Kemi & Life Science går forrest i arbejdet for udviklingen af det bæredygtige samfund

Omstilling til et mere bæredygtigt samfund, et mere ressourceeffektivt forbrug og cirkulær økonomi starter med, at vi får styr på kemien og udviklet de rette kemiske stoffer, eller lad os kalde disse for byggeklodser, som hele vores samfund udgøres af.

11.08.2016

Sponseret

Jakob Zeuthen, branchedirektør og Louise Thomsen, medlemskonsulent , Kemi & Life Science

Kemi er vigtigt for vores samfund, for uden kemi har vi ikke noget. Forestil dig, at der ikke fandtes kemi. Hvor meget tøj ville du have på kroppen? Hvordan ville dine transportmuligheder se ud? For ikke at tale om elektronik. Omstilling til et mere bæredygtigt samfund, et mere ressourceeffektivt forbrug og cirkulær økonomi starter med, at vi får styr på kemien og udviklet de rette kemiske stoffer, eller lad os kalde disse for byggeklodser, som hele vores samfund udgøres af. Kemi & Life Science, der leverer alle de kemiske stoffer og byggeklodser til vores samfund, har sat fokus på CSR, og hvordan de kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

Fælles retning for arbejdet med CSR og ansvarlig forretningsdrift
Som en af de første danske brancheforeninger har Kemi & Life Science valgt at gå forrest i arbejdet for et mere bæredygtigt samfund ved at udvikle en målrettet CSR-strategi til sine medlemmer. Foreningens CSR-strategi bygger på FN Global Compacts internationale retningslinjer og den europæiske branches internationale varemærke, Responsible Care, for at takle de internationale retningslinjer og branchespecifikke udfordringer. CSR-strategien blev udviklet i efteråret 2015 i samarbejde med Dansk Erhverv og har særligt fokus på at klæde medlemmerne på til at imødekomme voksende udfordringer, krav og forventninger fra især kunder samt skabe øget dialog med foreningens interessenter, omkring hvordan branchen kan bidrage til mere bæredygtige råvarer og produkter.

Som formanden for Kemi & Life Science, René Fleischer fra Brenntag, udtrykker det: ”Kemi er en vigtig del af vores samfund og hverdag, og foreningen vil arbejde for at være en del af løsningen på fremtidens udfordringer og bidrage til den bæredygtige omstilling i erhvervslivet og i samfundet.”.


Klædt på til fremtidens udfordringer
Som den bærende del af foreningens CSR-strategi har foreningen samarbejdet med et af sine medlemmer, Green Network, om at udvikle et CSR-værktøj kaldet CSR Skyline. Værktøjet skal sætte retningen for medlemmernes arbejde med forskellige brancherelevante temaer. CSR Skyline hjælper med at identificere de konkrete og relevante indsatsområder, så virksomhedens egen CSR-handlingsplan målrettes FN Global Compact og Responsible Care. Kemi & Life Sciences sekretariat afholder to medlems-workshops i denne måned for at afprøve CSR Skyline på konkrete virksomhedsudfordringer og få udviklet egentlige cases for at få medlemmerne ombord.

”Først og fremmest skal indsatsen sikre, at Kemi & Life Sciences medlemmer kan håndtere kemi sikkert og hjælpe deres kunder med at bruge kemien ansvarligt og mere bæredygtigt, f.eks. ved at tilbyde helt sikre og lovlige kemikalier og give korrekt og fremtidssikret information om, hvordan man anvender kemikalierne,” siger Jakob Zeuthen, branchedirektør i Kemi & Life Science.

I 2016 og 2017 arbejder foreningen for, at medlemsvirksomhederne skal blive fortrolige med CSR-strategien og CSR Skyline ved en række workshops og gennem formidlingsaktiviteter. Det er foreningens ambition, at CSR-strategien skal skabe en fælles retning for foreningens og medlemmernes CSR-indsats og arbejde med ansvarlighed og dermed sikre, at branchen giver et solidt bidrag til den bæredygtige omstilling,” siger Jakob Zeuthen.

Kemi & Life Science bidrager til den bæredygtige omstilling
Et andet vigtigt aspekt er virksomhedernes arbejde på at udvikle mere bæredygtige kemikalier med veldokumenterede datagrundlag og bedre miljø- og sundhedsprofiler, der kan understøtte en bæredygtig omstilling i industri-/serviceerhvervet og forbruget. Her samarbejder Kemi & Life Science med Dansk Erhverv og Miljø- og Fødevareministeriet gennem ”Partnerskab for substitution af skadelig kemi” med den målsætning at få udfaset skadelig kemi med mere bæredygtige løsninger i vores produkter. Foreningen arbejder også aktivt i ministeriets Biocidpanel for at få udviklet mere bæredygtige biocider til brug i miljøet. ”I sidste ende skal bæredygtige og innovative løsninger bygges på ”god kemi”,” siger René Fleischer, formand for Kemi & Life Science.   

På Kemi & Life Sciences hjemmeside http://www.kemi-og-life-science.dk/medlemsfordele/ kan du læse mere om foreningens CSR-strategi og deres arbejde med CSR og bæredygtig forretningsudvikling.

11.08.2016Kemi & Life Science

Sponseret

Kemi & Life Science går forrest i arbejdet for udviklingen af det bæredygtige samfund