Forstå dine klimaudledninger og styrk din forretning

Stadigt flere virksomheder vil gerne have et overblik over sine klimaudledninger. Det kan der være mange gode grunde til. Måske ønsker virksomheden at bruge klimaregnskabet over for sine B2B kunder – f.eks. fordi kunderne kræver det her og nu eller i den nære fremtid, eller fordi virksomhedens kunder har behov for CO2-data til brug i sit eget klimaregnskab.

04.09.2023

Sponseret

Jonas Junge Andersen og Oliver Hede Fjellander, ENERGYSOLUTION A/S

Hos EnergySolution er vi dog af den holdning, at det primære formål med klimaregnskabet bør være at skabe et fundament, hvorfra virksomhederne aktivt kan arbejde for at nedbringe sine CO2-udledninger. Det er selvfølgelig en enormt positiv udvikling, at flere og flere virksomheder gerne vil kortlægge sit aftryk. Men vi oplever ofte, at kundernes iver efter at komme hurtigt i gang, og så at sige få ”vinget opgaven af” faktisk kan stikke en i kæp i hjulet for at få den fulde værdi ud af ”klimaregnskabsøvelsen”. 

I starten af dialogen med vores kunder støder vi ofte på særligt et tilbagevendende spørgsmål: "Hvordan gør vi?”. Det er naturligvis helt forståeligt, at virksomheder gerne vil have konkretiseret, hvad et klimaregnskab indebærer. Men faktisk vil vi gerne have kunderne til allerførst at forholde sig til ”hvorfor” det er så vigtigt at lave et klimaregnskab i lige netop deres virksomhed. Vi vil gerne have kunderne til at spørge sig selv: Hvorfor skal vi bekymre os om vores klimaudledninger? Hvorfor skal vi investere tid, ressourcer og penge i at kortlægge og reducere vores klimapåvirkning – udover at blive i stand til at efterleve kundernes krav, selvfølgelig?

Når vi ønsker at starte her med kunderne, så er det fordi, at et ensidigt fokus i starten på “hvordan vi skal gøre” faktisk afholder klimaregnskabet fra at blive et værdifuldt, forretningsstrategisk og kommercielt-anvendeligt redskab. Ved at starte med at finde ud af præcis, hvad virksomhedens rolle skal være i at løse den fælles klimakrise, så sikrer vi to vigtige ting: For det første, at virksomheden går tilstrækkeligt forretningsstrategisk til værks med sit klimaregnskab, og får forankret klimaregnskabet dybere i den øvrige kommercielle forretning. Og for det andet motiveres virksomheden til at tilgå indsamlingen af indkøbs-, anlægs- og forbrugsdata med den påkrævede grundighed og ensartethed - hvilket er centralt for klimaregnskabets brugbarhed over tid - fordi virksomheden får øje for den strategiske vigtighed af øvelsen. Begge dele sikrer tilsammen, at vi kommer hurtigere frem mod identifikation og implementering af de mest relevante CO2-reduktionsprojekter.

Hvis vi i stedet starter hele processen med at fokusere på ”hvordan vi gør”, fremfor ”hvorfor skal vi gøre det”, oplever vi ofte, at dataindsamlingen bliver upræcis, trækker i langdrag og i værste fald ender med at stå i vejen for udviklingen af reelle CO2- reduktionsprojekter. Hvis vi ikke opnår en tilstrækkelig datakvalitet i første omgang, betyder det, at der bruges alt for lang tid på at forbedre datakvalitet, -antagelser, og -inddelinger på bekostning af udviklingen af CO2- reduktionstiltag.

Så spørg i stedet: Hvorfor har samfundet overordnet set brug for, at lige netop denne virksomhed tager klimadagsordenen alvorligt og tænker den strategisk ind i forretningen? Dette er det grundlæggende spørgsmål, som vi opfordrer virksomheder til at stille sig selv, så vi sammen finder ud af, hvor lige præcis jeres virksomhed passer strategisk ind i samfundets og dermed virksomhedens eget behov og potentiale for klimahandling. Derved kommer vi langt hurtigere frem mod det som det jo i virkeligheden handler om: At få eksekveret på sine CO2-reduktionspotentialer.

For vi har som bekendt travlt: På trods af det danske mål om 70% CO2-reduktion i 2023, har industrien som branche ikke reduceret sine udledninger væsentligt siden 2009 . Og mange C25-virksomheder har endda set en stigning af udledninger mellem 2021-2022 . Dette viser, at der til trods for den stigende interesse for at få kortlagt sit klimaregnskab, stadig er brug at fokusere på det forretningsstrategiske perspektiv hos virksomhederne – nemlig besvarelsen af spørgsmålet: Hvorfor skal vi lave et klimaregnskab?

Hos EnergySolution hjælper vi både store og små virksomheder med at udarbejde klimaregnskab. Og vi har en ambition om at gå ud over det traditionelle rådgivningsrum og udfordre vores kunder. Vi udfordrer dem til at reflektere over virksomhedens rolle i samfundet – fordi vi tror på, at der skal være lighedstegn mellem CO2 -reduktion, strategisk forretningsudvikling og kommerciel fremdrift. Vi guider virksomhederne igennem hjørnestenene i den altoverskyggende klimaregnskabsstandard, GHG-protokollen, vi afdækker grundigt virksomhedens afgræsning, i klimaregnskabsmæssig forstand, og vi viser, hvordan man grupperer og beregner CO2-udledninger fra virksomhedens forskellige aktiviteter og operationer. Vi hjælper med andre ord med at svare på spørgsmålet ”hvordan gør man”.

Men vi ønsker alligevel at slå på tromme for, at bæredygtighed ikke kun handler om at overholde regler eller imødekomme kundekrav. Det handler om at skabe rammerne for en verden, hvor virksomheder ikke kun er profitorienterede enheder, men også er ansvarlige samfundsaktører. For når vi taler om et klimaregnskab, så bør det betragtes som mere end bare tal og data - det bør også betragtes som et centralt, strategisk værktøj for CO2-reduktion til gavn for både virksomhed og samfund.

  1. https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/klima
  2. https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/klimabelastningen-stiger-blandt-landets-storste

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Sæt tal på klimaet

Virksomheders klimapåvirkning skal reduceres og den optimale indsats kræver overblik over impact og muligheder for indsats. Det får man kun med gode data. Læs mere om klimaregnskab, LCA’er og metoder til at arbejde med klimadata.

04.09.2023ENERGYSOLUTION A/S

Sponseret

Environmental Claims Escalate: Business in the Hot Seat

04.09.2023ENERGYSOLUTION A/S

Sponseret

Forstå dine klimaudledninger og styrk din forretning