Grøn bilvask hos Mercedes-Benz CPH

Mercedes-Benz CPH har suppleret sortimentet af lav-emissionsbiler biler med bæredygtige vaskehaller.

På værkstedernes vaskehaller er der blevet installeret nye biologiske rense- og recirkuleringsanlæg, som har reduceret vandforbruget med 92%. Dette mindsker ikke blot belastningen af grundvandsressourcerne samt belastningen på kommunale kloakker og renseanlæg. Forureningen af landbrugsjord, hav og åer er også blevet kraftigt reduceret, idet der ledes langt færre tungmetaller og ftalater ud med spildevand og slam.
 
En enkelt bilvask bruger nu kun 14 liter vand mod 177 liter i en vaskehal med traditionel olieudskiller.
 
”Grøn service er et lige så vigtigt element for bilbranchens klima- og miljømæssige ansvarlighed som grønne produkter, og da det samtidig giver mening forretningsmæssigt, vil vi helt klart anbefale andre at gøre det samme” siger Administrerende Direktør for Mercedes-Benz CPH, Carsten Abel.
 
Under messen Energy Europe udstiller Mercedes-Benz både en el-bil, el-varevogn, hybridbil og en el-cykel på stand C4-010P. De grønne vaskehaller kan findes i Mercedes-Benz CPH’s afdelinger i Herlev og Hørsholm.
 

15.05.2013Mercedes-Benz CPH A/S

Sponseret

Grøn bilvask hos Mercedes-Benz CPH