Fremtidens bæredygtige system er et genbrugssystem

På den nylige konference Loop om cirkulære løsninger blev kaffen drukket af engangskopper og vandet af engangsplastikkrus. Bæredygtigheden rakte tilsyneladende kun til samtalen, skriver adm. direktør i organisationen Plastic Change, Louise Lerche-Gredal.

Den 27. og 28. april blev LOOP afholdt, som var en to dages konference med det formål, at være platformen, ”der bringer cirkulære løsninger frem i lyset”. Med undertitlen ”Waste to ressources”, havde arrangørerne stykket et omfattende program sammen med fokus på affaldshåndtering og genanvendelse. Det var et flot program, og stort set hele branchen er repræsenteret i løbet af de to dage. 

Alt mens deltagerne livligt debatterede om affald, genanvendelse og materialeinnovation blev kaffen indtaget i engangskopper og vandet i engangsplastikkrus, ligesom frokostsalaten serveredes i engangsbokse. Bæredygtigheden rakte tilsyneladende kun til samtalen, hvorimod affaldsbunkerne efter konferencen må stå uændrede tilbage. 

Ret skal være ret. Virksomheden Relevent, som var arrangøren bag konferencen havde sørget for genbrugelige kopper og vandkarafler ved alle scener, ligesom Kleenhub sørgede for at engangskoppen kunne fravælges til fordel for en vaskbar kop. Desværre var bæredygtigheden ikke smittet af på konferencestedets kaffekopper og frokostbokse, ligesom flere stadeholdere serverede drikkevarer i engangskrus i deres iver for at tiltrække opmærksomhed og vise deres innovative affaldsløsninger frem. 

Vi taler om forandring uden at lave noget om

Paradokset er på mange måder symptomatisk for den politiske samtale, som foregår uden for konferencestedet. Vi taler om forandring, uden at lave noget om. Aldrig har vi talt mere om emballager, affald og bæredygtighed, og aldrig har vi brugt mere engangsemballage. Alene brugen af engangsplastikemballage steg, ifølge Miljøstyrelsens emballagestatistik, med 30 % over den senest opgjorte femårige periode 

I sammen periode er der kommet et væld af planer og tiltag, der skal gøre den danske brug af plastik mere bæredygtig. Foruden industriens mange hensigtserklæringer har det bla. udmøntet sig i Plasthandleplanen fra 2018 ”Plastik uden spild”, Engangsplastikdirektivet fra 2019, Den europæiske plastikpagt fra 2020, Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020 og Handlingsplan for cirkulær økonomi national plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 fra 2021. Planer, der alle indeholder visioner og målsætninger om genanvendelse af plastikaffald i Danmark. Der er derimod ingen bindende målsætninger eller tiltag for reduktion af plastik eller for genbrug. 

Kurven for vores affaldsmængder skal knækkes

Hvis Danmark ønsker at være et grønt foregangsland, som i høj grad var teamet for LOOP konferencen, er vi nødsaget til at knække kurven for vores affaldsmængder og det kan ikke ske gennem genanvendelse og business-as-usual. Der skal nye systemer til, som kan ændre den måde vi bruger vores produkter på. Hvor kaffekoppen vaskes op og bruges igen, og hvor tilsvarende logik og system udvides til mange flere af vores tusindvis af engangsemballager. Der er stor forskel på single- og multicirkularitet, og hvis vi ikke sikrer mere genbrug af vores emballager (multicirkularitet) før vi genanvender dem, høster vi ganske enkelt ikke alle gevinsterne i den cirkulære økonomi.

Derfor håber jeg, at vi mødes igen til næste år på en tilsvarende konference med reduktion og genbrug som tema. Hvor nye aktører som Kleenhub, Cirqle, Recircle, Pero-Solution, Rezip, New Loop og mange flere kan præsentere nogle af fremtidens bæredygtige systemer, og hvor kaffen alene serveres i en vaskbar kop.

Denne artikel er oprindelig bragt i Cleantech Watch d. 29. april 2022. 

07.06.2024Plastic Change

Sponseret

Hvis havet kunne fælde en tåre, ville den være af plastik

24.11.2023Plastic Change

Sponseret

PEPSICOs brandede emballager rammer som en boomerang ved retssag anlagt af staten New York

20.11.2023Plastic Change

Sponseret

En ambitiøs aftale mod plastikforurening blev modarbejdet og hindret under FN-møde

15.11.2023Plastic Change

Sponseret

Miljøministeren modtager 14.775 underskrifter for et EU-forbud mod eksport af plastikaffald

15.11.2023Plastic Change

Sponseret

Dansk NGO kæmper for at begrænse plastikproduktion under aktuelle FN-forhandlinger

24.10.2023Plastic Change

Sponseret

Erhvervsliv, NGO’er og forskere: Danmark skal have et nationalt system til genbrug af takeaway-emballage