Kampagne: Fairtrade-mærket tager hensyn til både mennesker og miljø

Hvis verden vil lykkes med den grønne omstilling, skal små råvareproducenter som dyrker vores kaffe og kakao med ind i klimakampen. Fairtrade-mærket stiller blandt andet miljøkrav og klimauddanner småproducenterne, og det skal forbrugerne vide.

Fairtrade sætter fokus på at få verdens små råvareproducenter med på den grønne omstilling, så de og deres råvarer kan overleve..

Når Fairtrade-mærket Danmark i oktober blænder op for en den digitale kampagne 'Den grønne omstilling kan også være brun, gul, sort og rød', er det for at sætte fokus på de grønne tiltag, som mærkningsordningen er med til at løfte hos verdens lokale producenter, som dyrker vores kakao, kaffe, bananer, vanilje og roser.  

For selvom Fairtrade-mærket stadig er mest kendt for fair løn og arbejdsforhold, fylder miljøkrav og klimatilpasning en tredjedel af de standarder, som producenterne skal leve op til. 

”70 procent af verdens fødevareproduktion kommer fra små familielandbrug, og hvis vi virkelig vil den grønne omstilling, bliver vi nødt til at løfte vores sociale ansvar over for dem først. Vi skal betale en fair pris for vores råvarer og dermed sikre producenterne et økonomisk overskud, som giver dem mulighed for at leve et liv, hvor de kan få mad på bordet og sende deres børn i skole. Det giver overskud til at tænke på klimaet, så endnu flere af verdens producenter kan være med til at løfte den grønne omstilling,” siger Camilla Erika Lerberg.  

Næsten to millioner småproducenter i verden dyrker og sælger råvarer på Fairtrade-vilkår. Fairtrade uddanner dem i blandt andet klimatilpasning og miljøbeskyttelse og i at udvikle og forbedre dyrkningsmetoder, så produktionen kan leve op til Fairtrade-mærkets miljøkrav og bidrage til en effektiv klimatilpasning.  

En hjælpende hånd i forbrugernes hverdag 
Fairtrade-mærkets kampagne skal være med til at udvide forbrugernes opfattelse af Fairtrade-mærket og vise sammenhængen mellem fair handel og klimahensyn. Det ansvarlige valg skal gøres tydeligt, tilgængeligt og mere hverdagsnært for den danske forbruger.  

”Vi ønsker, at Fairtrade-mærket fungerer som en vejviser for forbrugerne. At det er en guide, der hjælper dem med at tage et aktivt og mere ansvarligt valg i dagligdagen. Det er vigtigt for os at gøre forbrugerne opmærksomme på, at de er med til at sikre en ordentlig pris for råvarerne, en ordentlig løn til arbejderne og samtidig tager hensyn til miljøet og klimaet, når de vælger Fairtrade-mærkede varer,” siger Camilla Erika Lerberg. 

Konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede hverdag for verdens råvareproducenter. De oplever en uforudsigelig hverdag, hvor årstider udviskes, vejret bliver mere ekstremt og afgrøder er truet af oversvømmelser, tørke og hedebølger.  

”Verdens lokale producenter kan ikke fortsætte som de ’plejer’, for de lever allerede i dag i en ny virkelighed. Det er nødvendigt for dem at omstille deres landbrug, hvis det skal overleve som erhverv, og vi som forbrugere fortsat vil kunne købe varer som kaffe, bananer og chokolade. Det kræver et aktivt og ansvarligt valg af både dem og os,” siger Fairtrade-direktøren. 

Læs mere om Fairtrade-mærkets kampagne

01.02.2024Fairtrade Mærket

Sponseret

Fairtrade og Lidl går sammen: Det behøver ikke at være dyrt eller svært at handle ansvarligt

28.09.2023Fairtrade Mærket

Sponseret

Kampagne: Fairtrade-mærket tager hensyn til både mennesker og miljø

05.07.2023Fairtrade Mærket

Sponseret

Ny analyse: Forbrugerne har taget Fairtrades miljøindsats til sig

09.06.2023Fairtrade Mærket

Sponseret

Fairtrade-mærket vækstede i 2022 trods et svært marked

01.03.2023Fairtrade Mærket

Sponseret

Forbrugerne skal gøre verdensmål til hverdagsmål med Fairtrade-mærket

14.02.2023Fairtrade Mærket

Sponseret

Køb Valentine's-roserne i dit lokale supermarked – det er bedre for både mennesker og miljø