Grøn omstilling og cirkulær økonomi skaber nye jobmuligheder

I mange brancher løser faglærte en række opgaver, der sagtens kunne løses af ufaglærte uden mange linjer på CV’et. Specielt inden for den grønne omstilling og den cirkulære økonomi findes der lige nu en del jobåbninger for ufaglærte. Men opgaverne finder ikke selv vej til denne gruppe. Det kræver, at virksomhederne genovervejer deres opgaveopløsning.

28.03.2022

Sponseret

CABI

Danmark er et grønt foregangsland. I løbet af de seneste ti år har vi skabt milliardindustrier her hjemme inden for fremstilling af grønne anlæg til miljøvenlig udnyttelse af fx sol-, vind- og jord-energi. Vi er også et samfund, hvor den cirkulære økonomi spiller en stadig større rolle. Private husholdninger og landets virksomheder har nemlig gjort op med ”brug-og-smid-væk”-konceptet og taget genbrug og genanvendelse til sig i stor stil.

Udviklingen mod et grønnere og mere bæredygtigt samfund er med til at skabe bugnende ordrebøger i flere brancher. Bagsiden af medaljen er, at mange af landets ”grønne” virksomheder slet ikke kan skaffe den nødvendige arbejdskraft og derfor må takke nej til opgaver. Ifølge konsulent i videnshuset Cabi Jakob Nørgaard Bentsen er arbejdsgiverne derfor tvunget til at tænke alternativt i rekrutteringsøjemed.

”Manglen på arbejdskraft betyder, at virksomhederne er nødt til at se på deres arbejdsstyrke med andre øjne. Når de fremover skal rekruttere, kan de med fordel tænke på de reelle opgaver, og hvordan de løses, frem for i faglærte stillinger,” siger han og uddyber:

”Hver dag løser elektrikeren, VVS’eren, smeden eller ingeniøren forskellige opgaver inden for den grønne omstilling, som en ufaglært efter kort tids oplæring sagtens kunne varetage. Så øvelsen er egentlig at få konkretiseret, hvilke opgaver der er tale om, og så få dem fjernet fra den faglærtes bord. På den måde får den faglærte frigivet værdifuld tid til de kerneopgaver, som rent faktisk kræver et svendebrev.”

Værktøj: Find opgaverne i din virksomhed

Cabi har udviklet et gratis værktøj, som I kan bruge til at få overblik over opgaver i jeres virksomhed. Når I har overblikket, bliver det muligt at ansætte folk i småjobs på fx 5-10 timer og få frigjort ressourcer hos jeres øvrige medarbejdere.

Du finder værktøjet her

Se på opgaverne
Hvis virksomhederne skal lykkes med den øvelse, kræver det et tilbundsgående eftersyn af de enkelte delelementer af den faglærtes arbejdsdag. Jakob Nørgaard Bentsen vurderer, at der på mange arbejdspladser inden for den grønne omstilling let kan findes opgaver, som efter kort tids oplæring kan overdrages til en ufaglært.

”Selvom alle lige nu taler om den store mangel på ledige hænder, er der fortsat en ret stor gruppe af personer, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Der er tale om mennesker, der ønsker sig et arbejde, men som kan have brug for de rette opgaver eller støtte og vejledning for at lykkes,” siger Jakob Nørgaard Bentsen.

I denne gruppe findes bl.a. de mange ledige unge, der endnu ikke har meget på deres cv.

”For en del af dem vil en ufaglært ansættelse også være det, der på sigt giver dem mod på at give sig i kast med yderligere opkvalificering eller uddannelse.”

Jakob Nørgaard Bentsen opfordrer til, at uddannelsessystemet i samspil med landets virksomheder fortsat har fokus på at skabe flere korte opkvalificeringsforløb, fx i AMU-regi. På den måde kan ledige samt unge og andre, der gennem ufaglært arbejde har fået smag for et bestemt fag, hurtigt komme i spil til jobs, der kræver særlige faglige kompetencer eller certifikater.

”Et eksempel på et opkvalificeringsforløb er lynuddannelsen som fibertekniker. Her får du med fem ugers skolegang og fire ugers praktik certifikat til at kunne splejse fiberbånd - en opgave, der tidligere ellers har været forbeholdt faglærte elektrikere.”

Casesamling: Cirkulær økonomi og arbejde til flere

Få inspiration til at kombinere cirkulære forretningsmodeller med jobskabelse.

Læs, hvordan ARGO, Buddha Bikes, Gamle Mursten, Grundfos og Holmris B8 helt konkret arbejder med cirkulære forretningsmodeller, samtidig med at de skaber job til psykisk sårbare unge, tidligere kriminelle og andre, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Download casesamlingen her

Cirkulær økonomi skaber også nye arbejdspladser
I disse år opstår der nye jobåbninger og opgaver i relation til mange andre aspekter af den grønne omstilling. Et stigende globalt fokus på bæredygtig produktion er også med til at skabe virksomheder, der arbejder med genbrug og genanvendelse af restprodukter af træ, metal, plast eller byggematerialer.

De forskellige cirkulære forretningsmodeller hjælpes på vej af, at godt 60 % af alle danske virksomheder i dag har politikker om at reducere brugen af materialer og affaldsmængder. Mange af de jobfunktioner, der knytter sig til den cirkulære økonomi, passer godt til mange af de mennesker, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

”Registrering, sortering, rensning, klargøring og kvalitetssikring af restprodukter kræver sjældent specifikke faglige kompetencer. Så virksomheder inden for den cirkulære økonomi kan med fordel finde medarbejdere i nogle af de grupper, der ellers er længst væk fra arbejdsmarkedet,” mener Jakob Nørgaard Bentsen. 

Samarbejd med socialøkonomiske virksomheder
Hvis en virksomhed er på udkig efter ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, vil der ofte være hjælp at hente i det lokale jobcenter.

En anden mulighed er at indgå et partnerskab med en af de efterhånden ganske mange socialøkonomiske virksomheder, der har specialiseret sig med udgangspunkt i en cirkulær forretningsmodel.

”Hvis din virksomhed skal have indsamlet og afhentet overskudspap eller ryddet op og fjernet affald på byggepladsen, er der sikkert en socialøkonomisk virksomhed i nærområdet, der kan løse opgaven. Og ved at entrere med dem er jeres virksomhed både med til at sætte bæredygtighed på dagsordenen og skabe plads på arbejdsmarkedet til personer fra kanten.”

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi 2022

Hvad er status på cirkulær økonomi i Danmark i 2022? Hvad kan vi fejre, hvad skal vi ægre os over og hvor skal vi virkelig se at komme i gang? Eksperter og praktikere byder ind med erfaringer, holdninger og eksempler. 

22.09.2023CABI

Sponseret

ESG-dokumentation: Hvad pokker gør jeg lige?

13.09.2023CABI

Sponseret

Her er vinderne af CSR People Prize 2023

05.07.2023CABI

Sponseret

Nominerede til CSR People Prize 2023: Seks frontløber virksomheder, der gør en forskel for arbejdsmarkedets mest udsatte

16.06.2023CABI

Sponseret

8 sociale nøgletal, der styrker din ESG-score i dag

16.06.2023CABI

Sponseret

Scor højt på socialt ansvar – og få en konkurrencefordel

Virksomheder kan allerede nu score højt på S’et i ESG

12.06.2023CABI

Sponseret