Gratis webinar: Klimakrav i byggeriet er nu en realitet – hvad betyder det for dig?

Webinar om nye klimakrav i byggeriet sætter fokus på vigtigheden af samarbejde og vidensdeling. Mød et panel bestående af eksperter fra forskellige dele af byggeriets værdikæde.

Webinar om nye klimakrav i byggeriet sætter fokus på vigtigheden af samarbejde og vidensdeling. .

Samtidig med at nytåret blev skudt ind, blev de nye klimakrav i BR18 skudt i gang, og bygherrer skal nu dokumentere klimaaftrykket for nye bygninger. Men hvad indebærer det konkret for de involverede i byggeriet, og hvem har ansvaret for korrekt data? Det vil et webinar den 25. januar kl. 10 med et panel bestående af eksperter fra byggeriets værdikæde forsøge at afklare.

Den danske byggebranche trådte nytårsnat ind i en ny æra med indførelsen af nye klimakrav i bygningsreglementet. Selv om branchen i længere tid har vidst, at dette var på vej, så er det først nu, at den reelle implementeringsfase med beregninger, dokumentation og CO2-lofter starter for materialeproducenter, bygherrer, entreprenører og rådgivere. Det betyder en stejl læringskurve, hvor der vil være et stort behov for et åbent samarbejde aktørerne imellem, hvor man tør dele sine erfaringer og udfordringer på godt og ondt.

Som et første initiativ til denne vidensdeling inviterer ROCKWOOL til webinar, hvor fokus netop vil være på, hvad de nye krav konkret betyder for byggeprocessen, materialevalget og branchen. I panelet sidder Magnus Smith, bæredygtighedsingeniør hos arkitekt- og ingeniørvirksomheden SWECO, Poul-Erik Olsen, bæredygtighedschef hos entreprenørvirksomheden CG Jensen og Christian Kofod, bæredygtighedschef hos materialeproducenten ROCKWOOL Nordics. Så der er rig mulighed for at tage udgangspunkt i konkrete eksempler.

Vidensdeling og afklaring af roller og ansvar
Netop det faktum, at der er tale om paneldeltagere fra hver deres del af byggeriets værdikæde har været en målsætning for ROCKWOOL, der står bag arrangementet.

- Selvom det ifølge loven er bygherre, der har ansvaret for opfyldelsen af de nye klimakrav, så kommer stort set alle parter i en byggeproces til at skulle levere data – og dermed være garant for dem. Det får betydning for alle i byggebranchen, forklarer Christian Kofod, bæredygtighedschef hos ROCKWOOL Nordics, og fortsætter:

- De nye klimakrav udgør en helt ny virkelighed, og alle i branchen skal tilegne sig ny viden og afklare ansvar og rollefordeling. Jeg er overbevist om, at vejen frem er, at vi taler åbent om de udfordringer, vi møder og deler erfaringer, så vi i fællesskab mindsker byggesektorens klimaaftryk. Derfor inviterer vi til dialog med synspunkter fra flere aktører i branchen.

Det gratis webinar bliver afholdt den 25. januar kl. 10, og man kan tilmelde sig her

Faktaboks:
Bygningsreglementets nye klimakrav:

  • De endelige bestemmelser om klimakrav til nybyggeri trådte i kraft i Bygningsreglementet 1. januar 2023.
  • For nybyggeri skal bygherre dokumentere bygningens samlede CO2-aftryk med en klimaberegning for at opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen.
  • For nybyggeri over 1.000 m2 indføres en øvre grænseværdi for CO2-udledning på 12,0 kg CO2-eq pr. m2 pr. år.
  • Fra 2025 vil der i Bygningsreglementet blive indført en grænseværdi for alt nybyggeri uanset størrelse, så længe det er omfattet af energirammen.

20.06.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

"Designed to grow" – Grodan lancerer nyt brandinginitiativ

19.06.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

Endnu et skridt på den cirkulære rejse: Engangspallerne bliver genbrugt igen og igen

07.06.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

Ny digital assistent effektiviserer vejen til certificering

22.05.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

Erfaren profil skal sælge ROCKWOOL stenuldsisolering til forhandlerne i Midt- og Nordjylland

13.03.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

9 % lettere: Isoleringsmateriale har været på skrump op til byggerimessen

06.02.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

Webinar blotter bred bekymring over fremtidig mangel på kloge klimahoveder