Fra miljøleder til forandringsagent

Hvad kræver det at være samfundsengageret forandringsleder? Og hvordan får man kollegaer og samarbejdspartnere involveret? Mød Michelle Byskov Kappel, miljøleder i DSB Vedligehold A/S, der her fortæller om sin rejse fra miljøleder til forandringsagent.

Michelle Byskov Kappel, Miljøleder, DSB Vedligehold A/S.

“Sidste år fik vi en ny miljøpolitik, som forpligtede os til at afrapportere på FN’s Global Compact-principper. Dermed blev jeg nødt til at vide lidt mere om, hvad der blev forventet af os på dette område,” fortæller miljøleder Michelle Byskov Kappel, som derfor besluttede at tage uddannelsen Sustainable Business Change Manager, der kobler forretning med samfundsansvar og forandringsledelse.

Farvel til enmandshæren...

Michelle er uddannet hydrogeolog og har arbejdet med miljødelen af CSR gennem de sidste 8 år. Hun har bl.a. været med til at udforme en prisvindende klimastrategi for det, der tidligere var Københavns Energi, og i dag er hun ansvarlig for implementering af miljøledelsessystemet ISO 14001 i DSB Vedligehold A/S.

I sin nye rolle som CSR-forandringsagent har Michelle indset, at den største værdi ikke ligger i at gøre alting selv, men snarere i at sælge idéerne ind til organisationen, så ejerskabet kommer til at ligge dér.

“Jeg har tidligere set mig selv som en enmandshær, der skulle kunne det hele. Nu har jeg fået et andet syn på, hvordan jeg kan skabe meget større resultater”, forklarer Michelle, som med uddannelsen har fået både inspiration og værktøjer til, hvordan resten af organisationen kan engageres og involveres i CSR-arbejdet.

Involvering = mere tid + bedre resultater

“Det sværeste ved at arbejde med CSR i min kontekst er, at der er mange fagområder og snitflader at tage hensyn til. Desuden kan det være svært ikke bare selv at løbe med boldene, men også at få resten af organisationen med på holdet, så man løfter i flok,” erkender Michelle, som alligevel er lykkedes med at overvinde netop nogle af disse udfordringer.

For eksempel udarbejdede Michelle under uddannelsen en business case for DSB Vedligeholds energiforbrug, som betyder at virksomheden i dag kan opnå markante årlige besparelser i kroner og en ganske betydelig reduktion af CO2 udledningen.

Men i stedet for at arbejde videre med implementeringen af business casen som del af egen projektportefølje, valgte Michelle netop at lægge den ud i organisationen. Og ejerskabet er nu så højt, at Michelle kan køre videre med en række andre nye ideer.

Blandt andet skal hun til at etablere et internt miljønetværk, som med tværgående videndeling skal hjælpe virksomheden med at indfri sine mål for bl.a. forbrug af kemikalier og energi.

Michelles 3 gode råd til andre CSR forandringsagenter:

  1. Slip kontrollen lidt – vær ikke bange for at involvere kollegaer i arbejdet med CSR, selvom de ikke er eksperter på området. 
  2. Tænk på dig selv som forandringsagent - hvordan kan du facilitere arbejdet med CSR på tværs af virksomheden? Hvordan kan du gøre CSR til et fælles projekt?
  3. Vær tålmodig – arbejdet med CSR tager tid, så husk at anerkende også de små skridt fremad. Det er de små skridt, der i sidste ende skaber den store forandring.

Sustainable Business Change Manager er en praktisk uddannelse for specialister, ledere og rådgivere, der ønsker viden og værktøjer til at sammenkoble forretning med samfundsansvar og forandringsledelse. 

Læs mere på www.sustainablebusinesschangemanager.dk

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: certificering og uddannelse

13.09.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Ny virksomhed matcher virksomheder med erfarne bæredygtighedskonsulenter

07.06.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

6 veje til det bæredygtige forbrugerhjerte

31.05.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Uddannelse med certificering i Sustainable Business & Change Management

31.05.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Min ESG læringsrejse

11.04.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Min ESG-rejse fra A-Z

24.01.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Grøn logistik kræver data og tætte værdikædealliancer