Hvad er cirkulær økonomi?

De fleste har efterhånden vænnet sig til snakken om klimaforandringer, bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Cirkulær økonomi er for alvor blevet en del af den politiske dagsorden både herhjemme i Danmark og i udlandet.

Cirkulær økonomi er for alvor blevet en del af den politiske dagsorden både herhjemme i Danmark og i udlandet..

27.10.2020

Sponseret

Refurb

Begrebet ’cirkulær økonomi’ og grøn omstilling peger på løsninger af de mange udfordringer omkring; klimaforandringer, negative miljøpåvirkning og ressourcetab for at nævne nogle få.

I dette blogindlæg kommer vi omkring hvad cirkulær økonomi er, hvorfor en omstilling til cirkulær økonomi er et bedre alternativ, fordelene ved omstillingen til cirkulær økonomi samt dens positive effekt på miljøet.

Hos Refurb arbejder vi med cirkulær økonomi, og vi tror på, at en del af løsningen kan ske gennem genbrug. Elektronisk affald og andet IT-affald er en af de største klimasyndere på verdensplan. Faktisk produceres der på verdensplan årligt ca. 50 millioner ton elektronisk affald – og over 90% af alt elektronik kan faktisk genbruges inden det bliver til affald. Det er her Refurb forsøger at gøre en forskel, hvis fundament er baseret på genbrug og cirkulær økonomi.
 

Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi er en økonomisk model baseret på bæredygtighed. I cirkulær økonomi befinder produkter og materialerne sig i et kontinuerligt kredsløb. Dette betyder at produkter enten kan benyttes flere gange, eller at dens materialer kan anvendes i nye produkter. I bund og grund handler cirkulær økonomi i sin essens om at udnytte naturressourcerne på den bedste måde, og designe produkter så de udvundne råvarer kan bruges igen og igen

Behovet for cirkulær økonomi er opstået på baggrund af klodens begrænsede naturressourcer, der udvindes stadigt hurtigere for at understøtte den globale efterspørgsel og en global vækst i ressourceforbruget.

Cirkulær økonomi står som modsætningen til den lineære økonomi, hvor materialer og råstoffer udvindes til fremstillingen af produkter som vi forbruger. Når produktet har udtjent formålet, smides det ud og ender som affald. Dette er bedre kendt som ’køb-og-smid-væk-kulturen’. Denne proces forlanger, at produkter skal fremstilles billigt og kan bevidst være designet, til at have en begrænset levetid. I sidste ende giver det et stort ressourcetab, ikke kun i Danmark, men også på verdensplan.
 

Hvorfor omstille til cirkulær økonomi?

Den stigende befolkningstilvækst har haft stor indflydelse på efterspørgslen og behovet for råmaterialer til fremstilling af produkter. Når disse smides ud igen efter brug, forårsager det et enormt ressourcetab, hvor produktet i stedet kunne gøre gavn ved genbrug.

Ved at omstille til cirkulær økonomi, giver vi mulighed for at sikre fremtidig adgang til dyrebare ressourcer, som der i den nærmeste fremtid kun bliver færre af og de bliver dyrere at udvinde. For at kunne sikre disse ressourcer, kræves det at både materialer og produkter holdes inde i et kredsløb så længe som muligt. ’Køb-og-smid-væk-kulturen’ er forældet og ikke en langsigtet bæredygtig strategi.

Men cirkulær økonomi er ikke kun til fordel for miljøet. Essensen af cirkulær økonomi handler om at føre forretning på en smartere måde. For at danske virksomheder fortsat kan opretholde konkurrenceevnen, men bidrage til økonomisk vækst i Danmark på en bæredygtig måde, er der fra regeringens side et ønske om at nytænke tankegangen omkring både vores forbrug og produktfremstilling, så vi i Danmark bidrager ved at begrænse vores miljøbelastning. Dette gør både ressourceudnyttelse og en omstilling til cirkulær økonomi til vigtige konkurrenceparametre for virksomheder fremover.

Det er kun en af de mange fordele, som cirkulær økonomi baner vejen for. Fordelene er også:

  • Forøgelse af Dansk BNP og konkurrence.
  • En mindsket belastning på miljøet og klimaet.
  • Job og vækst.
  • Affaldsforebyggelse.
  • Formindskelse af ressourceforbruget.

Yderligere er en omstilling til en mere cirkulær økonomi også et væsentligt og nødvendigt skridt for regeringens plan omkring realiseringen af FN’s 17 verdensmål, og regeringen ser netop på erhvervslivet som en af nøglerne i omstillingen – En radikal ændring kræver en samlet indsats.

For at det kan lykkes, kræver det, at både det offentlige, forbrugere og virksomheder bakker op omkring cirkulær økonomi og udnytter de økonomiske og miljømæssige muligheder.

Flere af FN’s Verdensmål har til formål at påvirke måden vi producerer og forbruger på - FN’s generalforsamling fremhæver netop, at deres Verdensmål kan bidrage til løsningen på disse problemer.
 

Hvilken indflydelse har cirkulær økonomi for klimaet og miljøet?

Menneskeheden er ekspert i at bruge løs af klodens ressourcer. De produkter vi forbruger, og den måde vi forbruger på, har negativ effekt på miljøet og klimaet. Uanset om det handler om din mobiltelefon, dit tøj eller fødevarer, så vil det have en negativ påvirkning på miljøet, hvis det hele bare ryger i affaldsspanden og forbrændes.

Hos Refurb forsøger vi hverken at skabe scenarier om verdens undergang eller sprede frygt. Vi ser naturligvis hvordan affald generelt – og særligt elektronisk affald - skaber problemer for miljøet. Men vi ser også muligheder for handling.

Selvom elektronikaffald udgør ca. 2% af vores affald, stammer hele 70% af giftige affaldsstoffer herfra. Alle giftstofferne ender, som du sikkert selv kan gætte, i miljøet, hvor det gør stor skade. Især taget i betragtning, at der årligt på verdensplan produceres omtrent 50 mio. ton elektronisk affald – og over 90% af det kunne have været genbrugt, hvilket ville minimere behovet for ny produktion og deraf mindre affaldsmængder.

Cirkulær økonomi er en løsning i en verden, med et stigende befolkningstal, et stigende forbrug og øget belastningen på ressourcer, miljø og klima. På et tidspunkt vil ressourcerne være så begrænsede, at det påvirker vores muligheder – for at undgå det scenarie skal der tænkes i nye baner og genbruges til fordel for både miljøet og økonomien. Cirkulær økonomi sikrer både en mere bæredygtig tilgang til klodens ressourcer, miljøet og klimaet, men også de kommende generationer og deres adgang til begrænsede ressourcer.
 

Hvordan arbejder Refurb med cirkulær økonomi?

Den lineære tankegang er en af de ting vi forsøger at vende. Hos Refurb sælger vi brugt kvalitets IT. Hele vores forretningsidé handler om at genbruge og genanvende mest muligt af de ganske imponerende mængder elektronik der ikke længere er i brug. For os drejer genbrug sig ikke om affaldsbehandling, men derimod om at tage et brugt produkt, der lige er blevet til overs og give det nyt liv et andet sted, så det kan tages i brug igen. Dermed undgår vi helt processen med at producere nyt. Det vil sige den andel som svarer til mere end 80% af den CO2, som en computer afgiver i dens livscyklus.

Hos Refurb genbruger vi så meget vi overhovedet kan af alt vores opkøbte IT – Det resterende genanvender vi ved at adskille det i materialetyper og sende det til forarbejdning af nye materialer. Materialer, der kan indgå i ny produktion uden vi skal grave efter det. Hvem ved? Måske det bliver til en computer vi kan købe om et par år, når den første ejer skifter den ud.

Hos Refurb arbejder vi også i praksis med FN’s Verdensmål, som indgår i dagsordenen for bæredygtig udvikling frem til 2030. Vi arbejder særligt med;


Verdensmål nr. 8
“Anstændige jobs og økonomisk vækst” er nr. 8 på listen af FN’s 17 Verdensmål, som Refurb arbejder med. Hos Refurb er der den opfattelse, at alle mennesker er ligeværdige, ligegyldigt ens baggrund, køn, vanskeligheder og andet, der er med til at gøre den enkelte til dem de er. Vi arbejder på at opbygge en rummelig og varieret arbejdsplads, hvor der er plads til alle, som ønsker at yde en indsats - også de der er på arbejdsmarkedet med en anden bagage end de fleste.

Verdensmål nr. 12
Især det 12. verdensmål, “Ansvarligt forbrug og produktion”, bidrages der til ved hjælp af genbrug af IT. Herudover forsøger vi at gøre op med opfattelsen af, at genanvendelse er det samme som genbrug, og at genbrug faktisk handler mere om forbrug end affald. Det er vores ønske at kunne forandre opfattelsen af genbrug, og bidrage til en ændring i vores forbrugsmønster, ved at tilskynde andre virksomheder til at arbejde mere bæredygtig.

Verdensmål nr. 17
“Partnerskaber for handling” handler om styrkelse af partnerskab og samarbejde for bæredygtig udvikling på tværs af virksomheder, organisationer og regeringer. Hos Refurb arbejdes der på at skabe fremgang ved både cirkulær økonomi og socialt ansvar, og fremmelsen af potentialet som findes i IT-branchen.
 

Sådan gør du din hverdag mere bæredygtig

Der er faktisk en del ting du selv kan gøre i din hverdag, som kan være med til at fremme bæredygtighed:

1. Genbrug og genanvendelse
Vi har tidligere i blogindlægget kommet ind omkring genbrug og understreget vigtigheden af det, og her kan du på flere måder gøre en forskel. Vi kommer med to måder du nemt kan koble genbrug og genanvendelse til din hverdag.

Med genanvendelse er affaldssortering et oplagt sted at starte, hvis der selvfølgelig sorteres affald hjemme hos dig, og det er nemmere at inkorporere i din hverdag. I stedet for at smide dit affald ud samlet, kan du ved hjælp af affaldssortering give materialerne en chance til i livet, og hjælpe dem med at blive til nye produkter igen - Dermed undgår vi hele scenariet om at skulle udvinde nye råmaterialer til produkter. Miljøet vil takke dig i længden.

Med genbrug benytter du tingene i samme form igen. Her er tøj et eksempel. Ejer du for meget tøj som du ikke har brugt længe, eller har du tøj som er blevet for småt, så kan andre få glæde af det. Her har du mulighed for at forære det væk til enten til f.eks. nære venner og familien eller genbrugsbutikker. Ved at give tøjet videre til en anden forhindrer du ny produktion af tøj. Derved er du med til at reducere forbruget af ressourcer.

2. Foretag ændringer i dine forbrugsvaner
Et udmærket sted at starte i forhold til dine forbrugsvaner er uden tvivl dine madvaner. Herunder er madspild en af de store syndere. Derudover efterlader den type mad, som du køber også hver deres klimaaftryk.

I Danmark er vi særlig slemme til at smide mad ud - Faktisk smider vi årligt 700.000 ton mad ud. Den mad som ender i skraldespanden, ender selvsagt som spild. De ressourcer som blev brugt til at producere maden, går tabt, og kunne have sparet miljøet brugen af vand, energi og pesticider. Vær konsekvent i forhold til dit forbrug, og undgå madspild ved at købe efter behov og det du har brug for.

Det er også en opfordring at nedsætte dit forbrug i form af kød og mejeriprodukter. Oksekød og lammekød er især kendte som køleskabets store negativer i forhold til klimabelastning, så det er en god idé at starte her for at spise mere klimavenligt. Kylling og fisk er gode alternativer med henblik på kød, og efterlader et væsentligt lavere klimaaftryk sammenlignet med okse- og lammekød.

Forskellen mellem dyrene skyldes den metanudledning, som sker i forbindelse med disse, og som er langt mindre hos fisk og kylling end eksempelvis oksekød. Det er derudover også en opfordring at spise flere grøntsager og frugt, specielt dem der er dyrket lokalt og er i sæson, da disse udsteder et betydeligt mindre klimaaftryk.

3. Giv nyt liv til det gamle
Du kan give nyt liv til det gamle frem for at købe nyt. Hvis du eksempelvis har oplevet din computer eller mobiltelefon begynder at blive langsom, så kan det være du skal have nulstillet eller opgraderet den – dermed forlænger du levetiden og giver din enhed en ny chance, og undgår dermed scenariet, om at skulle købe nyt.

I Danmark alene findes mere end 1,5 mio. computere og 8 mio. smartphones, som ikke er blevet brugt i over et år. De har ikke andre formål end at samle støv i en skuffe, og den gør mindst lige så lidt nytte ved at havne på en losseplads.
Hvis du er en af dem, som ikke benytter dine enheder længere, så giv dem et nyt liv ved f.eks. at sælge dem videre til genbrug. Din computer, mobil eller tablet af fuld af værdifulde ressourcer, som kan tages i brug igen – lad dem ikke gå til spilde.
 

Har du spørgsmål til indlægget?

Har du spørgsmål, kan du sende en mail på info@refurb.dk eller ringe på telefon 7020 3647.

16.06.2022Refurb

Sponseret

Egiss køber danske Refurb og styrker globale virksomheders ansvarlighed.

17.05.2022Refurb

Sponseret

CirkuLÆR med Bygogbyt

19.11.2020Refurb

Sponseret

Giv nyt liv til din computer med en nulstilling

05.11.2020Refurb

Sponseret

5 tips til at gøre din computer hurtigere

27.10.2020Refurb

Sponseret

Hvad er cirkulær økonomi?

22.10.2020Refurb

Sponseret

Hvad er forskellen på genbrug og genanvendelse?