FNs miljøtopmøde baner vejen for en bindende plastiktraktat

Verdens regeringer har til FN's miljøforsamling (UNEA5.2) netop besluttet at plastikkrisen skal løses ved at adressere plastik i alle faser - fra udvinding af råstoffer, produktion, forbrug og bortskaffelse samt inddæmning og opsamling i miljøet og havet.

Fotokredit: #TurnOffThePlasticTap © Von Wong Productions.

Nairobi, Kenya.

En skelsættende aftale, der opfordrer til udarbejdelsen af en global traktat om plastik, er blevet vedtaget ved afslutningen af den femte samling Miljøforsamling under FN (UNEA 5.2). Resolutionens mandat med titlen "Stop plastikforurening: På vej mod et internationalt juridisk bindende instrument", lægger op til, at regeringerne skal forhandle en omfattende og juridisk bindende traktat, der skal inkludere juridisk bindende foranstaltninger i hele plastikens livscyklus. 

”Vejen til en ambitiøs FN-traktat om plastik er banet. I dag fejrer vi, at det internationale samfund er gået sammen og har erkendt behovet for en global ramme for at tackle den voksende plastikkrise. I morgen er vi klar til at fortsætte arbejdet med at udforme en juridisk bindende traktat på plastik, der dækker hele plastens livscyklus fra udvinding af råstoffer til bortskaffelse og oprensning" udtaler Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change.

Plastikforurening stopper ikke ved grænsen. Der findes giftige plastikpartikler i det vand vi drikker, i den luft vi indånder, og på de fjerneste egne af planeten. Der er sågar observeret mikroplastikpartikler i kvinders moderkager.Plastik udleder desuden farlige kemikalier, som kan skade menneskers sundhed, herunder forstyrrelser af det hormonelle system, reproduktionsproblemer og en række livstruende virkninger.

Der produceres mere end 460 millioner tons plastik hvert år, og 99 % af plastikken fremstilles af fossile brændstoffer. Det betyder, at en løsning af plastikkrisen ved kilden, dvs. plastikproduktionen, også er en vigtig del af løsningen på klimakrisen.

En nylig global undersøgelse viste, at 75 % af befolkningen ønsker, at engangsplastik skal forbydes hurtigst muligt af alle disse grunde og flere til. En global plasttraktat ville være et vendepunkt i kampen mod plastikforurening, hvilket formentlig også er årsagen til, at mere end en million mennesker verden over har underskrevet en klar opfordring til de regeringsdelegerede forud for mødet i Nairobi. 435 videnskabelige eksperter, 1.000 civilsamfundsorganisationer og 70 virksomheder bakker desuden op om denne folkelige opfordring til en global plasttraktat.

07.06.2024Plastic Change

Sponseret

Hvis havet kunne fælde en tåre, ville den være af plastik

24.11.2023Plastic Change

Sponseret

PEPSICOs brandede emballager rammer som en boomerang ved retssag anlagt af staten New York

20.11.2023Plastic Change

Sponseret

En ambitiøs aftale mod plastikforurening blev modarbejdet og hindret under FN-møde

15.11.2023Plastic Change

Sponseret

Miljøministeren modtager 14.775 underskrifter for et EU-forbud mod eksport af plastikaffald

15.11.2023Plastic Change

Sponseret

Dansk NGO kæmper for at begrænse plastikproduktion under aktuelle FN-forhandlinger

24.10.2023Plastic Change

Sponseret

Erhvervsliv, NGO’er og forskere: Danmark skal have et nationalt system til genbrug af takeaway-emballage