er placeret. Det vil fremme, at kunderne begynder at stille flere krav, hvilket igen vil øge tempoet.

Den øgede transparens bør sikres gennem en fortsat og formentlig accelereret udvikling af både den digitale og den personaliserede kundekontakt, samt gennem at kunderne i stigende grad gives mulighed for at tilvælge de bæredygtige og ansvarlige investeringer.

Fremtiden står klar

Sektoren bør desuden begynde at arbejde med, hvordan den dokumenterer ansvarlighed og bæredygtighed i investeringerne bl.a. gennem ny teknologi og nye industrisamarbejder.

Der er ingen tvivl om, at manglen på måleredskaber og rapporteringsstandarder er den nok største barriere for impact investment. Hele 42 pct. af danskerne peger på, at dokumenteret effekt er en barriere for at placere formuen i bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer.

Når vi spørger CEO'erne, så peger de desuden på troværdighed som fremtidens vigtigste konkurrenceparameter. Dette er nok også grundet de seneste års mange finansskandaler. Selvom kunderne også stadig fokuserer på pris og afkast, så står fremtiden klar: Transparens, ansvarlige og bæredygtige investeringer bliver den nye kampplads, og inden længe en basal forventning til pensionsselskaber og banker.

21.11.2022Deloitte

Sponseret

Supply Chain Sustainability – How to ensure real progress?

07.11.2022Deloitte

Sponseret

En fjerdedel af verdens arbejdskraft er truet af klimaforandringer

22.10.2022Deloitte

Sponseret

Join Deloitte’s Supply Chain Panel

15.04.2019Deloitte

Sponseret

Nyt innovationsprogram for SMVer skal udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i 3D-print

26.03.2019Deloitte

Sponseret

How can you implement the SDGs in your business?

20.03.2019Deloitte

Sponseret

Råd til en vellykket ansættelse af flygtninge på din arbejdsplads