Klimaneutral i 2030? El-bilen og CO2-regnskabet

Skiftet fra konventionel bil til el-bilen- hvordan påvirkes dit CO2-aftryk? Konklusionen er klar: vi skal se på, hvor strømmen produceres.

I GreenVision ser vi mange CSR- og bæredygtighedsrapporter, når vi taler med virksomhederne om vores løsning. Derfor har vi også et ret godt billede af, hvad det er for områder virksomhederne fokuserer på, i deres bæredygtighedsindsats.
Et af de temaer, der oftest er på dagsordenen, er nedbringelse af virksomhedens CO2-emissioner. Vi oplever i den forbindelse, at virksomhederne i deres bestræbelser på at mindske CO2-aftrykket, grundigt og seriøst prøver at orientere sig i alle mulighederne.

Selvfølgelig går man efter de nemme sejre først. Glødepærerne og lysstofrørene skiftes ud med LED-pærer. Der installeres solpaneler på taget, skiftes fra sort til grøn strøm osv., osv.. På et tidspunkt når man så til et af de områder, der i mange virksomheder fylder meget – nemlig forbruget af diesel i forbindelse med transport af varer, og i forbindelse med drift af virksomhedens personbiler. Blandt de mulige alternativer til dieselbilerne er det oftest et skift til el-biler eller hybridbiler, der arbejdes med.

El-bilen og CO2-regnskabet

Men hvor meget CO2 sparer virksomheden så, ved at skifte fra diesel til el-biler? Ja, det er ikke helt enkelt at svare entydigt på, for der er mange forhold at tage hensyn til i det regnestykke. Men, lad os kigge på hvordan tingene hænger sammen, hvis vi ser på hvad et skift fra en diesel- til en el-bil betyder for CO2-regnskabet.

Hvis vi forudsætter, at vi sammenligner to nogenlunde lige store biler, er der groft sagt tre ting, der er interessante at se på i forhold til CO2-udledningen:

  • fremstilling af bilen
  • kørslen med bilen og (for el-bilernes vedkommende)
  • fremstillingen af batteriet.

Og lad os afsløre med det samme, at de fleste livscyklus-analyser vil vise, at el-bilen og dieselbilen koster nogenlunde den samme mængde CO2 at producere. Så den post påvirker ikke dit CO2-regnskab.

Ser vi på selve kørslen, vil el-bilen udlede betydeligt mindre CO2/km end dieselbilen. Dog må der også her tages et forbehold, da el-bilens CO2-belastning afhænger af, hvilket land man kører i. Det skyldes, at de enkelte landes ’el-mix’ er forskelligt. Nogle landes el-produktion baseres på afbrænding af en stor mængde kul; andre lande producerer på basis af atomkraft; andre igen har en betydelig andel af vandkraft, sol eller vind. Derfor er CO2-udledningen ved fremstilling af en kWh meget forskellig fra land til land. Og det skal selvfølgelig med i beregningen af, hvor meget el-bilen udleder pr. kørt kilometer.

I Tabel 1, kan du se, hvor meget en el-bil reducerer CO2-udledningen med, ved kørsel i forskellige lande, sammenlignet med en dieselbil. Tallene er inklusive produktion af bil og af batteri.

Tallene bygger på landenes el-mix i 2015. I de fleste lande er el-mixet blevet grønnere siden, og reduktionerne i 2020 er derfor større. I årene fremover kan vi forvente, at tallene udvikles endnu mere i el-bilernes favør, i takt med at den el, der produceres, bliver mere grøn.

El-bilen i virksomhedens CO2-regnskab

El-bilen udleder ikke CO2 lokalt, når den kører. Udledningen sker der, hvor strømmen produceres. Når du skal opgøre virksomhedens CO2-emissioner i din bæredygtighedsrapport, er du derfor nødt til at se på el-mix’et for den strøm bilen lader – med andre ord, hvordan produktionen af strøm er sket. Har man brugt kul, atomkraft, vind eller sol, eller et mix af det hele? Det varierer nemlig fra land til land, og derfor er de enkelte landes strøm ikke lige grøn.

Har din el-bil kørt 25.000 km i Danmark, har den udledt 90 gr CO2/km – altså 2.250 kg CO2 i alt.

Har din tyske sælger kørt samme antal km i sin el-bil (på tysk el-mix), har kørslen udledt 190 gr CO2/km – altså 4.750 kg CO2 i alt.

Har I en sælger i Polen, vil hans kørsel i el-bil udlede mere end dobbelt så meget CO2, som den tyske sælgers…

Hvad skal der til i selve rapporteringen?

Vil du være meget grundig i din rapportering, må du altså udregne CO2-udledningen for hvert datterselskabs kørsel med el-biler.
Har I ikke datterselskaber i udlandet, men sælgere, der kører fra Danmark til forskellige destinationer i Europa, kan du også vælge at benytte gennemsnitstallet for el-bilers udledning/km i EU, som er 140 gr CO2/km. 

Det vigtige i rapporteringssammenhæng er, at du beskriver hvordan du har beregnet tingene, og begrunder hvorfor, så du i overensstemmelse med god rapporteringsskik, forholder dig til både væsentlighed og transparens i din rapportering. Den opgave understøtter vi også i GreenVision, med den funktion der gør det nemt at tilføje forklarende noter til tal og figurer.

I de fleste livscyklusstudier tager man af nemhedsgrunde udgangspunkt i at selve produktionen af en benzin-, diesel, hybrid- eller el-bil udleder nogenlunde samme mængde CO2. Det er ikke 100% korrekt, men dog heller ikke helt misvisende. Tallene varierer selvfølgelig fra biltype til biltype.

Batterierne belaster CO2-regnskabet

Det største problem ved el-bilerne i forhold til CO2-udledning, er batterierne. Fremstillingen af batterier til el-biler kræver meget energi, og udleder derfor store mængder CO2.
En af årsagerne til dette er, at næsten alle batterier i øjeblikket produceres i Kina og i Korea, hvor el-produktionen stort set sker udelukkende baseret på fossile brændsler.

Tingene ændrer sig dog hurtigt på området. Tesla har planer om at flytte batteriproduktionen til USA, og lade den ske ved 100% grøn strøm. Også i EU overvejer man at starte batteriproduktion, baseret på grøn strøm. Når det er på plads, vil det samlede CO2-regnskab for kørsel i el-biler blive drastisk forbedret, og så bliver det for alvor svært at sælge benzin- og dieselbiler. Lad os håbe for klimaet og os alle sammen, at det hurtigt går den vej.

11.08.2020Your Green Vision ApS

Sponseret

FN's 17 Verdensmål i et dansk perspektiv

02.06.2020Your Green Vision ApS

Sponseret

Klimaneutral i 2030? El-bilen og CO2-regnskabet

07.04.2020Your Green Vision ApS

Sponseret

UN Global Compact - Hvad kræver det egentlig at blive medlem?

The Colours of Washing - hvad betyder de for jeres arbejde med CSR

08.03.2020Your Green Vision ApS

Sponseret

02.03.2020Your Green Vision ApS

Sponseret

Potentialet i Millennials

26.02.2020Your Green Vision ApS

Sponseret

Hvad er Verdensmålene egentlig?