Hvordan kan virksomheder forberede sig indtil den cirkulære økonomi slår igennem

Som virksomhed kan man godt forberede sig indtil effekten af Regeringens strategi for cirkulær økonomi slår igennem. Det er nemlig et langt sejt træk at omstille sin produktion til de cirkulære principper. Se her hvilke ting I kan overveje.

17.09.2018

Sponseret

Astrid Carl, Green Moves

Når man skal afdække sit potentiale for cirkulær økonomi, er der mange ting, man kan se nærmere på. Det er vigtigt at se på produkternes design, både hvad angår udformning og materialevalg. Det kan også være nødvendigt at se på leverandører, tilbagetagningssystemer og forretningsmodeller. Det er muligvis også smart at få nye samarbejdspartnere. I kan også søge penge til et projekt. Der er med andre ord nok at gå i gang med.

Produktdesign

Når man vurderer sine produkter, er det for at undersøge, om de er velegnede til genbrug og genanvendelse. Det vil blandt andet sige

  1. at de ikke består af blandingsmaterialer (f.eks. bomuld og polyester eller materialer, der er bemalede),
  2. at de ikke indeholder giftige stoffer,
  3. at de består af materialer, der er nemme at omdanne til genbrugsråvarer af samme kvalitet, 
  4. at de består af så få forskellige materialer som muligt, og
  5. at delene nemt kan skilles ad, så de er forberedt til at genbruges og genanvendes. Det betyder for eksempel, at lim, der ikke kan løsnes, er bandlyst, og at skruer og fittings skal være nemt tilgængelige og have samme kærv.  

 

Supply chain

Hvis man ønsker at sikre sig stabile udgifter til sine råvarer, er det værd at overveje at lave et tilbagetagningssystem. Med andre ord: at I laver en aftale med kunderne i jeres marked om, at I modtager deres udtjente forbrugsgoder. I tæppebranchen er det almindeligt, at tæppeproducenterne tilbagetager forretningskundernes gamle gulvtæpper. I møbelbranchen forekommer det, at møbelproducenten tager sine gamle møbler retur. Fordelen er, at I får adgang til et materiale I kender, og som I kan genbruge til at lave nye produkter af - hvis I vel at mærke har designet jeres produkter med denne fordel in mente.

Hvis I beslutter at undersøge denne mulighed, er der mange afledte konsekvenser I skal overveje, så tag jer den fornødne tid.

 

Hvad tjener I pengene på?

Ligeledes er det nu, I skal se efter de nye forretningsmodeller. Ofte arbejder man på tværs af kendte samarbejdskonstellationer i den cirkulære økonomi. Muligvis skal I som noget nyt til at sælge en serviceaftale sammen med produkter, I plejer blot at sælge og dermed aldrig se igen. Det kan også være, at I skal tage skridtet fuldt ud, og lave lejeaftaler på jeres produkter i stedet for at sælge dem. Hvis I gør det, får I den bedste økonomi i det, hvis produkterne er top tunede på at være designede til nemt at kunne repareres.

Det kan også være, at I er interesserede i at leje jeres lokaler eller maskiner ud, når I ikke selv benytter dem, og det er muligt, at jeres affald kan blive en anden virksomheds råvare.

 

Puljer at søge

Det giver også mening at forberede projekter, der er parat til at gribe de regulatoriske ændringer, når de sker. Der er penge at søge, og allerede nu er der midler at finde, som refunderer 50 % af udgiften til grønne forretningsplaner, der arbejder for en ressourceoptimering på jeres matrikel. Disse planer kan med fordel bruges til omstilling til cirkulær økonomi. Hvilke puljer, der er til rådighed afhænger af, hvor I bor, så kontakt os gerne for nærmere oplysninger.

I Regeringens strategi for cirkulær økonomi står følgende :

” Desuden er der som følge af den politiske aftale mellem regeringen, S, DF, RV og SF om fordeling af forskningsreserven i 2018 og finansloven for 2018 i alt afsat knap 1 mia. kr. til forskning, som bl.a. vil kunne bruges inden for cirkulær økonomi. Midlerne er fordelt på nedenstående fonde og programmer:

  • 186 mio. kr. i 2018 inden for temaerne ”Grøn Vækst” og ”Bioressourcer” i regi af Innovationsfonden.
  • 88 mio. kr. i 2018 og ca. 25 mio. kr. årligt i 2019­-20 til Miljøteknologisk Udviklings-­ og Demonstrationsprogram.
  • 180 mio. kr. årligt i 2018­-20 til Grønt Udviklings­- og Demonstra­tionsprogram.
  • 380 mio. kr. i 2018 og ca. 180 mio. kr. årligt i 2019­-21 til Energiteknologisk Udviklings-­ og Demonstrations­program.
  • 31 mio. kr. i 2018 til Markedsmodningsfonden.”

Hvis I vil bruge en rådgiver

Green Moves arbejder inden for alle aspekter af dette felt i et tæt samarbejde med vores kunder. I er specialister på jeres egen virksomhed, vi har specialiseret os på cirkulær økonomi, og har særligt fokus på at engagere mennesker, så I får succes med implementering. Sammen kan vi opnå en synergi, der virkelig kan gøre en forskel for jer.

Benyt ventetiden klogt, så I er parate når de nye muligheder i lovgivningen åbner sig for jer.

18.06.2021Green Moves

Sponseret

Sådan udarbejder du en klimastrategi

31.05.2021Green Moves

Sponseret

Bæredygtighed skal ikke være en strategi i sig selv, for strategien skal hvile på bæredygtighed

17.05.2021Green Moves

Sponseret

Bliver du også mødt af krav om CO2-dokumentation?

29.04.2021Green Moves

Sponseret

Er du i tvivl om der er forretning i at være bæredygtig?

16.04.2021Green Moves

Sponseret

Bæredygtighedsstrategier skal føre jer tættere på de nye markeder

06.04.2021Green Moves

Sponseret

Bæredygtighed er et krav til bestyrelser