Grøn logistik kræver data og tætte værdikædealliancer

Som CEO hos Greenway Logistics arbejder Frank Buchmann til dagligt med grønne logistikløsninger, der skal hjælpe virksomheder med både at spare penge og reducere deres CO2-aftryk. Læs om hvordan de gør det i praksis, og få Franks gode råd.

Frank Buchmann har taget SBCM-uddannelsen for at supplere sin mangeårige erfaring med salg og logistik.

Det er vist ikke en underdrivelse at sige, at salg og logistik ligger i blodet hos Frank Buchmann.

For gennem de sidste 20 år, har Frank Buchmann arbejdet med lige præcis disse to discipliner i virksomheder som Bring, DHL Express, UPS, Dantransport (i dag DSV), og de sidste fem år som CEO for den danske afdeling af den internationale logistikvirksomhed, Greenway Logistics.

Som firmanavnet indikerer, er den grønne agenda allerede et naturligt fokus hos Greenway Logistics, som udover at løse klassiske logistikopgaver, også har specialiseret sig i bl.a. CO2-reducerende transportkoncepter inden for særligt mode- og livsstilsbranchen.
 

DET GRØNNE FORANDRINGSPRES

Med sin kommercielle sans har Frank Buchmann altid haft øje for nye forretningsmuligheder, og er drevet af at udvikle effektive løsninger, der skaber værdi for kunderne.

I en verden under stærk påvirkning af klimakrisen betyder dette, at både ansvarlighed og bæredygtighed skal indtænkes i forretningen.

Derfor blev det i 2022 tid til at føje bæredygtig forretningsudvikling til CVet - og til dette valgte Frank den praktiske uddannelse med certificering, Sustainable Business Change Manager.

- Tekstilindustriens forsyningskæde strækker sig over hele kloden, hvilket resulterer i et logistisk fodaftryk med en meget høj grad af CO-udledning. Den voksende bevidsthed hos forbrugere, regeringer og NGO'er betyder, at flere virksomheder både er villige og motiverede til at gøre det bedre. Derudover betyder fremtidige kulstofafgifter, at det er særligt vigtigt for enhver virksomhed at kunne både kortlægge, forbedre og reducere sit nuværende fodaftryk, forklarer Frank Buchmann og uddyber:

Med den udvikling der er i gang lige nu, var det vigtigt for mig at finde en uddannelse, som både kunne give mig et fagligt sprog sammen med konkret viden og værktøjer, så jeg kan udvikle og sælge nye forretningskoncepter i Greenway Logistics.
 

CO2-REDUCERENDE TRANSPORT KONCEPTER

I de senere år er Greenway Logistics begyndt at udvikle, teste og implementere flere nye bæredygtighedstiltag, der skal hjælpe særligt virksomheder i mode- og livstilsindustrien med at opnå besparelser på både omkostninger og Co2.

For eksempel koncepter indenfor sample konsolidering eller bundtning af transport og logistik for virksomheder der sender til og fra de samme destinationer.

Sidstnævnte betyder i praksis, at der fx ikke er seks lastbiler der skal stoppe hos forhandleren med hver sin pakke, men kun én lastbil der leverer alle seks pakker.
 

CO2 IMPROVE

Den seneste innovation fra Greenway Logistics er monitoreringsværktøjet CO2 Improve. Det hjælper virksomheder med at få et overblik over deres CO2-aftryk i transportkæden og med at afdække muligheder for at optimere på deres gods- og varetransport.

Med andre ord kan det bruges til at indsamle og dokumentere virksomheders CO2-aftryk – helt fra fåreavler til forbruger. Det kan også bruges til at få udarbejdet en baseline, og med afsæt i den en CO2 reduktionsplan.

Værktøjets beregninger er baseret på den internationale standard for emissionsberegning, GLEC Framework, og er godkendt af verdens førende forbund for beklædningsproducenter, The International Apparel Federation (IAF).

- Vi har fået rigtig positiv feedback på vores CO2 Improve-værktøj. Dels fordi det hjælper virksomhederne med at skabe en baselinje, som de kan indarbejde i deres CSR-strategi for bæredygtighed, og dels fordi de med vores beregningsmetode kan tage data ind fra alle transportører i ét samlet værktøj. Det giver dem sikkerhed for, at dokumentation er i orden, og at de ikke greenwasher, fortæller Frank Buchmann.
 

ET NYT SPROG OG FORRETNINGSFORSTÅELSE

Hvis man spørger Frank Buchmann, hvad han har taget med sig fra sin certificering som Sustainable Business Change Manager (SBCM), er det først og fremmest, at bæredygtighed er en forretningsagenda, som kræver både et nyt sprog og en ny forretningsforståelse.

- Min egen forståelse og brede erfaring i logistikbranchen hjælper på forståelsen af omfanget af Scope 3 i logistikken. Men jeg har måttet sande, at Co2-aftryk i logistikken bliver betragtet som en omkostning af de fleste virksomheder, og ikke som en del af deres udvikling for at være forkanten med kommende krav fra myndigheder og kunder. For mig har det derfor været vigtigt at investere tid i at få endnu mere indsigt i lovkrav og strategi på dette område. Så vi kan arbejde endnu mere målrettet mod at få beslutningstagere til også at se forretningsgevinsterne, uddyber Frank Buchmann.

Af samme årsag tilbyder Greenway Logistics nu også workshops, hvor både ledelse og medarbejdere arbejder med konkret læring og bliver klædt på til fremtidens udfordringer med bl.a. Co2-afgifter.
 

ALLIANCER ER AFGØRENDE

Et andet takeaway, som Frank Buchmann tager med sig fra SBCM-uddannelsen, er at bæredygtig business er en meget kompleks agenda, og at der sjældent findes nogle ”one-size-fits-all” løsninger, og at alliancer derfor er en vigtig – hvis ikke afgørende – nøgle til bæredygtige forretningsløsninger.

Det er blandt andet derfor, at Greenway Logistics arbejder i tæt samarbejde med bl.a. en række brancheforeninger som Dansk Mode & Textil, SportsBranchen og JOD.

Brancheforeningernes medlemmer får mulighed for at få gratis rådgivning fra Greenways specialister inden for alt lige fra import af varer fra fjernøsten og outsourcing af lageraktiviteter til omkostningsanalyser samt indhentning af Co2-relateret transportdata. Omvendt får Greenway Logistics indblik i både dataproblemstillinger og kundebehov.

- De virksomheder som pt. ikke arbejder med den grønne omstilling og som har svært ved at levere data, vil få en stor udfordring fremadrettet for at forblive relevante samarbejdspartnere. Derudover skal kunderne og transportørerne også med ind i loopet, når virksomhederne skal reducere CO2-aftryk fra deres transport- og logistikflow. Virksomheder har brug for et samarbejde, som er med til at udvikle og efterspørge mere bæredygtig levering, pakning med mere, vurderer Frank Buchmann, og sætter ord på hvad det er for en ambition der ligger bagved alle Greenways tiltag:

- Det ultimative mål er at forbedre den globale mode-, sports- og livsstilsindustri, når det kommer til reduktion af CO-udledning gennem logistik. Det handler om at forbedre sig og at innovere i stedet for at kompensere.
 

FRANKS 3 GODE RÅD TIL GRØN(NERE) LOGISTIK

1. Start nu – en grønnere supply chain kræver omstilling af ens værdikæde og tager tid.

2. Kommuniker kun tiltag og elementer i jeres CSR-indsats, som I har verificeret og akkrediteret dokumentation for – så I undgår greenashing.

3. Tal med jeres transportør – stil krav og gør dem til samarbejdspartnere, så I kan finde løsninger til fælles gavn.
 

Læs mere om Greenway Logistics
Læs mere om CO2 Improve-værktøjet
 

Sustainable Business Change Manager er en praktisk uddannelse med certificering for specialister, ledere og rådgivere, der ønsker viden og værktøjer til at sammenkoble forretning med bæredygtighed og forandringsledelse.

Læs mere på www.sustainablebusinesschangemanager.dk

13.09.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Ny virksomhed matcher virksomheder med erfarne bæredygtighedskonsulenter

07.06.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

6 veje til det bæredygtige forbrugerhjerte

31.05.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Uddannelse med certificering i Sustainable Business & Change Management

31.05.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Min ESG læringsrejse

11.04.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Min ESG-rejse fra A-Z

24.01.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Grøn logistik kræver data og tætte værdikædealliancer