Fremtidens CSR-rapportering

Dokumentation af en virksomheds samfundsansvar er og bliver et konkurrenceparameter. I takt med at der kommer flere krav til rapportering om fx socialt ansvar for de største virksomheder, stiger behovet for at kunne dokumentere virksomhedens adfærd. Det gælder alle virksomheder i en værdikæde.

15.06.2022

Sponseret

CABI

Dokumentation for en virksomheds samfundsansvar er relevant i alle brancher og for alle virksomheder – uanset størrelse.

De seneste år er kendetegnet ved stigende krav fra medarbejdere, kunder og investorer om at udvise og dokumentere social bæredygtighed.

Når det handler om data og dokumentation, er socialt ansvar for medarbejdere et nærliggende sted at starte for de fleste virksomheder. Dokumentation vedrører nemlig alle de aktiviteter, politikker og målinger, I som virksomhed har igangsat, når det gælder fastholdelse og forebyggelse samt rekruttering og inklusion.

Med Cabis guide til CSR-rapportering og to enkle beregnere får din virksomhed nemmere ved at imødekomme krav fra kunder - private som offentlige – der bl.a. stiller krav for selv at kunne leve op til:

 • FN’s Verdensmål, bæredygtighed og den grønne agenda
 • Investorers krav
 • Compliancekrav og overholdelse af krav til fx årsrapport.

”CSR-rapportering er mere end registrering. Det er en tilgang til det at drive forretning, som giver værdi”

Annette Juul Jensen, seniorkonsulent og Cabis ekspert på CSR-rapportering

Guiden og de to beregnere er gratis at benytte for virksomheder og kan tilgås gratis på cabiweb.dk.

Lovkrav for store virksomheder - en rigtig god idé for mindre virksomheder
Rapportering om virksomhedens sociale forhold og medarbejderforhold er en del af CSR-rapporteringen, og det kan blive en brugbar måde ift. øgede krav til dokumentation.

For store virksomheder er det et lovkrav at supplere deres ledelsesberetning med en ikkefinansiel redegørelse for samfundsansvar. Kravene betyder, at virksomhederne skal redegøre for deres politikker for samfundsansvar på fire områder, hvoraf et af områderne er sociale forhold og medarbejderforhold.

Behovet for dokumentation af samfundsansvar kan forplante sig ned gennem hele værdikæden. Som mindre virksomhed kan I derfor få en konkurrencemæssig fordel som leverandør til store virksomheder, hvis I også kan dokumentere jeres indsats.

Dokumentationen af de sociale forhold og personaleforhold vedrører aktiviteter, politikker og målinger, som I arbejder med, når det handler om:

Guide til jeres CSR-rapportering

Cabis guide giver jer tips og inspiration til at rapportere om jeres politikker for sociale forhold og medarbejderansvar i henhold til de gældende regler og som en del af den samlede CSR-rapportering.

Find guiden

 • At fastholde medarbejdere, der fx bliver langtidssyge
 • At forebygge mistrivsel og sikre et godt arbejdsmiljø

Hvordan I rekrutterer, hvordan I sikrer en mangfoldig organisation, og hvordan I inkluderer nye profiler.

Cabis guide til CSR-rapportering er enkel at følge. I vil stå med fakta, beskrivelser og data om jeres adfærd, når det handler om

 • Hvordan I omsætter politik til handling. I kan fx oplyse om, hvor mange medarbejdere virksomheden har ansat på særlige vilkår (fx fleksjob, førtidspension, sociale kapitler, løntilskud, virksomhedspraktik eller ansatte med personlig assistance eller brug af andre handicapkompenserende ordninger. 
 • Risici, hvor I skal angive, om der er forhold i jeres forretningsstrategi, som medfører væsentlige risici for udsatte medarbejdere som fx mennesker med handicap eller nedsat arbejdsevne mv.
 • De ikke-finansielle KPI’er som fx sygefravær, diversitet, kompetenceudvikling og trivsel.

Slutteligt vurderer og beskriver I de resultater, I har opnået i jeres arbejde med sociale forhold og medarbejderansvar inden for et år. Oplys også gerne, hvilke målsætninger I har for det kommende år.

To værktøjer til din rapportering

Benchmarkmodellen
Brug Benchmarkmodellen til at måle, hvor god jeres virksomhed er til tage socialt ansvar ved at fastholde og inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og sammenlign med andre virksomheder.

Modellen kan hjælpe til formulering af KPI’er på området og kan bruges til jeres interne og eksterne kommunikation eller i jeres CSR-afrapportering.

Find Benchmarkmodellen

Den sociale beregner
Den sociale beregner estimerer den gevinst, som virksomheder bidrager til samfundet med, når de ansætter personer fra kanten af arbejdsmarkedet. Beregneren bygger på to parametre:

 • Besparede offentlige ydelsesudgifter til forsørgelse
 • Øgede skatteindtægter.

Find den sociale beregner

Få sat tal og data på jeres sociale bæredygtighed
Data og dokumentation for virksomhedens sociale bæredygtighed kan stamme fra flere områder.

Som arbejdsgiver kan følgende data og beskrivelser benyttes som dokumentation:

 • Medarbejdere, der er ansat som fleksjobbere, i løntilskudspraktik eller virksomhedspraktik, kan måles med Benchmarkmodellen.
 • Hvad gør I, når ansatte bliver syge, har fravær eller mistrives? Få styr på politikker, processer og måltal.
 • Hvad gør I for at fastholde medarbejdere? Fastholdelsesindsatser, kompetenceløft, brug af ordninger mm.
 • Socialt ansvarlige indkøb fra jeres leverandører: Spørg efter data om socialt ansvar, når I køber ind, og stil selv krav og indhent data hos jeres egne leverandører.

Få hjælp af Cabi til jeres CSR-rapportering
Når det fx handler om politikker, kan din virksomhed altid kontakte Cabi og få et godt råd til at komme i mål med opgaven.

Det kan fx handle om, hvordan I beskriver, agerer og måler:

 • Mangfoldighed (medarbejdere med anden etnisk baggrund, med handicap og/eller i fleksjob)
 • Ligebehandlingspolitik for medarbejdere med handicap
  - Inklusion - medarbejdere/praktikanter, som optrænes til arbejdsmarkedet hos jer
  - Fastholdelse af medarbejdere. Brug fx Cabis skabelon for sygefraværspolitik
  - Forebyggelse
  - Seniorordning
  - Trivsel.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: fremtidens rapportering

Der er store ændringer på vej for rapportering på samfundsansvar. CSR.dk gør status og etablerer et øjebliksbillede med input fra danske virksomheder. 

22.09.2023CABI

Sponseret

ESG-dokumentation: Hvad pokker gør jeg lige?

13.09.2023CABI

Sponseret

Her er vinderne af CSR People Prize 2023

05.07.2023CABI

Sponseret

Nominerede til CSR People Prize 2023: Seks frontløber virksomheder, der gør en forskel for arbejdsmarkedets mest udsatte

16.06.2023CABI

Sponseret

8 sociale nøgletal, der styrker din ESG-score i dag

16.06.2023CABI

Sponseret

Scor højt på socialt ansvar – og få en konkurrencefordel

Virksomheder kan allerede nu score højt på S’et i ESG

12.06.2023CABI

Sponseret