"Designed to grow" – Grodan lancerer nyt brandinginitiativ

Nyt initiativ fra Grodan, en del af ROCKWOOL-gruppen, fokuserer på jordløs dyrkning som middel til at brødføde verdens voksende befolkning: Fokus bør skifte fra regulering af metoden til regulering af produktionens klima- og miljøpåvirkning.

Grodan, som er en del af ROCKWOOL-koncernen, er verdens førende leverandør af vækstmedieløsninger af stenuld til professionelle væksthusproducenter. Metoden ”Controlled Environment Agriculture” (CEA) er udviklet til dyrkning af fødevarer og medicinske afgrøder på en måde, som er mere ressourceeffektiv end med konventionel jordbaseret dyrkning. Det gør det muligt at opnå højere udbytter med mindre vand, mindre arealer, mindre gødning og færre (eller ingen) kemiske pesticider.

Hvorfor er det vigtigt? Fordi den globale befolkning vokser, mens naturressourcerne svinder ind. Verden rundede et befolkningstal på 8 milliarder i slutningen af 2022, som i de næste 30 år vil stige med yderligere 2 milliarder. Heraf vil mange være bosat i storbyer. Det betyder, at vi bliver nødt til at producere 50 % flere fødevarer end i 2012 for at kunne brødføde verdens befolkning.

Samtidig nedbrydes jorden, mellem 10 og 100 gange hurtigere end den dannes, og et pres på vandressourcerne, forårsaget af klimaforandringer, truer produktiviteten af det konventionelle jordbaserede landbrug i mange dele af verden. Controlled Environment Agriculture er nøglen til at forsyne bybefolkningen og andre befolkninger med friske, sunde fødevarer i fremtiden.

ROCKWOOLs Chief Marketing Officer, Mirella Vitale, udtaler: "Grodans jordløse dyrkningsmedie og digitale services er baseret på videnskab og muliggør forudsigelig afgrødeproduktion året rundt – når som helst og hvor som helst – med udbytter, der er op til 40 % større end med jordbaserede metoder. Samtidig bruges der mindre arealer, mindre vand, mindre gødning og færre pesticider end i konventionelt landbrug. Vi vil altså kunne brødføde og behandle en voksende befolkning og samtidig mindske presset på landbrugsarealer og andre ressourcer. Man kan i bedste forstand sige, at "less is more", når det handler om at fremtidssikre afgrødeproduktionen.”

Administrerende direktør for Grodan, Hub Janssen, tilføjer: "Sammen med vores datadrevne digitale systemer til løbende overvågning af afgrødernes sundhed og dyrkningsbehov gør Grodans stenuldssubstrater det muligt for professionelle producenter at styre afgrødedyrkningen effektivt – med op til 10 eller flere vækstcyklusser om året. Stenuldssubstraterne kan desuden genanvendes, når deres kapacitet er opbrugt. Dette er kort fortalt essensen af Grodans nye brandinginitiativ, "Designed to grow".  

Lovgivningsmæssigt fokusskift

En anden vigtig problemstilling er, at de nuværende lovbestemmelser næsten udelukkende fokuserer på produktionsmetoder. Dette er vigtigt, men i stigende grad utilstrækkeligt, i takt med at efterspørgslen på afgrødeproduktion vokser, og de forhåndenværende ressourcer svinder ind. For at rette op på denne ubalance mener ROCKWOOL og Grodan, at der bør ske et skifte i det lovgivningsmæssige fokus, væk fra produktionsmetoderne og over til afgrødeproduktionens bredere indvirkning – herunder indvirkningen på andre ressourcer, landbrugsarealer, vand og biodiversitet, samt afgrødeproduktionens cirkularitet.

Vil du vide mere om Grodans brandpositionering, herunder se en ny video, så besøg www.grodan.com/designedtogrow

Om Grodans engagement i Controlled Environment Agriculture:

  • Som led i ambitionen om at promovere Controlled Environment Agriculture (CEA) er Grodan for nylig blevet medlem af FarmTech Society og CEA Alliance i USA.
  • Læs mere om Grodan her: www.grodan.com
  • Hvis der ønskes yderligere oplysninger om denne pressemeddelelse, kan der rettes henvendelse til André van Wageningen, Head of Public Affairs hos Grodan, andre.van.wageningen@grodan.com, +31 620534621.

20.06.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

"Designed to grow" – Grodan lancerer nyt brandinginitiativ

19.06.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

Endnu et skridt på den cirkulære rejse: Engangspallerne bliver genbrugt igen og igen

07.06.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

Ny digital assistent effektiviserer vejen til certificering

22.05.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

Erfaren profil skal sælge ROCKWOOL stenuldsisolering til forhandlerne i Midt- og Nordjylland

13.03.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

9 % lettere: Isoleringsmateriale har været på skrump op til byggerimessen

06.02.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

Webinar blotter bred bekymring over fremtidig mangel på kloge klimahoveder