Forstanderinden sikrer social bæredygtighed

For anden gang er Diakonissestiftelsens interne Bæredygtighedspris blevet uddelt. Den går til forstanderinde søster Merete Pelle Poulsen, som er blevet nomineret af flere for sin utrættelige indsats for social bæredygtighed i organisationen.

Forstanderinde søster Merete Pelle Poulsen fik overrakt Diakonissestiftelsens Bæredygtigheddspris af adm. direktør Anders Mørk Hansen..

Det var en ganske overrumplet forstanderinde, der fik overrakt Diakonissestiftelsens Bæredygtighedspris i forbindelse med et internt ledergruppemøde.

”Jeg sad og tænkte på, hvem det mon kunne være, da Anders sagde mit navn. Jeg holder jo bare af at være her og følge afdelingernes liv og vækst på Peter Bangs Vej og på Mittchellstræde i Gentofte. Det er et stort privilegium at kunne det,” lyder det beskedent fra søster Merete Pelle Poulsen.

Fakta

  • Diakonissestiftelsens Bæredygtighedspris er uddelt for anden gang i januar 2022. Diakonissestiftelsens ledere og medarbejdere har kunnet indstille personer på arbejdspladsen, som har gjort en særlig indsats for social eller miljømæssig bæredygtighed.
  • Prisen består af en vandrepokal, en nål med FN’s Verdensmål, chokolade til afdelingen og biografbilletter til vinderen.
  • Fem nominerede er udvalgt af Diakonissestiftelsens kommunikationschef, og vinderen er udvalgt af direktionen og chefen for bæredygtighed og Ledelsessekretariat.
  • De nominerede, ud over vinderen, var:
  • Køkkenchef Frank Atterman for sit arbejde med bæredygtige tiltag og indkøbsordninger i Diakonissestiftelsens kantine.
  • Køkkenassistent Sanne Lønberg fra Diakonissestiftelsens kantine for sit arbejde med sortering og madspild.
  • Hele Facility Management afdelingen for sit arbejde med affaldssortering og bæredygtig omstilling af organisationen.
  • Leder af genbrug Trine Høst for sit arbejde med at udvikle genbrugsområdet socialt og miljømæssigt med bl.a. workshops og nye værksteder.
  • Diakonissestiftelsen har den længste historie og de nyeste idéer – og bidrager til samfundet med innovativ og bæredygtig udvikling.

Spreder stolthed og trivsel
Prisen blev overrakt af adm. direktør Anders Mørk Hansen, der ved kåringen sagde:

”Søster Pelle er på mange måder limen, der får Diakonissestiftelsen til at hænge sammen. Hun husker jubilæer og fødselsdage, ser når nogen hænger med hovedet og trænger til en hilsen, hun sørger for, at ingen sidder alene til jul eller nytår, og hun tager med gamle diakonissesøstre på hospitalet. Hun går forrest i at fejre Diakonissestiftelsen og viser rundt for alle, der interesserer sig for stedet. Hun er på den måde med til at sprede stolthed, arbejdsglæde, trivsel og sammenhængskraft på Diakonissestiftelsen.”

Bæredygtighedsprisen er en intern kåring, som Diakonissestiftelsens ledere og medarbejdere for anden gang har kunnet nominere personer på arbejdspladsen til. Det er Diakonissestiftelsens direktion samt chefen for bæredygtighed og Ledelsessekretariat, der har valgt s. Merete Pelle Poulsen blandt fem nominerede. Dommerpanelet hæftede sig blandt andet ved, at flere personer uafhængigt af hinanden har peget på forstanderinden, og at det blev fremhævet, at den store indsats for mange er usynlig.

Præst Marija Krogh Hjertholm skrev i sin indstilling:

”Jeg skal ikke kunne sige, om hun sorterer sit affald, men på den sociale front gør hun en kæmpe – og ofte usynlig – indsats. Det er s. Pelle, som skriver hundredevis af kort, sender hilsner, ringer op, møder op og opmuntrer med sin tilstedeværelse. Selvom hun er nøgleperson i et kæmpe netværk, så ser og husker hun den enkelte. Det er social bæredygtighed, som fortjener ros og anerkendelse.”

Social sammenhængskraft
Chef for bæredygtighed og Ledelsessekretariat Mette Fjording fremhæver, at den sociale bæredygtighed godt kan stå lidt i skyggen af den miljømæssige, men den er vigtig for sammenhængskraften både i samfundet som helhed og i en organisation som Diakonissestiftelsen, der har social ansvarlighed i sit DNA.

”Diakonissestiftelsen har en lang historie og tradition for at tage ansvar for mennesker og støtte dem i sårbare situationer. Men det kommer ikke af sig selv. Den sociale ansvarlighed lever i kraft af de mange ildsjæle, som brænder for at gøre en forskel for andre hver eneste dag. Her er s. Pelle en stærk drivkraft, og selvom hun ikke ønsker at blive fremhævet for sin indsats, så fortjener hun at vide, at vi også ser hende – ligesom hun ser alle omkring sig,” understreger Mette Fjording.

De nominerede til bæredygtighedsprisen kommer fra hele organisationen. Det betyder, at der er taget mange gode skridt både for den sociale- og den miljømæssige bæredygtighed og for opmærksomheden omkring indsatserne.

”Hele organisationen skal med, ellers kommer vi ingen vegne. De nominerede til Bæredygtighedsprisen viser, at vi godt kan tillade os at være stolte både af Diakonissestiftelsen og af indsatserne i de enkelte afdelinger,” konstaterer Mette Fjording.

24.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Ældrepleje er mere end et arbejde for mig

21.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Et nyt og større Diakonfællesskab

19.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Fødselshjælper for fællesskaber

17.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Fællesskab fører til forpersonskab

14.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Langt omkring med en sygeplejerskeuddannelse

12.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Ud af huset-oplevelser styrker unges fællesskab