Inklusion på arbejdspladsen: Brug alle brikker

Krav om et rummeligt arbejdsmarked er kommet for at blive. Arbejdsmarkedet skal kunne rumme mangfoldighed og ansatte med fysiske eller mentale handicap. I Sydgrønland skaber inklusion værdi for virksomhederne, deres medarbejdere og lokalsamfundet.

Foto: Mads Pihl.

11.08.2014

Sponseret

Anne Mette Christiansen, Lotte Kirkegaard og Pia C. Bang, CSR Greenland, Deloitte

En berigelse, vi ikke kan undvære
En medarbejders nedsatte arbejdsevne betyder i mange tilfælde farvel til arbejdsmarkedet. Dermed taber arbejdsmarkedet en kompetence, og en ekstra person må forsørges for offentlige midler. Den demografiske udvikling gør tendensen endnu mere kritisk, fordi arbejdsstyrken i forvejen skrumper. Det tvinger den enkelte virksomhed til at spørge sig selv, hvordan man inkluderer og fastholder sine medarbejdere i et marked med stadig større konkurrence om kompetencerne. Den konkurrence gør rekruttering af de rette medarbejdere svær, og derfor er et arbejdsmarked med plads til flere blevet et vigtigt tema for social og økonomisk bæredygtighed.

Men inklusionen har også andre potentialer. Mangfoldighed er en berigelse på den enkelte arbejdsplads, hvor forskellige kompetencer, kulturer og personligheder supplerer hinanden. Det fordrer en god omgangstone, som smitter af på arbejdsmiljøet i det hele taget. Samtidig er inklusionen med til at skabe forståelse og sammenhængskraft i samfundet ved at se på menneskers ressourcer fremfor begrænsninger.

Det kræver samarbejde
Erfaringer fra Grønland viser, hvordan inklusion kan være en succes for alle parter. Incitamentet er klart nok – kommunekassen sparer en udgift, arbejdsgiveren får en glad og loyal medarbejder, og den ansatte får en spændende hverdag med lidt højere løn. Der er dog behov for at opsamle konkrete erfaringer med, hvordan samarbejdet kan forbedres.

I Sydgrønland ser vi den demografiske udfordring skåret ud i pap i en sammenhæng, hvor en skrantende økonomi og brain drain gør situationen endnu mere alvorlig – og her finder vi også tre innovative arbejdsgiveres bud på principperne for, hvordan man laver inklusion på arbejdspladsen.

Entreprenørvirksomheden LNS Greenland med speciale i efterforskningsaktiviteter har arbejdet med ligeværd for deres for tiden 65-70 ansatte. Virksomheden benytter lokal arbejdskraft i et område med udbredte sociale problemer. LNS mener, at inklusion handler om stolthed hos den enkelte og respekt hos andre. Man skal opleve at blive betragtet som ligeværdig, når man passer sit arbejde – hvad enten man er revalidend, ung i jobtræning eller praktikant. Der lægges vægt på ansvarlighed og gensidighed. Det vil sige, at LNS stiller et godt job til rådighed med gode vilkår og tillader sig tilsvarende at stille krav til den ansatte. Hvis den ansatte er ustabil eller ikke passer sit arbejde, bliver vedkommende bedt om at tænke over, hvad hun eller han vil. Tilsvarende er der fuldstændig nul-tolerance overfor alkohol. Det ved alle, og det er betingelsen for at arbejde i LNS Greenland.

Arctic Prime Production driver fiskefabrik i Nanortalik. Isoleret set er fabrikken ikke rentabel i forhold til at ordne fiskene direkte på havet, men landanlægget spiller en vigtig rolle som langsigtet investering i unge mennesker. I en by, hvor unge ellers mister troen på, at der er brug for dem, har man her succes med at have dem i arbejdstræning. Rollemodeller og især skipper får en vigtig rolle som en slags far, som den unge ser op til, har respekt for men samtidig ikke er bange for.

På Smedegården Narsaq har to tidligere førtidspensionister fået flex-job, som kan passes selvom de begge har haft hjerneblødninger. Kommunen yder en lønkompensation, der gør det nemmere for virksomheden at få det til at løbe rundt. Arbejdsgiver Jim Pedersen har ved at tilpasse virksomhedens rutiner fået to meget pligtopfyldende medarbejdere. Det er gensidig respekt og forståelse for medarbejdernes forudsætninger, der har været nøglen i omstillingen fra afsat til blot nedsat arbejdsevne.

21.11.2022Deloitte

Sponseret

Supply Chain Sustainability – How to ensure real progress?

07.11.2022Deloitte

Sponseret

En fjerdedel af verdens arbejdskraft er truet af klimaforandringer

22.10.2022Deloitte

Sponseret

Join Deloitte’s Supply Chain Panel

15.04.2019Deloitte

Sponseret

Nyt innovationsprogram for SMVer skal udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i 3D-print

26.03.2019Deloitte

Sponseret

How can you implement the SDGs in your business?

20.03.2019Deloitte

Sponseret

Råd til en vellykket ansættelse af flygtninge på din arbejdsplads