Hvad er Verdensmålene egentlig?

Vi dykker ned i Verdensmålenes betydning for bæredygtig udvikling, og hvordan I konkret kan bruge dem ude i virksomhederne.

I 2015 præsenterede FN de 17 Verdensmål. De 17 mål kan anses som den forbedrede efterfølger til the Millenium Development Goals (MDGs), og skal efter målsætningen 'transformere Verden' og opfyldes inden 2030. Det særlige ved Verdensmålene er, at de er udviklet på baggrund af borgerundersøgelsers prioriteringer af forskellige spørgsmål, i samarbejde med politiske eksperter og den private sektor, under ledelse og  facilitering af UN Global Compact.

For første gang i FNs historie, repræsenterer Verdensmålene et forsøg på at etablere en deadline for opfyldelse af idealerne. De 17 Verdensmål kan samtidig anses som et nutidigt forsøg på at konsolidere bæredygtig udvikling til noget konkret og håndgribeligt som både lande, offentlige instutioner og organisationer, virksomheder og individer kan arbejde med. Målene dækker fem tematikker, som klinger bedst sammen på originalsproget; 'People', 'Planet', 'Prosperity', 'Peace' og 'Partnership'.

De 17 Verdensmål har en integreret struktur, hvilket betyder at de enkelte mål er interdependente - "..the means of implementation are universal, indivisible and interlinked”. Løsningen af et mål, kan derfor godt kræve, at man også med arbejder med andre. Man skal derfor også være opmærksom på, at en skyklap-orienteret tilgang kan medføre negative spill-over effekter til andre af Verdensmålene.

169 delmål er knyttet til de 17 mål, med mere konkrete formuleringer til at sikre opfyldelsen af de enkelte mål. For eksempel er et af delmålene til #4 Kvalitetsuddannelse, at der skal ansættes flere lærere i udviklingslandene. Derudover er der tilknyttet 244 indikatorer til at benchmarke de enkelte delmål - disse kan findes her.

Hvad kan I bruge Verdensmålene til?

CSR.dk opridser 5 væsenlige fordele ved at arbejde aktivt med Verdensmålene, som vi kun kan erklære os enige i:

  1. Adgang til nye markeder
  2.  Employee-advocacy i virksomheden - nu med formål
  3. Risk management og øget legitimitet
  4. Optimering af ressourceforbrug og værdiskabelse
  5. Konkurrencefordele

Den private sektors engagement er altafgørende for at vi overhovedet kan opfylde Verdensmålene inden 2030. Det estimeres, at der hvert år skal bruges 3 billioner dollars fra den private sektor,  foruden de mange, mange, billioner dollars fra det offentlige. Set i det lys, repræsenterer opfyldelsen af Verdensmålene dog også adgang til nye markeder, med en estimeret årlig værdi på 12 billioner dollars.

Som vi beskrev i forrige indlæg, er en af de klare fordele ved at arbejde med Verdensmålene, at I henvender jer til omverdenen på et universelt og meget populært sprog, med konkrete eksempler på, hvor Verden kan forbedre sig. Samtidig tiltrækker reelle og troværdige CSR-indsatser, som arbejdet med Verdensmålene, både loyale medarbejdere og bevidste forbrugere.

I forhold til at bidrage til opfyldelsen af Verdensmålene i en dansk kontekst, er de små --og mellemstore virksomheder altafgørende. Disse virksomheder udgør 95% af den private sektor - ethvert skridt mod en bæredygtig indsats har derfor betydning for Danmarks samlede bidrag.

11.08.2020Your Green Vision ApS

Sponseret

FN's 17 Verdensmål i et dansk perspektiv

02.06.2020Your Green Vision ApS

Sponseret

Klimaneutral i 2030? El-bilen og CO2-regnskabet

07.04.2020Your Green Vision ApS

Sponseret

UN Global Compact - Hvad kræver det egentlig at blive medlem?

The Colours of Washing - hvad betyder de for jeres arbejde med CSR

08.03.2020Your Green Vision ApS

Sponseret

02.03.2020Your Green Vision ApS

Sponseret

Potentialet i Millennials

26.02.2020Your Green Vision ApS

Sponseret

Hvad er Verdensmålene egentlig?