FSC Designrejse 2017: Skovlandbrug med fokus på kakao og bæredygtig skovdrift

Vinderen af FSC Design Award 2017, Rikke Palmerston, er vendt hjem fra sin FSC Designrejse til Honduras. En rejse, hvor Rikke er kommet helt tæt på lokalbefolkningen og deres arbejde for at sikre bæredygtig skovdrift ved hjælp af skovlandbrug.

For 11. år i træk sendte FSC Danmark vinderen af FSC Design Award på en rejse til en FSC-certificeret skov et sted i verden. Formålet er at vise, hvordan FSC gør en forskel for skov, dyr og mennesker, samt hvordan skovlandbrug og valget af bæredygtigt træ har stor en indflydelse på skoven og dens indbyggere.
I samarbejde med et lokalt værksted lavede Rikke en FSC-certificeret honduransk version af sit vinderdesign i lokale træarter.

Rejsen bød derudover på et besøg ved et kvindeoperativ, der dyrker og forarbejder kakao i udkanten af Pico Bonito Nationalpark. Kakaoen dyrkes i sammenhæng med skoven, både for ikke at udpine jorden, men også for at bruge kakaoplanterne som bufferzone for den unikke regnskov inde bagved. Samtidig skaber kakaoplanterne en bæredygtig økonomi – i modsætning til aktiviteter, der har med skovrydning at gøre.


På dette års designrejse til Honduras fik Rikke følgeskab af repræsentanter fra FSC Danmark og Verdens Skove.

Beretning fra FSC-skoven
Skovlandbrug er en del af Verdens Skoves aktiviteter omkring bæredygtig skovforvaltning. Sammen med deres partner ASOPROPIB (Asociación de Productores de Pico Bonito) - organisationen kakaoproducenterne er organiseret under - arbejder de på at udvikle kakaoproduktionen omkring La Ceiba.


Fokus ligger i optræningen af bønderne, samt støtte til produktionens opstart. Set ud fra et skovperspektiv handler det om at sikre lokalbefolkningen alternative indtægtskilder og bedst mulig udnyttelse af den jord, de allerede dyrker. Dermed bliver de mindre afhængige af indtægter fra tømmer, ligesom behovet for at inddrage ny skov til landbrugsjord begrænses.

Kakao har den egenskab, at den kan gro under en højere bevoksning og kan derfor dyrkes i noget, der minder om en skovstruktur sammen med andre afgrøder. Det giver bønderne mulighed for på ét areal at dyrke både kakao, mango, avocado, bananer med mere og ikke mindst større skyggetræer, der med tiden kan bruges til tømmer. Bønderne kan hermed se fordelene i at sprede sig ud over flere afgrøder. Kakaoen er det primære, og tiltænkt kommerciel brug, mens de andre afgrøder typisk bruges i husholdningen eller til det lokale marked.

Samarbejdet mellem Verdens Skove og ASOPROPIB
Projektet er indledt med organisering af bønderne, så deres samlede produktion kan bære et kooperativ med det formål at sælge til et større marked. ASOPROPIB har på blot halvandet år fordoblet sit medlemstal til mere end 100 producenter, hvilket betyder, at langt flere bønder nu får gavn af produktionen. Jakob Ryding, Teknisk Rådgiver ved Verdens Skove, fortæller:

“Tidligere solgte de al kakaoen som samme (laveste) kvalitet, hvorimod de nu er blevet dygtigere til at sortere kakaoen efter kvalitet og lave en professionel forarbejdning - til og med tørring af kakaoen. Det betyder, at de sidste år solgte 80% af den tørrede kakao som kvalitet 'A', hvilket giver større indtægt til medlemmerne.”

Jakob fortsætter:
“Det har været vigtigt at få styr på tørringsprocessen, som tidligere led under, at den største høstperiode falder sammen med regntiden, hvilket giver problemer med tørring i solen. Verdens Skove har støttet indkøbet af en tørremaskine, som gør det muligt at sikre en god og ensartet tørring - selv i regntiden.”

Organiseringen af bønderne har skabt mulighed for skoling af familierne, hvor alle tager del i arbejdet. De bønder, der tidligere har arbejdet med kakao og allerede har opbygget deres arealer, fungerer i samarbejde med projektpersonalet som mentorer for de nye. De ældre kakaoarealer kan hermed bruges som ramme for workshops.
Endvidere er der udviklet planteskoler, hvor Verdens Skoves projekt blandt andet har medfinansieret udstyr og materialer til nye planter. Arbejdet varetages af de mere erfarne kakaobønder, der sikrer, at alle familierne i netværket får gavn af planterne.

Arbejdet bag kakaoproduktionen
Selve arbejdet med kakao inkluderer podning på etablerede træer fra ønskede moderplanter og bestøvning af kakaoblomster samt tilpasning af vegetationen, så planterne får den rette mængde sol. Alt afskåret plantemateriale og affald fra frugter genbruges som organisk gødning på områderne og medvirker til en frugtbar jord.  

Ikke alle producenter har på nuværende tidspunkt en økologisk produktion, men flere begynder, da markedet oftere kræver økologi som adgangskrav. Ved økologisk produktion er der ingen brug af pesticider, hvilket betyder, at bønderne skal være opmærksomme på kakaofrugternes udvikling, hvor svampesygdomme kan være en begrænsende faktor. Svampesygdomme betyder nødvendigvis ikke, at kakaoen ikke kan bruges, men det har stor betydning for kvaliteten. Derfor plukkes de inficerede frugter, inden svampen ødelægger kernerne. Når kakaoen er høstet fermenteres den, inden den sælges til videre forarbejdning.

Besøg rejsebloggen her og se mere fra Honduras

02.03.2023FSC Danmark

Sponseret

FSC Danmarks årsdag og generalforsamling 2023

28.11.2022FSC Danmark

Sponseret

Åben høring om FSC’s standard for controlled wood-certificering og den tilhørende nationale risikovurdering

10.06.2022FSC Danmark

Sponseret

FSC giver 10 anbefalinger til at forbedre EU-initiativ for skovrydningsfrie produkter

08.06.2022FSC Danmark

Sponseret

Danmarks første FSC-certificerede offentlige byggeprojekt er nu indviet

22.03.2022FSC Danmark

Sponseret

Jysk kommune bliver den første af sin slags med FSC®-certifikat

07.12.2021FSC Danmark

Sponseret

Vi skal stille flere krav til vores forbrug. Men vi har brug for hjælp!